Greetings vocabulary words in Armenian and English

To learn Armenian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Armenian words that we can used in daily life. Greetings are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Greetings vocabulary words in Armenian, this place will help you to learn all Greetings vocabulary words in English to Armenian language. Greetings vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Greetings vocabulary words in English to Armenian and play Armenian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Armenian language, then 1000 most common Armenian words will helps to learn Armenian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Greetings vocabulary words in Armenian.


Greetings vocabulary words in Armenian and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Greetings vocabulary words in Armenian


Here is the list of Greetings in Armenian language and their pronunciation in English.

Greetings vocabulary words - Armenian

Hello Բարեւ Barev
Welcome բարի գալուստ bari galust
Thanks շնորհակալություն shnorhakalut’yun
Congratulations շնորհավորում եմ shnorhavorum yem
Good morning Բարի առավոտ Bari arravot
Good afternoon Բարի օր Bari or
Good evening Բարի երեկո Bari yereko
Good night Բարի գիշեր Bari gisher
Happy birthday Ծնունդդ շնորհավոր Tsnundd shnorhavor
Happy Christmas ուրախ Սուրբ ծնունդ urakh Surb tsnund
Happy new year Շնորհավոր Նոր Տարի Shnorhavor Nor Tari
Happy valentine’s day Շնոռհավոր սուրբ Վալենտինի օրը Shnorrhavor surb Valentini ory
Thank you շնորհակալություն shnorhakalut’yun
Thank you so much շատ շնորհակալություն shat shnorhakalut’yun
Thank you very much շատ շնորհակալություն shat shnorhakalut’yun
Thanks a million շնորհակալություն մեկ միլիոն shnorhakalut’yun mek milion
I love you Ես սիրում եմ քեզ Yes sirum yem k’ez
I love you so much ես քեզ շատ եմ սիրում yes k’ez shat yem sirum
I love you very much ես քեզ շատ եմ սիրում yes k’ez shat yem sirum
I’m in love ես սիրահարված եմ yes siraharvats yem
I’m in love with you Ես սիրահարված եմ քեզ Yes siraharvats yem k’ez
I missed you so much ես քեզ շատ եմ կարոտել yes k’ez shat yem karotel
I’m crazy about you ես խենթանում եմ քեզ համար yes khent’anum yem k’ez hamar
Thanks for everything շնորհակալություն ամեն ինչի համար shnorhakalut’yun amen inch’i hamar
I really appreciate it ես իսկապես գնահատում եմ դա yes iskapes gnahatum yem da
What is your name ինչ է քո անունը inch’ e k’vo anuny
How are you Ինչպես ես Inch’pes yes
I am fine ես լավ եմ yes lav yem
See you Կտեսնվենք Ktesnvenk’
See you later Կտեսնվենք Ktesnvenk’
See you next week Կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ Ktesnvenk’ hajord shabat’
See you next year Կտեսնվենք մյուս տարի Ktesnvenk’ myus tari
See you soon շուտով կտեսնվենք shutov ktesnvenk’
See you tomorrow Կտեսնվենք վաղը Ktesnvenk’ vaghy
I’m sorry կներես kneres
I’m so sorry Ես ցավում եմ Yes ts’avum yem
I'm crazy with you ես խելագարվել եմ քեզ հետ yes khelagarvel yem k’ez het
Nice to meet you ուրախ եմ ծանոթանալու համար urakh yem tsanot’analu hamar
That’s a good deal դա լավ գործարք է da lav gortsark’ e
You're beautiful դու գեղեցիկ ես du geghets’ik yes
You're nice դու լավն ես du lavn yes
You're very nice դու շատ լավն ես du shat lavn yes
You're very smart դու շատ խելացի ես du shat khelats’i yes
Take care խնամել khnamel
I miss you Ես կարոտում եմ քեզ Yes karotum yem k’ez
I really miss you ես իրոք կարոտում եմ քեզ yes irok’ karotum yem k’ez
I really miss you so much ես իսկապես շատ եմ կարոտում քեզ yes iskapes shat yem karotum k’ez
Very good շատ լավ shat lav
Well done լավ արված lav arvats
Sweet dreams քաղցր երազներ k’aghts’r yerazner
Good idea լավ միտք lav mitk’
Good luck հաջողություն hajoghut’yun
Good to see you ուրախ եմ քեզ տեսնել urakh yem k’ez tesnel
Good bye ցտեսություն ts’tesut’yun


Top 1000 Armenian words


Here you learn top 1000 Armenian words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Armenian meanings with transliteration.


Eat ուտել
All բոլորը
New նոր
Snore խռմփացնել
Fast արագ
Help Օգնություն
Pain ցավը
Rain անձրեւ
Pride հպարտություն
Sense իմաստ
Large մեծ
Skill հմտություն
Panic խուճապ
Thank շնորհակալություն
Desire ցանկություն
Woman կին
Hungry սոված

Daily use Armenian Sentences


Here you learn top Armenian sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Armenian meanings with transliteration.


Good morning Բարի առավոտ
What is your name Ինչ է քո անունը
What is your problem Ինչ խնդիր ունես?
I hate you ես ատում եմ քեզ
I love you Ես սիրում եմ քեզ
Can I help you Կարող եմ օգնել Ձեզ?
I am sorry Կներեք
I want to sleep ես ուզում եմ քնել
This is very important Սա շատ կարևոր է
Are you hungry Քաղցա՞ծ ես։
How is your life Ինչպես է ձեր կյանքը?
I am going to study Ես պատրաստվում եմ սովորել
Armenian Vocabulary
Armenian Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz