English to Kannada A-Z Dictionary

English to Kannada translation / English to Kannada Dictionary gives the meaning of words in Kannada language starting from A to Z. If you can read English, you can learn Kannada through English in an easy way. English to Kannada translation helps you to learn any word in Kannada using English in an interesting way.

English to Kannada translation - Words start with B

Here is a collection of words starting with B and also you can learn Kannada translation of a word starts with B with the help of pronunciation in English.

Kannada dictionary starts with B

Read also:  Vocabulary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence  |  1000 Words

English to Kannada translation - Words start with B

If you want to know the Kannada translation of a word starts with B, you can search that word and learn Kannada translation with the help of pronunciation in English.

Ba

Babbleಬಬಲ್ babal
Babeತರುಣಿ taruni
Babelಬಾಬೆಲ್ babel
Babiroussaಬಾಬಿರೌಸಾ babirausa
Babooಬಾಬೂ babu
Baboonಬಬೂನ್ babun
Babyಮಗು magu
Babyhoodಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ balyavasthe
Baccalaureateಬ್ಯಾಕಲೌರಿಯೇಟ್ byakalauriyet
Bachelorಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ brahmacari
Bacillusಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ byasilas
Backಹಿಂದೆ hinde
Back bencherಹಿಂದಿನಬೆಂಚರ್ hindinabencar
Backbiteಬ್ಯಾಕ್ಬೈಟ್ byakbait
Backboneಬೆನ್ನೆಲುಬು bennelubu
Backdoorಹಿಂಬಾಗಿಲು himbagilu
Backfireಹಿನ್ನಡೆ hinnade
Backgammonಬ್ಯಾಕ್‌ಗಮನ್ byak‌gaman
Backgroundಹಿನ್ನೆಲೆ hinnele
Backhandಬ್ಯಾಕ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ byak‌hyand
Backingಬೆಂಬಲಿಸುವುದು bembalisuvudu
Backlashಹಿಂಬಡಿತ himbadita
Back numberಹಿಂದಿನಸಂಖ್ಯೆ hindinasankhye
Backsideಹಿಂಭಾಗ himbhaga
Backupಬ್ಯಾಕಪ್ byakap
Backwardಹಿಂದುಳಿದ hindulida
Backwaterಹಿನ್ನೀರು hinniru
Backyardಹಿತ್ತಲು hittalu
Baconಬೇಕನ್ bekan
Bacteriaಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ byaktiriya
Bacteriologyಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ byaktiriyalaji
Bacteriumಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ byaktiriya
Badಕೆಟ್ಟದು kettadu
Badeಬೇಡ beda
Badgeಬ್ಯಾಡ್ಜ್ byadj
Badgerಬ್ಯಾಡ್ಜರ್ byadjar
Badlyಕೆಟ್ಟದಾಗಿ kettadagi
Badmintonಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ byadmintan
Badnessಕೆಟ್ಟತನ kettatana
Baffleಕಂಗೆಡಿಸು kangedisu
Bagಚೀಲ cila
Bagasseಚೀಲ cila
Bagatelleಬ್ಯಾಗಟೆಲ್ಲೆ byagatelle
Baggageಸಾಮಾನು samanu
Bagpipeಬ್ಯಾಗ್ಪೈಪ್ byagpaip
Bahಬಹ್ bah
Bailಜಾಮೀನು jaminu
Baileeಜಾಮೀನುದಾರ jaminudara
Baileyಬೈಲಿ baili
Bailmentಜಾಮೀನು jaminu
Bailsmanಜಾಮೀನುದಾರ jaminudara
Baitಬೆಟ್ bet
Bakeತಯಾರಿಸಲು tayarisalu
Bakerಬೇಕರ್ bekar
Bakeryಬೇಕರಿ bekari
Baksheeshಬಕ್ಷೀಶ್ baksis
Balanceಸಮತೋಲನ samatolana
Balancesheetಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಶೀಟ್ byalenssit
Balconyಬಾಲ್ಕನಿ balkani
Baldಬೋಳು bolu
Baldachinಬಾಲ್ಡಾಚಿನ್ baldacin
Balderdashಬಾಲ್ಡರ್ಡಾಶ್ baldardas
Baldrickಬಾಲ್ಡ್ರಿಕ್ baldrik
Baleಬಾಲೆ bale
Balefireಬಾಲಫೈರ್ balaphair
Balkಬಾಲ್ಕ್ balk
Balkansಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ balkans
Ballಚೆಂಡು cendu
Balladನಾಡಗೀತೆ nadagite
Ballastನಿಲುಭಾರ nilubhara
Ballerinaನರ್ತಕಿಯಾಗಿ nartakiyagi
Balletಬ್ಯಾಲೆ byale
Ballisticsಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ byalistiks
Balloonಬಲೂನ್ balun
Ballotಮತಪತ್ರ matapatra
Ballyhooಬಾಲಿಹೂ balihu
Balmಮುಲಾಮು mulamu
Balmyಬಲ್ಮಿ balmi
Balneologyಬಾಲ್ನಿಯಾಲಜಿ balniyalaji
Baloneyಬಾಲನಿ balani
Balustradeಬಲಸ್ಟ್ರೇಡ್ balastred
Bambooಬಿದಿರು bidiru
Bamboozleಬಿದಿರು bidiru
Banನಿಷೇಧ nisedha
Banalಮಾಮೂಲಿ mamuli
Bananaಬಾಳೆಹಣ್ಣು balehannu
Bandಬ್ಯಾಂಡ್ byand
Bandageಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ byandej
Bandannaಬಂಡಣ್ಣ bandanna
Bandicootಬ್ಯಾಂಡಿಕೂಟ್ byandikut
Banditಡಕಾಯಿತ dakayita
Bandogಬಂದ್ band
Bandoleerಬಂದೋಲಿಯರ್ bandoliyar
Bandwagonಬ್ಯಾಂಡ್‌ವ್ಯಾಗನ್ byand‌vyagan
Bandwidthಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ byand‌vidt
Bandyಬ್ಯಾಂಡಿ byandi
Baneಶಾಪ sapa
Bangಬ್ಯಾಂಗ್ byang
Bangleಬಳೆ bale
Baniaಬನಿಯಾ baniya
Banianಬಾನಿಯನ್ baniyan
Banishಬಹಿಷ್ಕರಿಸು bahiskarisu
Bankಬ್ಯಾಂಕ್ byank
Bankerಬ್ಯಾಂಕರ್ byankar
Bankingಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ byanking
Bankrateಬ್ಯಾಂಕ್‌ರೇಟ್ byank‌ret
Bankruptದಿವಾಳಿಯಾದ divaliyada
Bannerಬ್ಯಾನರ್ byanar
Banquetಔತಣಕೂಟ autanakuta
Bansheeಬನ್ಶೀ bansi
Bantamಬಂಟಮ್ bantam
Banterವಿಡಂಬನೆ vidambane
Baptismಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ byaptisam
Baptistಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ byaptist
Barಬಾರ್ bar
Barathrumಬರಾತ್ರಮ್ baratram
Barbಬಾರ್ಬ್ barb
Barbarianಅನಾಗರಿಕ anagarika
Barbaricಅನಾಗರಿಕ anagarika
Barbarousಅನಾಗರಿಕ anagarika
Barbequeಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ barbekyu
Barberಕ್ಷೌರಿಕ ksaurika
Barberryಬಾರ್ಬೆರ್ರಿ barberri
Barbiturateಬಾರ್ಬಿಟ್ಯುರೇಟ್ barbityuret
Bardಬಾರ್ಡ್ bard
Bareಬರಿಯ bariya
Barenessಜಾಗೃತಿ jagrti
Bargainಚೌಕಾಶಿ caukasi
Bargainerಚೌಕಾಶಿಮಾಡುವವನು caukasimaduvavanu
Bargeಬಾರ್ಜ್ barj
Bariumಬೇರಿಯಂ beriyam
Barkತೊಗಟೆ togate
Barleyಬಾರ್ಲಿ barli
Barnಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ kottigeya
Barnacleಕಣಜ kanaja
Barographಬರೊಗ್ರಾಫ್ barograph
Barometerಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ byaromitar
Baronಬ್ಯಾರನ್ byaran
Baronageಬ್ಯಾರನೇಜ್ byaranej
Baronyಬ್ಯಾರೊನಿ byaroni
Baroqueಬರೊಕ್ barok
Barrackಬ್ಯಾರಕ್ byarak
Barrageವಾಗ್ದಾಳಿ vagdali
Barredನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ nirbandhisalagide
Barrelಬ್ಯಾರೆಲ್ byarel
Barrenಬಂಜರು banjaru
Barricadeಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ byariked
Barrierತಡೆಗೋಡೆ tadegode
Barringತಡೆಯುವುದು tadeyuvudu
Barristerಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ byaristar
Barrowಬಾರೋ baro
Barterವಿನಿಮಯ vinimaya
Baseಬೇಸ್ bes
Bashಬ್ಯಾಷ್ byas
Basicಮೂಲ mula
Basilತುಳಸಿ tulasi
Basiliskತುಳಸಿ tulasi
Basinಜಲಾನಯನ jalanayana
Basisಆಧಾರ adhara
Baskಬಾಸ್ಕ್ bask
Basketಬುಟ್ಟಿ butti
Basmatiಬಾಸ್ಮತಿ basmati
Bassinetಬಾಸಿನೆಟ್ basinet
Bastaಬಸ್ತಾ basta
Bastardಕಿಡಿಗೇಡಿ kidigedi
Bastionಭದ್ರಕೋಟೆ bhadrakote
Batಬ್ಯಾಟ್ byat
Batchಬ್ಯಾಚ್ byac
Bateಬೇಟ್ bet
Bathಸ್ನಾನ snana
Batheಸ್ನಾನ snana
Bathysphereಸ್ನಾನದಗೋಳ snanadagola
Batikಬಾಟಿಕ್ batik
Batonಲಾಠಿ lathi
Battaಬತ್ತ batta
Battalionಬೆಟಾಲಿಯನ್ betaliyan
Battenಬ್ಯಾಟನ್ byatan
Batterಹಿಟ್ಟು hittu
Batteryಬ್ಯಾಟರಿ byatari
Baudಬೌಡ್ baud
Bauxiteಬಾಕ್ಸೈಟ್ baksait
Bawdದಡ್ಡ dadda
Bawlಗಿಡುಗ giduga
Bayಕೊಲ್ಲಿ kolli
Bayonetಬಯೋನೆಟ್ bayonet
Bazaarಬಜಾರ್ bajar

Be

Beಎಂದು endu
Beachಬೀಚ್ bic
Beaconದಾರಿದೀಪ daridipa
Beadಮಣಿ mani
Beamಕಿರಣ kirana
Beanಹುರುಳಿ huruli
Bearಕರಡಿ karadi
Bearingಬೇರಿಂಗ್ bering
Beastಮೃಗ mrga
Beatಬೀಟ್ bit
Beautifulಸುಂದರ sundara
Beaverಬೀವರ್ bivar
Becauseಏಕೆಂದರೆ ekendare
Becomeಆಗಲು agalu
Bedಹಾಸಿಗೆ hasige
Beeಜೇನುನೊಣ jenunona
Beechಬೀಚ್ bic
Beefಗೋಮಾಂಸ gomansa
Beetಬೀಟ್ bit
Beetleಜೀರುಂಡೆ jirunde
Beforeಮೊದಲು modalu
Begಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ bedikolluttare
Beggarಭಿಕ್ಷುಕ bhiksuka
Beginಆರಂಭಿಸಲು arambhisalu
Beginnerಹರಿಕಾರ harikara
Behaviourನಡವಳಿಕೆ nadavalike
Behindಹಿಂದೆ hinde
Beingಇರುವುದು iruvudu
Belchಬೆಲ್ಚ್ belc
Beliefನಂಬಿಕೆ nambike
Bellಗಂಟೆ gante
Bellowಘಂಟಾಘೋಷ ghantaghosa
Belowಕೆಳಗೆ kelage
Beltಬೆಲ್ಟ್ belt
Benchಬೆಂಚ್ benc
Bendಬಾಗಿ bagi
Beneathಕೆಳಗೆ kelage
Beneficiaryಫಲಾನುಭವಿ phalanubhavi
Benefitಲಾಭ labha
Bentಬಾಗಿದ bagida
Berthಬೆರ್ತ್ bert
Besideಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ pakkadalli
Bestಅತ್ಯುತ್ತಮ atyuttama
Bestowದಯಪಾಲಿಸು dayapalisu
Betಬಾಜಿ baji
Betalಬೀಟಾಲ್ bital
Betterಉತ್ತಮ uttama
Betweenನಡುವೆ naduve
Bevyಬೆವಿ bevi
Bewareಹುಷಾರಾಗಿರು husaragiru
Beyondಮೀರಿ miri

Read also:  Top 1000 Words

Bi

Bibleಬೈಬಲ್ baibal
Bidಬಿಡ್ bid
Bigದೊಡ್ಡ dodda
Bileಪಿತ್ತರಸ pittarasa
Billಬಿಲ್ bil
Billowಬಿಲೊ bilo
Bindಬಂಧಿಸು bandhisu
Biologyಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ jivasastra
Birdಹಕ್ಕಿ hakki
Birthಜನ್ಮ janma
Birthdayಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ Huttuhabba
Biscuitಬಿಸ್ಕತ್ತು biskattu
Bisonಕಾಡೆಮ್ಮೆ kademme
Biteಕಚ್ಚುವುದು kaccuvudu

Read also:  Sentences

Bl

Blabಬ್ಲಾಬ್ blab
Blackberryಬ್ಲಾಕ್ಬೆರ್ರಿ blakberri
Blacklistಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ kappupatti
Bladeಬ್ಲೇಡ್ bled
Blameದೂರುವುದು duruvudu
Blankಖಾಲಿ khali
Blanketಹೊದಿಕೆ hodike
Blareಬಿರುಸು birusu
Blastಸ್ಫೋಟ sphota
Bleachಬಿಳುಪುಕಾರಕ bilupukaraka
Bleedingರಕ್ತಸ್ರಾವ raktasrava
Blendಮಿಶ್ರಣ misrana
Blessಆಶೀರ್ವದಿಸು asirvadisu
Blindಬ್ಲೈಂಡ್ blaind
Blinkಮಿಟುಕಿಸು mitukisu
Blockಬ್ಲಾಕ್ blak
Bloodರಕ್ತ rakta
Bloomಅರಳುತ್ತವೆ araluttave
Blueನೀಲಿ nili
Bluefilmಬ್ಲೂಫಿಲ್ಮ್ bluphilm
Blunderಪ್ರಮಾದ pramada
Blurಮಸುಕು masuku
Blushನಾಚಿಕೆ nacike

Read also:  Play vocabulary quiz

Bo

Boarಹಂದಿ handi
Boardಬೋರ್ಡ್ bord
Boastಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ heggalike
Boatದೋಣಿ doni
Bobyಬಾಬಿ babi
Bodyguardಅಂಗರಕ್ಷಕ angaraksaka
Boilerಬಾಯ್ಲರ್ baylar
Boldದಪ್ಪ dappa
Boltಬೋಲ್ಟ್ bolt
Bombಬಾಂಬ್ bamb
Bondಕರಾರುಪತ್ರ kararupatra
Bondageಬಂಧನ bandhana
Boneಮೂಳೆ mule
Bonusಬೋನಸ್ bonas
Bookಪುಸ್ತಕ pustaka
Bookkeeperಬುಕ್ಕೀಪರ್ bukkipar
Boomಬೂಮ್ bum
Boonವರ vara
Boorಬೋರ್ bor
Boostವರ್ಧಕ vardhaka
Bootಬೂಟ್ but
Boothಮತಗಟ್ಟೆ matagatte
Boozeಕುಡಿತ kudita
Borderಗಡಿ gadi
Boreಬೋರ್ bor
Bornಹುಟ್ಟು huttu
Borrowಸಾಲ sala
Bossಮೇಲಧಿಕಾರಿ meladhikari
Botanyಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ sasyasastra
Bothಎರಡೂ eradu
Bottleಬಾಟಲ್ batal
Bottomಕೆಳಗೆ kelage
Bounceಬೌನ್ಸ್ bauns
Boundಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ bandhisalagide
Bountyಔದಾರ್ಯ audarya
Bournಬೌರ್ನ್ baurn
Bowಬಿಲ್ಲು billu
Bowelಕರುಳು karulu
Bowlಬೌಲ್ baul
Boxಬಾಕ್ಸ್ baks
Boxingಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ baksing

Br

Braceletಕಂಕಣ kankana
Bracketಬ್ರಾಕೆಟ್ braket
Brainಮೆದುಳು medulu
Brakeಬ್ರೇಕ್ brek
Branಹೊಟ್ಟು hottu
Branchಶಾಖೆ sakhe
Brandಬ್ರಾಂಡ್ brand
Braveಧೈರ್ಯಶಾಲಿ dhairyasali
Brawlಜಗಳ jagala
Breadಬ್ರೆಡ್ bred
Breadthಅಗಲ agala
Breakವಿರಾಮ virama
Breakdownಸ್ಥಗಿತ sthagita
Breakfastಉಪಹಾರ upahara
Breastಸ್ತನ stana
Breechಬ್ರೀಚ್ bric
Breedತಳಿ tali
Breezeತಂಗಾಳಿ tangali
Bridgeಸೇತುವೆ setuve
Briefಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ sanksipta
Brightಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ prakasamanavada
Brimಅಂಚು ancu
Brineಉಪ್ಪುನೀರು uppuniru
Bringತರಲು taralu
Brinjalಹುರುಳಿ huruli
Briskಚುರುಕಾದ curukada
Broadವಿಶಾಲ visala
Broadcastಪ್ರಸಾರ prasara
Broilಬ್ರಾಯಿಲ್ brayil
Brokenಮುರಿದಿದೆ muridide
Brokerದಲ್ಲಾಳಿ dallali
Brother-in-lawಸೋದರಮಾವ sodaramava
Browಹುಬ್ಬು hubbu
Brownಕಂದು kandu
Browseಬ್ರೌಸ್ braus
Brushಕುಂಚ kunca

Read also:  Learn Vocabulary

Bu-By

Bubbleಗುಳ್ಳೆ gulle
Bucketಬಕೆಟ್ baket
Budgetಬಜೆಟ್ bajet
Buffaloಎಮ್ಮೆ emme
Buffoonಬಫೂನ್ baphun
Buildನಿರ್ಮಿಸಲು nirmisalu
Buildingಕಟ್ಟಡ kattada
Builtನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ nirmisalagide
Bulgeಉಬ್ಬು ubbu
Bullಗೂಳಿ guli
Bulletಗುಂಡು gundu
Bundleಬಂಡಲ್ bandal
Buoyantತೇಲುವ teluva
Burnಸುಟ್ಟು suttu
Burstಸಿಡಿ sidi
Busಬಸ್ bas
Bushಪೊದೆ pode
Busyನಿರತ nirata
Butಆದರೆ adare
Butterಬೆಣ್ಣೆ benne
Butterflyಚಿಟ್ಟೆ citte
Buttonಬಟನ್ batan
Buyಖರೀದಿ kharidi
Bypassಬೈಪಾಸ್ baipas
Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  BUILDING  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLACES  |  TIME  |  LANDSCAPE  |  CLIMATE  |  PLANET  |  SEASON  |  ZODIAC  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  DRESS  |  ORNAMENTS  |  MINERALS  |  CEREALS  |  GOOGLE

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE  |  NEGATIVE  |  HOMONYM  |  FORMAL  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  COMPOUND  |  CONTRACTION  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  ADVERB  |  PRONOUN  |  PREPOSITION  |  CONJUNCTION  |  INTERJECTION  |  determiner  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  don’t  |  have  |  how  |  let  |  may  |  my  |  please  |  she  |  that  |  there  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  would  |  whose  |  thank

DICTIONARY

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Leave a Reply