English to Kannada A-Z Dictionary

English to Kannada translation / English to Kannada Dictionary gives the meaning of words in Kannada language starting from A to Z. If you can read English, you can learn Kannada through English in an easy way. English to Kannada translation helps you to learn any word in Kannada using English in an interesting way.

English to Kannada translation - Words start with I

Here is a collection of words starting with I and also you can learn Kannada translation of a word starts with I with the help of pronunciation in English.

Kannada dictionary starts with I

Read also:  Vocabulary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence  |  1000 Words

English to Kannada translation - Words start with I

If you want to know the Kannada translation of a word starts with I, you can search that word and learn Kannada translation with the help of pronunciation in English.

Ia-Ib-Ic

Iambicಅಯಾಂಬಿಕ್ ayambik
Ibexಐಬೆಕ್ಸ್ aibeks
Ibidಅದೇ ade
Ibidemಐಬಿಡೆಮ್ aibidem
Ibisಐಬಿಸ್ aibis
Iceಐಸ್ ais
Icebergಮಂಜುಗಡ್ಡೆ manjugadde
Icebreakerಐಸ್ಬ್ರೇಕರ್ aisbrekar
Ice-creamಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ aiskrim
Icelandಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ aislyand
Iceplantಮಂಜುಗಡ್ಡೆ manjugadde
Ichthyologyಇಚ್ಥಿಯಾಲಜಿ icthiyalaji
Icicleಹಿಮಬಿಳಲು himabilalu
Icingಐಸಿಂಗ್ aising
Iconಐಕಾನ್ aikan
Iconoclasmಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರ pratimasastra
Iconoclastಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರ pratimasastra
Icyಹಿಮಾವೃತ himavrta

Id

Ideaಕಲ್ಪನೆ kalpane
Idealಆದರ್ಶ adarsa
Identicalಒಂದೇ onde
Identificationಗುರುತಿಸುವಿಕೆ gurutisuvike
Identifyಗುರುತಿಸಲು gurutisalu
Identityಗುರುತು gurutu
Ideologyಸಿದ್ಧಾಂತ siddhanta
Idiomಭಾಷಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ bhasavaisistya
Idiotಮೂರ್ಖ murkha
Idleಐಡಲ್ aidal
Idlyಇಡ್ಲಿ idli
Idolಮೂರ್ತಿ murti

If-Ig-Il

Ifವೇಳೆ vele
Iglooಇಗ್ಲೂ iglu
Igniteಹೊತ್ತಿಸು hottisu
Ignitionದಹನ dahana
Ignominyಅವಮಾನಕರ avamanakara
Ignoreನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ nirlaksisi
Illationಒಲವು olavu
Illegalಅಕ್ರಮ akrama
Illegibleಅಸ್ಪಷ್ಟ aspasta
Illnessಅನಾರೋಗ್ಯ anarogya
Illuminationಪ್ರಕಾಶ prakasa
Illusionಭ್ರಮೆ bhrame
Illustrateವಿವರಿಸಿ vivarisi

Read also:  Top 1000 Words

Im

Imageಚಿತ್ರ citra
Imaginaryಕಾಲ್ಪನಿಕ kalpanika
Imbalanceಅಸಮತೋಲನ asamatolana
Imbecileಅಸ್ಪಷ್ಟ aspasta
Imbrueಅಸಂಬದ್ಧ asambaddha
Imitateಅನುಕರಿಸು anukarisu
Immatureಅಪಕ್ವ apakva
Immediateತಕ್ಷಣ taksana
Immenseಅಪಾರ apara
Immerseಮುಳುಗಿಸು mulugisu
Immigrationವಲಸೆ valase
Immodestಅನೈತಿಕ anaitika
Immoralಅನೈತಿಕ anaitika
Immortalಅಮರ amara
Immuneಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ pratiraksana
Immunityವಿನಾಯಿತಿ vinayiti
Immureಅಶುದ್ಧ asuddha
Impactಪರಿಣಾಮ parinama
Impairದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸು durbalagolisu
Impaleಕಂಬಿ kambi
Impartನೀಡುತ್ತವೆ niduttave
Impassiveನಿಷ್ಕ್ರಿಯ niskriya
Impelಪ್ರಚೋದಿಸು pracodisu
Impendಸನ್ನಿಹಿತ sannihita
Imperviousಒಡ್ಡದ oddada
Implantಕಸಿ kasi
Implicationಒಳಾರ್ಥ olartha
Implicitಸೂಚ್ಯ sucya
Imploreಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು bedikollu
Importಆಮದು amadu
Importantಪ್ರಮುಖ pramukha
Importanceಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ pramukhyate
Imposeವಿಧಿಸಿ vidhisi
Impossibleಅಸಾಧ್ಯ asadhya
Impressಈಕೆಯನ್ನು ikeyannu
Impressionsಅನಿಸಿಕೆಗಳು anisikegalu
Imprestಇಂಪ್ರೆಸ್ಟ್ imprest
Imprintಮುದ್ರೆ mudre
Improperಅನುಚಿತ anucita
Improveಸುಧಾರಿಸು sudharisu
Improvementಸುಧಾರಣೆ sudharane
Impudenceನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ nirlaksya
Impureಅಶುದ್ಧ asuddha
Impurityಅಶುದ್ಧತೆ asuddhate
Imputeಆರೋಪಿಸು aropisu

Read also:  Learn Vocabulary

In

Inರಲ್ಲಿ ralli
Inabilityಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ asamarthya
Inactiveನಿಷ್ಕ್ರಿಯ niskriya
Inadequateಅಸಮರ್ಪಕ asamarpaka
Inaneಜಡ jada
Inanityಜಡತ್ವ jadatva
Inapplicableಅನ್ವಯಿಸಲಾಗದ anvayisalagada
Inaptಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ hondikollada
Incestಸಂಭೋಗ sambhoga
Inchಇಂಚು incu
Inchoateಇಂಕೋಟ್ inkot
Incidentಘಟನೆ ghatane
Inciseಕತ್ತರಿಸು kattarisu
Inciteಪ್ರಚೋದಿಸು pracodisu
Includeಒಳಗೊಂಡಿದೆ olagondide
Incoherentಅಸಂಗತ asangata
In combustibleದಹನಕಾರಿರಲ್ಲಿ dahanakariralli
Incomeಆದಾಯ adaya
Incomingಒಳಬರುವ olabaruva
Incompleteಅಪೂರ್ಣ apurna
Incorrectತಪ್ಪು tappu
Incorruptಅಪೂರ್ಣ apurna
Increaseಹೆಚ್ಚಳ heccala
Incredibleನಂಬಲಾಗದ nambalagada
Incrementಹೆಚ್ಚಳ heccala
Incubateಕಾವುಕೊಡು kavukodu
Incubatorಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ inkyubetar
Incurಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ anubhavisuttave
Indecentಅಸಭ್ಯ asabhya
Indeedವಾಸ್ತವವಾಗಿ vastavavagi
Indefiniteಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ anirdista
Indentಇಂಡೆಂಟ್ indent
Independentಸ್ವತಂತ್ರ svatantra
Indexಸೂಚ್ಯಂಕ sucyanka
Indianಭಾರತೀಯ bharatiya
Indicateಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ sucisuttave
Indigenceಅಜಾಗರೂಕತೆ ajagarukate
Indigoಇಂಡಿಗೊ indigo
Indirectಪರೋಕ್ಷ paroksa
Inditeಗುರುತಿಸು gurutisu
Individualವೈಯಕ್ತಿಕ vaiyaktika
Indoorಒಳಾಂಗಣ olangana
Inductionಪ್ರವೇಶ pravesa
Indulgeಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ palgolli
Industrialಕೈಗಾರಿಕಾ kaigarika
Industryಉದ್ಯಮ udyama
Inedibleತಿನ್ನಲಾಗದ tinnalagada
Ineffectiveನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ nisparinamakariyagide
Inefficientಅಸಮರ್ಥ asamartha
Inelegantಅಸಹ್ಯಕರ asahyakara
Ineptಅಸಮರ್ಥ asamartha
Inequityಅಸಮಾನತೆ asamanate
Inertಜಡ jada
Inertiaಜಡತ್ವ jadatva
Inexactನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ nikharavagilla
Inexpedientಅನನುಭವಿ ananubhavi
Infancyಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ saisavavastheyalli
Infantಶಿಶು sisu
Infantryಕಾಲಾಳುಪಡೆ kalalupade
Inflectಒಳಹರಿವು olaharivu
Infectionಸೋಂಕು sonku
Inferenceತೀರ್ಮಾನ tirmana
Inferiorಕೀಳು kilu
Infestಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ muttikolluvike
Infiniteಅನಂತ ananta
Infinityಅನಂತ ananta
Infirmದುರ್ಬಲ durbala
Inflationಹಣದುಬ್ಬರ hanadubbara
Inflictಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ untumaduttave
Influenceಪ್ರಭಾವ prabhava
Informತಿಳಿಸು tilisu
Informationಮಾಹಿತಿ mahiti
Infraಇನ್ಫ್ರಾ inphra
Infrastructureಮೂಲಸೌಕರ್ಯ mulasaukarya
Infringeಉಲ್ಲಂಘನೆ ullanghane
Infuseಹುದುಗಿಸಿ hudugisi
Ingressಪ್ರವೇಶ pravesa
Inhabitವಾಸಿಸು vasisu
Inhaleಉಸಿರಾಡು usiradu
Inhibitಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ pratibandhisuttade
Initialಆರಂಭಿಕ arambhika
Injectionಇಂಜೆಕ್ಷನ್ injeksan
Injureಗಾಯಗೊಳಿಸು gayagolisu
Injuryಗಾಯ gaya
Inkಶಾಯಿ sayi
Inlandಒಳನಾಡು olanadu
Innateಸಹಜ sahaja
Innerಒಳ ola
Inningsಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ innings
Innocentಮುಗ್ಧ mugdha
Innocuousನಿರುಪದ್ರವಿ nirupadravi
Innovationಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ aviskaradalli
Inoculateಚುಚ್ಚುಮದ್ದು cuccumaddu
Inorganicಅಜೈವಿಕ ajaivika
Inputಇನ್ಪುಟ್ input
Inquiryವಿಚಾರಣೆ vicarane
Insaneಹುಚ್ಚು huccu
Insanityಹುಚ್ಚುತನ huccutana
Inscriptionಶಾಸನ sasana
Insectಕೀಟ kita
Insertಸೇರಿಸು serisu
Insideಒಳಗೆ olage
Insightಒಳನೋಟ olanota
Inspectಪರಿಶೀಲಿಸಲು parisilisalu
Inspectionತಪಾಸಣೆ tapasane
Inspirationಸ್ಫೂರ್ತಿ sphurti
Inspireಸ್ಫೂರ್ತಿ sphurti
Installಸ್ಥಾಪಿಸು sthapisu
Installmentಕಂತು kantu
Insteadಬದಲಾಗಿ badalagi
Institutionಸಂಸ್ಥೆ sansthe
Instructionಸೂಚನಾ sucana
Instrumentಉಪಕರಣ upakarana
Insufficientಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ sakaguvudilla
Insulationನಿರೋಧನ nirodhana
Insulinಇನ್ಸುಲಿನ್ insulin
Insultಅವಮಾನ avamana
Insuranceವಿಮೆ vime
Intactಹಾಗೇ hage
Integrationಏಕೀಕರಣ ekikarana
Intellectಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ buddhisakti
Intelligentಬುದ್ಧಿವಂತ buddhivanta
Intendಉದ್ದೇಶ uddesa
Intenseತೀವ್ರ tivra
Intensityತೀವ್ರತೆ tivrate
Intentಉದ್ದೇಶ uddesa
Interಅಂತರ antara
Interactionಪರಸ್ಪರ paraspara
Interceptಪ್ರತಿಬಂಧ pratibandha
Interestಆಸಕ್ತಿ asakti
Interiorಆಂತರಿಕ antarika
Intermediateಮಧ್ಯಂತರ madhyantara
Intermentಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ madhyasthike
Internಇಂಟರ್ನ್ intarn
Internalಆಂತರಿಕ antarika
Internationalಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ antarastriya
Interpolಇಂಟರ್ಪೋಲ್ intarpol
Interpretಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ arthaisuttare
Interpretationವ್ಯಾಖ್ಯಾನ vyakhyana
Interruptಅಡಚಣೆ adacane
Intersectಛೇದಿಸು chedisu
Intervalಮಧ್ಯಂತರ madhyantara
Interviewಸಂದರ್ಶನ sandarsana
Intestineಕರುಳಿನ karulina
Intimacyಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ anyonyate
Intimateನಿಕಟ nikata
Intoಒಳಗೆ olage
Intoleranceಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ asahisnute
Intonationಅಂತಃಕರಣ antahkarana
Intrepidನಿರ್ಭೀತ nirbhita
Intricacyಜಟಿಲತೆ jatilate
Introduceಪರಿಚಯಿಸು paricayisu
Introductionಪರಿಚಯ paricaya
Invalidಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ amanyavagide
Invasionಆಕ್ರಮಣ akramana
Inventionಆವಿಷ್ಕಾರ aviskara
Inverseವಿಲೋಮ viloma
Invertತಲೆಕೆಳಗು talekelagu
Invertebrateಅಕಶೇರುಕ akaseruka
Investಹೂಡಿಕೆ hudike
Investigationತನಿಖೆ tanikhe
Invisibleಅಗೋಚರ agocara
Invitationಆಹ್ವಾನ ahvana
Invoiceಸರಕುಪಟ್ಟಿ sarakupatti
Inwardಆಂತರಿಕ antarika

Ir-Is

Ironಕಬ್ಬಿಣ kabbina
Irradiationವಿಕಿರಣ vikirana
Irrationalಅಭಾಗಲಬ್ಧ abhagalabdha
Irregularಅನಿಯಮಿತ aniyamita
Irrelevantಅಪ್ರಸ್ತುತ aprastuta
Irrigationನೀರಾವರಿ niravari
Irruptionಅಡ್ಡಿ addi
Isಇದೆ ide
Islandದ್ವೀಪ dvipa
Isleದ್ವೀಪ dvipa
Isn’tಅಲ್ಲ alla
Isolationಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ pratyekate
Isotopeಐಸೊಟೋಪ್ aisotop
Isothermಐಸೊಥರ್ಮ್ aisotharm
Issueಸಮಸ್ಯೆ samasye
Isthmusಇಸ್ತಮಸ್ istamas

Read also:  Play vocabulary quiz

It-Iv-Ix-Iz

Itಇದು idu
Italicsಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ italiks
Itchಕಜ್ಜಿ kajji
Itemಐಟಂ aitam
Iterationಪುನರಾವರ್ತನೆ punaravartane
Itsಅದರ adara
Itselfಸ್ವತಃ svatah
Ivoryದಂತ danta
Ivyಐವಿ aivi

Daily use Kannada Sentences

English to Kannada - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Kannada meanings with transliteration.

Good morningಶುಭೋದಯ subhodaya
What is your nameನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು Ninna hesarenu
What is your problem?ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? nim'ma samasye enu?
I hate youನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu dvesisuttene
I love youನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu pritisuttene
Can I help you?ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇ? nanu nimage sahaya madale?
I am sorryನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು nannannu ksamisu
I want to sleepನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ nanu malagalu bayasuttene
This is very importantಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ Idu bahala mukhya
Are you hungry?ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ? ninage hasivagideye?
How is your life?ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ? Hegide ninna jivana?
I am going to studyನಾನು ಓದಲು ಹೋಗುತಿದ್ದೇನೆ nanu odalu hogutiddene

Top 1000 Kannada words

English to Kannada - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Kannada meanings with transliteration.

Eatತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ tinnuttare
Allಎಲ್ಲಾ ella
Newಹೊಸ hosa
Snoreಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ gorake hodeyuttare
Fastವೇಗವಾಗಿ vegavagi
Helpಸಹಾಯ sahaya
Painನೋವು novu
Rainಮಳೆ male
Prideಹೆಮ್ಮೆಯ hem'meya
Senseಅರ್ಥದಲ್ಲಿ arthadalli
Largeದೊಡ್ಡದು doddadu
Skillಕೌಶಲ್ಯ kausalya
Panicದಿಗಿಲು digilu
Thankಧನ್ಯವಾದಗಳು dhan'yavadagalu
Desireಆಸೆ ase
Womanಮಹಿಳೆ mahile
Hungryಹಸಿದಿದೆ hasidide
Kannada Vocabulary
Kannada Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply