List of Prefix in Kannada and English


To learn Kannada language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Prefix words in English with Kannada translation. If you are interested to learn the most common Kannada Prefix words, this place will help you to learn Prefix words in Kannada language with their pronunciation in English. Prefix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Kannada.


List of Prefix in Kannada and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Prefix words in Kannada


Here is the list of prefixes in Kannada language with meanings and their pronunciation in English.

de-

Deactivate ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು niskriyagolisu
Debate ಚರ್ಚೆ carce
Decade ದಶಕ daśaka
Decent ಯೋಗ್ಯ yogya
Decision ನಿರ್ಧಾರ nirdhara
Declare ಘೋಷಿಸಲು ghosisalu
Decode ಡಿಕೋಡ್ dikod
Decomposition ವಿಘಟನೆ vighatane
Decrease ಇಳಿಕೆ ilike
Deduction ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ kaditagolisuvike
Default ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ purvaniyojita
Defeat ಸೋಲು solu
Defend ರಕ್ಷಿಸಲು raksisalu
Deforest ಅರಣ್ಯನಾಶ aranyanaśa
Deformation ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವಿಕೆ virupagolisuvike
Degeneration ಅವನತಿ avanati
Demand ಬೇಡಿಕೆ bedike

dis-

Disaccord ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ bhinnabhipraya
Disaffection ಅಸಮಾಧಾನ asamadhana
Disagree ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ oppuvudilla
Disappear ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ kanmareyaguttave
Disapprove ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ oppuvudilla
Discharge ವಿಸರ್ಜನೆ visarjane
Discipline ಶಿಸ್ತು śistu
Discompose ವಿಸರ್ಜಿಸು visarjisu
Discount ರಿಯಾಯಿತಿ riyayiti
Discover ಅನ್ವೇಷಿಸಿ anvesisi
Displeasure ಅಸಮಾಧಾನ asamadhana
Disqualify ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸು anar'hagolisu

ex-

Exceed ಮೀರುತ್ತದೆ miruttade
Exchange ವಿನಿಮಯ vinimaya
Exhale ಬಿಡುತ್ತಾರೆ biduttare
Explain ವಿವರಿಸಿ vivarisi
Explosion ಸ್ಫೋಟ sphota
Export ರಫ್ತು raphtu


im-

Impair ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ durbalagolisuttave
Impassion ಉದ್ವೇಗ udvega
Implant ನಾಟಿ nati
Import ಆಮದು amadu
Impossible ಅಸಾಧ್ಯ asadhya
Impress ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ prabhava biri
Improper ಅನುಚಿತ anucita
Improve ಸುಧಾರಿಸಿ sudharisi

in-

Inaction ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ niskriyate
Inactive ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ niskriya
Inadequate ಅಸಮರ್ಪಕ asamarpaka
Income ಆದಾಯ adaya
Incorrect ತಪ್ಪು tappu
Indirect ಪರೋಕ್ಷ paroksa
Insecure ಅಭದ್ರ abhadra
Inside ಒಳಗೆ olage
Invisible ಅಗೋಚರ agocara


inter-

Interaction ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ paraspara kriye
Interchange ವಿನಿಮಯ vinimaya
Intermission ಮಧ್ಯಂತರ madhyantara
International ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ antarastriya
Internet ಅಂತರ್ಜಾಲ antarjala
Interview ಸಂದರ್ಶನ sandarśana


ir-

Irradiation ವಿಕಿರಣ vikirana
Irrational ಅಭಾಗಲಬ್ಧ abhagalabdha
Irregular ಅನಿಯಮಿತ aniyamita
Irrelevant ಅಪ್ರಸ್ತುತ aprastuta
Irreplaceable ಭರಿಸಲಾಗದ bharisalagada
Irreversible ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ badalayisalagada

mid-

Midday ಮಧ್ಯಾಹ್ನ madhyahna
Midland ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ midlyand
Midnight ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ madhyaratri
Midway ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗ madhyamarga
Midwife ಸೂಲಗಿತ್ತಿ sulagitti


mis-

Misaligned ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ tappagi jodisalagide
Misguide ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ daritappisuttade
Misinform ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ tappu mahiti
Mislead ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ daritappisuttade
Misplace ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳ tappada sthala
Misrule ದುರಾಡಳಿತ duradalita
Misspelt ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ tappagi bareyalagide
Mistake ತಪ್ಪು tappu
Misunderstand ಅಪಾರ್ಥ apartha
Misuse ದುರುಪಯೋಗ durupayoga

non-

Non existent ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ astitvadallilla
Non pareil ಪರೇಲ್ ಅಲ್ಲದ parel allada
Nonchalant ನಿರ್ಲಜ್ಜ nirlajja
Nonfiction ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲದ kalpanikavallada
Nonsense ಅಸಂಬದ್ಧ asambad'dha
Nonstop ನಿರಂತರ nirantara


over-

Overcharge ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ adhika śulka
Overcome ಜಯಿಸಲು jayisalu
Overflow ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ukki hariyuttade
Overlap ಅತಿಕ್ರಮಣ atikramana
Overload ಓವರ್ಲೋಡ್ ovarlod
Overlook ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ kadeganisabedi
Overpower ಮೇಲುಗೈ melugai
Overrate ಅತಿಯಾದ ದರ atiyada dara
Overrule ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ atikramisi


pre-

Predefine ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ purvanirdharita
Prefix ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ purvapratyaya
Prehistory ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ purva itihasa
Prepay ಪೂರ್ವಪಾವತಿ purvapavati
Prepossess ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ purvabhaviyagi
Prevail ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ melugai sadhisuttave
Preview ಮುನ್ನೋಟ munnota


pro-

Proactive ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ purvabhaviyagi
Proceed ಮುಂದುವರೆಯಲು munduvareyalu
Proclaim ಘೋಷಿಸಿ ghosisi
Profess ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ helikolluttare
Profit ಲಾಭ labha
Profound ಆಳವಾದ alavada
Program ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ karyakrama
Progress ಪ್ರಗತಿ pragati
Prolong ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸು dirghagolisu

re-

React ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ pratikriyisuttave
Reappear ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ matte kanisikolluttave
Reclaim ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ punah padedukolli
Recollect ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ nenapisikolluttare
Recommendation ಶಿಫಾರಸು śipharasu
Reconsider ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ marupariśilisi
Recover ಗುಣಮುಖರಾಗಲು gunamukharagalu
Redo ಮತ್ತೆಮಾಡು mattemadu
Rewrite ಪುನಃ ಬರೆಯಿರಿ punah bareyiri


tele-

Telecommunication ದೂರಸಂಪರ್ಕ durasamparka
Telegram ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ teligram
Telepathic ಟೆಲಿಪಥಿಕ್ telipathik
Telephone ದೂರವಾಣಿ duravani
Telescope ದೂರದರ್ಶಕ duradarśaka
Television ದೂರದರ್ಶನ duradarśana


trans-

Transfer ವರ್ಗಾವಣೆ vargavane
Transform ರೂಪಾಂತರ rupantara
Transgender ಮಂಗಳಮುಖಿ mangalamukhi
Translation ಅನುವಾದ anuvada
Transparent ಪಾರದರ್ಶಕ paradarśaka
Transport ಸಾರಿಗೆ sarige

un-

Undo ರದ್ದುಮಾಡು raddumadu
Unequal ಅಸಮಾನ asamana
Unhappy ಅತೃಪ್ತಿ atr̥pti
Unpack ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ anpyak madi
Unseen ಕಾಣದ kanada
Unstable ಅಸ್ಥಿರ asthira
Unusual ಅಸಾಮಾನ್ಯ asaman'ya


up-

Update ನವೀಕರಿಸಿ navikarisi
Upgrade ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ apgred
Uphill ಹತ್ತುವಿಕೆ hattuvike
Uphold ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ettihidiyalu
Upset ಅಸಮಾಧಾನ asamadhana
Upstairs ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ mahadiya mele
Upward ಮೇಲಕ್ಕೆ melakke

Top 1000 Kannada words


Here you learn top 1000 Kannada words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Kannada meanings with transliteration.


Eat ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ tinnuttare
All ಎಲ್ಲಾ ella
New ಹೊಸ hosa
Snore ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ gorake hodeyuttare
Fast ವೇಗವಾಗಿ vegavagi
Help ಸಹಾಯ sahaya
Pain ನೋವು novu
Rain ಮಳೆ male
Pride ಹೆಮ್ಮೆಯ hem'meya
Sense ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ arthadalli
Large ದೊಡ್ಡದು doddadu
Skill ಕೌಶಲ್ಯ kausalya
Panic ದಿಗಿಲು digilu
Thank ಧನ್ಯವಾದಗಳು dhan'yavadagalu
Desire ಆಸೆ ase
Woman ಮಹಿಳೆ mahile
Hungry ಹಸಿದಿದೆ hasidide

Daily use Kannada Sentences


Here you learn top Kannada sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Kannada meanings with transliteration.


Good morning ಶುಭೋದಯ subhodaya
What is your name ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು Ninna hesarenu
What is your problem ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? nim'ma samasye enu?
I hate you ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu dvesisuttene
I love you ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu pritisuttene
Can I help you ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇ? nanu nimage sahaya madale?
I am sorry ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು nannannu ksamisu
I want to sleep ನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ nanu malagalu bayasuttene
This is very important ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ Idu bahala mukhya
Are you hungry ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ? ninage hasivagideye?
How is your life ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ? Hegide ninna jivana?
I am going to study ನಾನು ಓದಲು ಹೋಗುತಿದ್ದೇನೆ nanu odalu hogutiddene
Kannada Vocabulary
Kannada Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz