Time vocabulary words in Armenian and English

To learn Armenian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Armenian words that we can used in daily life. Time are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Time vocabulary words in Armenian, this place will help you to learn all Time vocabulary words in English to Armenian language. Time vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Time vocabulary words in English to Armenian and play Armenian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Armenian language, then 1000 most common Armenian words will helps to learn Armenian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Time vocabulary words in Armenian.


Time vocabulary words in Armenian and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Time vocabulary words in Armenian


Here is the list of Time in Armenian language and their pronunciation in English.

Time vocabulary words - Armenian

Second երկրորդ yerkrord
Minute րոպե rope
Hour ժամ zham
Day օր or
Week շաբաթ shabat’
Month ամիս amis
Year տարին tarin
Morning առավոտ arravot
Afternoon կեսօրից հետո kesorits’ heto
Evening երեկո yereko
Night գիշեր gisher
Before նախքան nakhk’an
After հետո heto
Quarter քառորդ k’arrord
Half year կես տարի kes tari
Annual տարեկան tarekan
Decade տասնամյակ tasnamyak
Century դարում darum
Millennium հազարամյակ hazaramyak
Clock ժամացույց zhamats’uyts’
Delay ուշացում ushats’um
Everyday ամեն օր amen or
Today այսօր aysor
Tomorrow վաղը vaghy
Late ուշացած ushats’ats
Anytime ցանկացած ժամանակ ts’ankats’ats zhamanak
Span span span
Age Տարիք Tarik’
Tide ալիքը alik’y
Meridian meridian meridian
Moment պահը pahy
Later ավելի ուշ aveli ush
Afterwards հետո heto
Every time ամեն անգամ amen angam


Top 1000 Armenian words


Here you learn top 1000 Armenian words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Armenian meanings with transliteration.


Eat ուտել
All բոլորը
New նոր
Snore խռմփացնել
Fast արագ
Help Օգնություն
Pain ցավը
Rain անձրեւ
Pride հպարտություն
Sense իմաստ
Large մեծ
Skill հմտություն
Panic խուճապ
Thank շնորհակալություն
Desire ցանկություն
Woman կին
Hungry սոված

Daily use Armenian Sentences


Here you learn top Armenian sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Armenian meanings with transliteration.


Good morning Բարի առավոտ
What is your name Ինչ է քո անունը
What is your problem Ինչ խնդիր ունես?
I hate you ես ատում եմ քեզ
I love you Ես սիրում եմ քեզ
Can I help you Կարող եմ օգնել Ձեզ?
I am sorry Կներեք
I want to sleep ես ուզում եմ քնել
This is very important Սա շատ կարևոր է
Are you hungry Քաղցա՞ծ ես։
How is your life Ինչպես է ձեր կյանքը?
I am going to study Ես պատրաստվում եմ սովորել
Armenian Vocabulary
Armenian Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz