English to Kannada A-Z Dictionary

English to Kannada translation / English to Kannada Dictionary gives the meaning of words in Kannada language starting from A to Z. If you can read English, you can learn Kannada through English in an easy way. English to Kannada translation helps you to learn any word in Kannada using English in an interesting way.

English to Kannada translation - Words start with E

Here is a collection of words starting with E and also you can learn Kannada translation of a word start with E with the help of pronunciation in English.

Kannada dictionary starts with E

Read also:  Vocabulary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence  |  1000 Words

English to Kannada translation - Words start with E

If you want to know the Kannada translation of a word starts with E, you can search that word and learn Kannada translation with the help of pronunciation in English.

Ea

Eachಪ್ರತಿ prati
Eagerಉತ್ಸಾಹಿ utsahi
Eagerlyಕಾತುರದಿಂದ katuradinda
Eagerness ಕಾತುರತೆ katurate
Eagleಹದ್ದು haddu
Eagletಹದ್ದು haddu
Earಕಿವಿ kivi
Eardropಕಿವಿಯಹನಿ kiviyahani
Eardrum ಕಿವಿಯೋಲೆ kiviyole
Earlಅರ್ಲ್ arl
Earlapಕಿವಿಯೋಲೆ kiviyole
Earldomಕಿವಿಯಾಗಿ kiviyagi
Earlyಬೇಗ bega
Earmarkಕಿವಿಯೋಲೆ kiviyole
Earnಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ galisuttare
Earnestಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ sraddheyinda
Earnestnessಶ್ರದ್ಧೆ sraddhe
Earning ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ galisuttiddare
Earshotಕಿವಿಯೋಲೆ kiviyole
Earth ಭೂಮಿ bhumi
Earthenಮಣ್ಣಿನ mannina
Earthenware ಮಣ್ಣಿನಪಾತ್ರೆಗಳು manninapatregalu
Earthlyಐಹಿಕ aihika
Earthquake ಭೂಕಂಪ bhukampa
Earthworkಮಣ್ಣಿನಕೆಲಸ manninakelasa
Earthworm ಎರೆಹುಳು erehulu
Eartrumpetಇರ್ಟ್ರಂಪೆಟ್ irtrampet
Earwigಇಯರ್‌ವಿಗ್ iyar‌vig
Easeಸರಾಗ saraga
Easelಸುಲಭ sulabha
Easementಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ saragagolisuvike
Easilyಸುಲಭವಾಗಿ sulabhavagi
Easinessಸರಾಗತೆ saragate
Eastಪೂರ್ವ purva
Easterಈಸ್ಟರ್ istar
Eastern ಪೂರ್ವ purva
Eastwardಪೂರ್ವಕ್ಕೆ purvakke
Easyಸುಲಭ sulabha
Easychairಸುಲಭಕುರ್ಚಿ sulabhakurci
Easygoingಸುಲಭ sulabha
Eatತಿನ್ನು tinnu
Eatable ತಿನ್ನಬಹುದಾದ tinnabahudada
Eavesಈವ್ಸ್ ivs
Eavesdrop ಕದ್ದಾಲಿಕೆ kaddalike
Eavesdropper ಕದ್ದಾಲಿಕೆಗಾರ kaddalikegara

Eb

Ebbಉಬ್ಬು ubbu
Eboniteಎಬೊನೈಟ್ ebonait
Ebony ಎಬೊನಿ eboni
Ebrietyಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ utkrstate
Ebullient ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ utsahabharita
Ebullitionಉಬ್ಬು ubbu

Ec

Eccentric ವಿಲಕ್ಷಣ vilaksana
Eccentricity ವಿಕೇಂದ್ರೀಯತೆ vikendriyate
Ecclesiasticಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ dharmapracaraka
ECGಇಜಿಜಿ ijiji
Echelonಎಚೆಲಾನ್ ecelan
Echoಪ್ರತಿಧ್ವನಿ pratidhvani
Eclampsiaಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ eklampsiya
Eclatಎಕ್ಲಾಟ್ eklat
Eclectic ಸಾರಸಂಗ್ರಹಿ sarasangrahi
Eclipse ಗ್ರಹಣ grahana
Ecliptic ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ekliptik
Eclogueಎಕ್ಲೋಗ್ eklog
Ecology ಪರಿಸರವಿಜ್ಞಾನ parisaravijnana
Econometric ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೀಯ arthasastriya
Economic ಆರ್ಥಿಕ arthika
Economist ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ arthasastrajna
Economizeಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಸು arthikavagisu
Economy ಆರ್ಥಿಕತೆ arthikate
Ecstasy ಭಾವಪರವಶತೆ bhavaparavasate
Ecstatic ಭಾವಪರವಶ bhavaparavasa
Ecumenical ಎಕ್ಯುಮೆನಿಕಲ್ ekyumenikal
Eczemaಎಸ್ಜಿಮಾ esjima

Ed

Eddyಸುಳಿ suli
Edenಈಡನ್ idan
Edgeಅಂಚು ancu
Edibleಖಾದ್ಯ khadya
Edictಶಾಸನ sasana
Edificationಸಂಪಾದನೆ sampadane
Edificeಸೌಧ saudha
Edifyಎಡಿಫೈ ediphai
Editತಿದ್ದು tiddu
Edition ಆವೃತ್ತಿ avrtti
Editor ಸಂಪಾದಕ sampadaka
Editorial ಸಂಪಾದಕೀಯ sampadakiya
Educate ಶಿಕ್ಷಣ siksana
Education ಶಿಕ್ಷಣ siksana
Educeಶಿಕ್ಷಣ siksana

Ee-Ef

Eelಈಲ್ il
Eerieವಿಲಕ್ಷಣ vilaksana
Effableಪರಿಣಾಮಕಾರಿ parinamakari
Effaceಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ horasusuvike
Effacement ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ horahakuvike
Effectಪರಿಣಾಮ parinama
Effective ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ parinamakari
Effeminate ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ strilinga
Efferent ಹೊರಹರಿವು horaharivu
Effervescent ಉತ್ಸಾಹಿ utsahi
Efficiencyದಕ್ಷತೆ daksate
Effortಪ್ರಯತ್ನ prayatna
Effuseಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ horasusuttave

Eg-Ei-Ej

Eggಮೊಟ್ಟೆ motte
Eightಎಂಟು entu
Eighteenಹದಿನೆಂಟು hadinentu
Eightyಎಂಬತ್ತು embattu
Eitherಒಂದೋ ondo
Ejectಹೊರಹಾಕು horahaku

El

Elaborateವಿಸ್ತಾರವಾದ vistaravada
Elanಎಲಾನ್ elan
Elasticಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ sthitisthapaka
Elasticityಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ sthitisthapakatva
Elationಉತ್ಸಾಹ utsaha
Elbowಮೊಣಕೈ monakai
Elderಹಿರಿಯ hiriya
Electionಚುನಾವಣೆ cunavane
Electricವಿದ್ಯುತ್ vidyut
Electricityವಿದ್ಯುತ್ vidyut
Electronicಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ elektranik
Elegantಸೊಗಸಾದ sogasada
Elegyಸೊಬಗು sobagu
Elementಅಂಶ ansa
Elephantಆನೆ ane
Elevationಎತ್ತರ ettara
Elevenಹನ್ನೊಂದು hannondu
Eleventhಹನ್ನೊಂದನೆಯದು hannondaneyadu
Elfಯಕ್ಷಿಣಿ yaksini
Eligibleಅರ್ಹರು arharu
Eliminationನಿರ್ಮೂಲನೆ nirmulane
Eliteಗಣ್ಯ ganya
Elkಎಲ್ಕ್ elk
Ellipseದೀರ್ಘವೃತ್ತ dirghavrtta
Elongationಉದ್ದವಾಗುವುದು uddavaguvudu
Elseಬೇರೆ bere
Elucidateಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸು spastapadisu
Elusionಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ horahakuvike

Read also:  Learn Vocabulary

Em

Emaciationಕ್ಷೀಣತೆ ksinate
Emailಇಮೇಲ್ imel
Embedಎಂಬೆಡ್ embed
Emblemಲಾಂಛನ lanchana
Embossಉಬ್ಬು ubbu
Embroideryಕಸೂತಿ kasuti
Embroilತೊಡಕು todaku
Emergeಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ horahommuttave
Emergencyತುರ್ತು turtu
Emesisಎಮೆಸಿಸ್ emesis
Emigrationವಲಸೆ valase
Emitಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ horasusuttave
Emotionಭಾವನೆ bhavane
Emphasisಒತ್ತು ottu
Empireಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ samrajya
Employನೇಮಿಸು nemisu
Employeeಉದ್ಯೋಗಿ udyogi
Employmentಉದ್ಯೋಗ udyoga
Empowerಅಧಿಕಾರ adhikara
Emptyಖಾಲಿ khali
Emulateಅನುಕರಿಸಿ anukarisi
Emulationಅನುಕರಣೆ anukarane
Emulsionಎಮಲ್ಷನ್ emalsan

En

Enableಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ sakriyagolisi
Encageಆವರಿಸು avarisu
Enclosureಆವರಣ avarana
Encounterಎನ್ಕೌಂಟರ್ enkauntar
Encourageಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು protsahisalu
Endಅಂತ್ಯ antya
Endoscopeಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ endoskop
Enduranceಸಹಿಷ್ಣುತೆ sahisnute
Endureಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ sahisikolli
Enemyಶತ್ರು satru
Energyಶಕ್ತಿ sakti
Enforceಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ jarigolisi
Engagementನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ niscitartha
Engineಎಂಜಿನ್ enjin
Engineeringಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ enjiniyaring
Englishಆಂಗ್ಲ angla
Engraveಕೆತ್ತನೆ kettane
Engrossಮುಳುಗಿದೆ mulugide
Enhanceವರ್ಧಿಸು vardhisu
Enjoyಆನಂದಿಸಿ anandisi
Enlargeದೊಡ್ಡದಾಗಿಸು doddadagisu
Enmityವೈರತ್ವ vairatva
Enormousಅಗಾಧ agadha
Enoughಸಾಕು saku
Enquiryವಿಚಾರಣೆ vicarane
Enrichmentಪುಷ್ಟೀಕರಣ pustikarana
Enrollmentದಾಖಲಾತಿ dakhalati
Ensureಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ khacitapadisikolli
Enterನಮೂದಿಸಿ namudisi
Enterpriseಉದ್ಯಮ udyama
Entertainmentಮನರಂಜನೆ manaranjane
Enthusiasmಉತ್ಸಾಹ utsaha
Entireಸಂಪೂರ್ಣ sampurna
Entourageಪರಿವಾರ parivara
Entranceಪ್ರವೇಶ pravesa
Entrepreneurಉದ್ಯಮಿ udyami
Entryಪ್ರವೇಶ pravesa
Enumerationಎಣಿಕೆ enike
Envelopeಹೊದಿಕೆ hodike
Environmentಪರಿಸರ parisara
Envyಅಸೂಯೆ asuye
Enzymeಕಿಣ್ವ kinva

Ep-Eq-Er

Ephemerisಎಫೆಮೆರಿಸ್ ephemeris
Episodeಪ್ರಸಂಗ prasanga
Equalಸಮಾನ samana
Equationಸಮೀಕರಣ samikarana
Equipmentಉಪಕರಣ upakarana
Equityಇಕ್ವಿಟಿ ikviti
Equivalentಸಮಾನ samana
Eraseಅಳಿಸು alisu
Erectionನಿರ್ಮಾಣ nirmana
Erosionಸವೆತ saveta
Errorದೋಷ dosa
Eruptionಸ್ಫೋಟ sphota

Es-Et

Escalatorಎಸ್ಕಲೇಟರ್ eskaletar
Escapeತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು tappisikollalu
Essayಪ್ರಬಂಧ prabandha
Essentialಅಗತ್ಯ agatya
Establishಸ್ಥಾಪಿಸು sthapisu
Estateಎಸ್ಟೇಟ್ estet
Esteemಗೌರವ gaurava
Estimateಅಂದಾಜು andaju
Etchingಎಚ್ಚಣೆ eccane
Etherಈಥರ್ ithar
Ethicalನೈತಿಕ naitika
Ethicsನೈತಿಕತೆ naitikate
Etiquetteಶಿಷ್ಟಾಚಾರ sistacara

Read also:  Play vocabulary quiz

Eu-Ev

Eucalyptusನೀಲಗಿರಿ nilagiri
Eudemoniaಯುಡೆಮೋನಿಯಾ yudemoniya
Eulogyಸ್ತುತಿಗೀತೆ stutigite
Evacuationಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ sthalantarisuvike
Evadeತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ tappisikolluttare
Evaluationಮೌಲ್ಯಮಾಪನ maulyamapana
Evaporationಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ aviyaguvike
Evasionತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ tappisikolluvike
Evenಸಹ saha
Eveningಸಂಜೆ sanje
Eventಘಟನೆ ghatane
Everಎಂದೆಂದಿಗೂ endendigu
Evergreenನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ nityaharidvarna
Everyಪ್ರತಿ prati
Everydayಪ್ರತಿದಿನ pratidina
Everyoneಎಲ್ಲರೂ ellaru
Everythingಎಲ್ಲವೂ ellavu
Everywhereಎಲ್ಲೆಡೆ ellede
Evictionಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ horahakuvike
Evilದುಷ್ಟ dusta
Evolutionವಿಕಾಸ vikasa

Ew-Ex

Eweಈವ್ iv
Exಮಾಜಿ maji
Exactನಿಖರ nikhara
Examinationಪರೀಕ್ಷೆ parikse
Exampleಉದಾಹರಣೆ udaharane
Exasperationಉದ್ರೇಕ udreka
Exceedಮೀರಿದೆ miride
Excelಎಕ್ಸೆಲ್ eksel
Excellentಅತ್ಯುತ್ತಮ atyuttama
Exceptಹೊರತುಪಡಿಸಿ horatupadisi
Excessiveವಿಪರೀತ viparita
Exchangeವಿನಿಮಯ vinimaya
Exciseಅಬಕಾರಿ abakari
Exclaimಉದ್ಗರಿಸು udgarisu
Exclamationಉದ್ಗಾರ udgara
Excludeಹೊರಗಿಡಿ horagidi
Excretionವಿಸರ್ಜನೆ visarjane
Excusableಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಾದ ksamisabahudada
Excuseಕ್ಷಮಿಸಿ ksamisi
Execrationಮರಣದಂಡನೆ maranadandane
Exemptವಿನಾಯಿತಿನೀಡಲಾಗಿದೆ vinayitinidalagide
Exerciseವ್ಯಾಯಾಮ vyayama
Exhaleಬಿಡುತ್ತಾರೆ biduttare
Exhaustನಿಷ್ಕಾಸ niskasa
Exhibitionಪ್ರದರ್ಶನ pradarsana
Exhortationಪ್ರಚೋದನೆ pracodane
Existಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ astitvadallive
Exitನಿರ್ಗಮಿಸಿ nirgamisi
Expandವಿಸ್ತರಿಸಲು vistarisalu
Expectನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು niriksisabahudu
Expelಹೊರಹಾಕಿ horahaki
Expenditureವೆಚ್ಚ vecca
Expensiveದುಬಾರಿ dubari
Experienceಅನುಭವ anubhava
Experimentಪ್ರಯೋಗ prayoga
Expertತಜ್ಞ tajna
Expirationಮುಕ್ತಾಯ muktaya
Expiryಮುಕ್ತಾಯ muktaya
Explainವಿವರಿಸಿ vivarisi
Explicitಸ್ಪಷ್ಟ spasta
Exploreಅನ್ವೇಷಿಸಿ anvesisi
Explodeಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ sphotagolluttave
Exportರಫ್ತು raphtu
Exposeಒಡ್ಡಲು oddalu
Exposureಒಡ್ಡುವಿಕೆ odduvike
Expressionಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ abhivyakti
Extendವಿಸ್ತರಿಸಿ vistarisi
Exteriorಬಾಹ್ಯ bahya
Externalಬಾಹ್ಯ bahya
Extinctionಅಳಿವು alivu
Extraಹೆಚ್ಚುವರಿ heccuvari
Extractionಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ horategeyuvike
Extraordinaryಅಸಾಧಾರಣ asadharana
Extremeವಿಪರೀತ viparita
Exudeಹೊರಹಾಕು horahaku

Read also:  Top 1000 Words

Ey

Eyeಕಣ್ಣು Kannu
Eyebrowಹುಬ್ಬು hubbu
Eyelidಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ kannureppe
Eyewitnessಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ pratyaksadarsi
Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  BUILDING  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLACES  |  TIME  |  LANDSCAPE  |  CLIMATE  |  PLANET  |  SEASON  |  ZODIAC  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  DRESS  |  ORNAMENTS  |  MINERALS  |  CEREALS  |  GOOGLE

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE  |  NEGATIVE  |  HOMONYM  |  FORMAL  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  COMPOUND  |  CONTRACTION  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  ADVERB  |  PRONOUN  |  PREPOSITION  |  CONJUNCTION  |  INTERJECTION  |  determiner  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  don’t  |  have  |  how  |  let  |  may  |  my  |  please  |  she  |  that  |  there  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  would  |  whose  |  thank

DICTIONARY

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Leave a Reply