Stationery items vocabulary in Armenian and English

To learn Armenian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Armenian words that we can used in daily life. Stationery are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Stationery names/vocabulary in Armenian, this place will help you to learn all Stationery vocabulary in Armenian language. Stationery vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Stationery vocabulary in English to Armenian and play Armenian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Armenian language, then 1000 most common Armenian words will helps to learn Armenian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Stationery in Armenian.

Read also:   A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Stationery vocabulary words in Armenian and English

Here is the list of Stationery vocabulary words in Armenian language, this will help to improve your language.

EnglishArmenian
Benchնստարան nstaran
Black InkՍեւ թանաք Sev t’anak’
Blank Paperդատարկ թուղթ datark t’ught’
Blue Inkկապույտ թանաք kapuyt t’anak’
Cardքարտ k’art
Corkխցան khts’an
Counterfoilհակափայլաթիթեղ hakap’aylat’it’egh
Crayonմատիտ մատիտ matit matit
DictionaryԲառարան Barraran
Dividerբաժանարար bazhanarar
Easy Chairհեշտ աթոռ hesht at’vorr
Envelopeծրար tsrar
Eraserռետին rretin
Fileֆայլ fayl
Glueսոսինձ sosindz
Gumմաստակ mastak
Holderկրող krogh
Inkpotթանաքաման t’anak’aman
Inkթանաք t’anak’

Read also:  Challenging vocabulary words

Ledgerմատյան matyan
Mapքարտեզ k’artez
Newspaperթերթ t’ert’
Nibքիթ k’it’
Paperթուղթ t’ught’
Pencilմատիտ matit
Penգրիչ grich’
Pinքորոց k’vorots’
Punchդակիչ dakich’
Registerգրանցել grants’el
Revenue Stampեկամտի կնիք yekamti knik’
Rulerքանոն k’anon
Sealկնիք knik’
Stoolաթոռակ at’vorrak
Tableսեղան seghan
Tagհատկորոշել hatkoroshel
Tapeժապավեն zhapaven
Wireմետաղալար metaghalar

Leave a Reply