English to Vietnamese A-Z Dictionary


English to Vietnamese translation / English to Vietnamese Dictionary gives the meaning of words in Vietnamese language starting from A to Z. If you can read English you can learn Vietnamese through English in an easy way. English to Vietnamese translation helps you to learn any word in Vietnamese using English in an interesting way.
English to Vietnamese translation – Words start with X

Here is a collection of words starting with X and also you can learn Vietnamese translation of a word start with X with the help of pronunciation in English.English to Vietnamese translation – Words start with X

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Vietnamese Dictionary – Words start with X


If you want to know the Vietnamese translation of a word start with X, you can search that word and learn Vietnamese translation with the help of pronunciation in English.

Words start with X

Xylology nghiên cứu về gỗ
Xenial xenial
Xanth xanth
Xanthein xanthein
Xanthin xanthin
Xanthippe xanhippe
Xanthophyll xanthophyll
Xebec xebec
Xenodochium xenodochium
Xenogamy dị giáo
Xenogenesis sự xen tạo
Xenomania bài ngoại
Xenon xenon
Xenophobia bài ngoại
Xerasia xerasia
Xero xero
Xeroderma xeroderma
Xerography xerography
Xerophyte xerophyte
Xerostomia xerostomia
Xerox xerox
Xiphias xiphia
Xiphoid xiphoid
Xmas giáng sinh
Xoanon xoanon
X-ray tia X
Xylem xylem
Xylo xylo
Xylograph máy xylograph
Xyloid xyloid
Xylonite xylonit
Xylophagan xylophagan
Xylophone xylophone
Xyster xyster
Xystus xystus

Top 1000 Vietnamese words


Here you learn top 1000 Vietnamese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Vietnamese meanings with transliteration.


Eat ăn
All tất cả các
New Mới
Snore ngáy
Fast Nhanh
Help Cứu giúp
Pain nỗi đau
Rain cơn mưa
Pride kiêu căng
Sense cảm giác
Large lớn
Skill kỹ năng
Panic hoảng loạn
Thank cám ơn
Desire sự mong muốn
Woman người đàn bà
Hungry đói bụng

Daily use Vietnamese Sentences


Here you learn top Vietnamese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Vietnamese meanings with transliteration.


Good morning Buổi sáng tốt lành
What is your name Tên của bạn là gì
What is your problem vấn đề của bạn là gì?
I hate you tao ghét mày
I love you Tôi mến bạn
Can I help you Tôi có thể giúp bạn?
I am sorry tôi xin lỗi
I want to sleep tôi muốn đi ngủ
This is very important Cái này rất quan trọng
Are you hungry bạn có đói không?
How is your life cuộc sống của bạn thế nào?
I am going to study tôi sẽ học
Vietnamese Vocabulary
Vietnamese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz