1000 most common words in English and Czech

To learn Czech language words common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top 1000 words in English with Czech translation. If you are interested to learn 1000 most common Czech words, this place will help you to learn common words in Czech language easily. 1000 words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Czech.

1000 most common Czech words

Read also:  A-Z Dictionary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence

1000 most common Czech words

Here is the list of 1000 most important common words in Czech language.

Ability schopnost
Above výše
Abuse zneužívání
Accept přijmout
Access přístup
Achieve dosáhnout
Acknowledge potvrdit
Acquire získat
Across přes
Act akt
Action akce
Activity aktivita
Actually vlastně
Adapt přizpůsobit se
Add přidat
Adjust upravit
Administration správa
Admire obdivovat
Admit připustit
Adopt přijmout
Adore uctívat
Adult dospělý
Advance záloha
Affect postihnout
Afford si dovolit
After po
Again znovu
Against proti
Age stáří
Agency agentura
Agree souhlasit
Air vzduch
Allow dovolit
Almost téměř
Along podél
Already již
Although Ačkoli
Always vždy
Among mezi
Amount množství
Analysis analýza
Anger hněv
Animal zvíře
Another další
Answer Odpovědět
Anyone kdokoliv
Anything cokoliv
Apologize omlouvat se

Read also:  Play vocabulary quiz

Appealodvolání
Appearobjevit
Applyaplikovat
Appreciatevážit si
Approachpřístup
Approveschvalovat
Areaplocha
Arguedohadovat se
Arisevzniknout
Aroundkolem
Arrangeuspořádat
Arrivepřijet
Artumění
Articlečlánek
Artistumělec
Askdotázat se
Assistpomáhat
Associatespolupracovník
Assumepřevzít
Assureujistit
Attachpřipojit
AttackZáchvat
Attemptpokus
Attendzúčastnit se
AttentionPozornost
Attractpřitahovat
Authorautor
Availabledostupný
Avoidvyhýbat se
Awaypryč
Babydítě
Backzadní
Badšpatný
Bakeupéct
BalanceZůstatek
Ballmíč
Bankbanka
Basezákladna
Battlebitva
Bearmedvěd
Beatporazit
BeautifulKrásná
Becauseprotože
Becomestát se
Bedpostel
Beenbyl
Beforepřed
Beginzačít
Behaviorchování
Behindza
Beingbytost
Believevěřit
Belongpatřit
Bendohyb
Benefitvýhoda
Bestnejlepší
Betterlepší
Betweenmezi
Beyondmimo
Bigvelký
Blameobviňovat
Blockblok
Bloodkrev
Blowfoukat
Boarddeska
Bodytělo
Bookrezervovat
Bornnarozený
Borrowpůjčit si
Boxbox
Boychlapec
Breakpřestávka
Bringpřinést
Brushštětec
Buildingbudova
Burnhořet
Burstprasknout
Businesspodnikání
Callvolání
CameraFotoaparát
Campaignkampaň
Cancelzrušení
Candidatekandidát
Carepéče
Careerkariéra
Carrynést
Casepřípad
Cashhotovost
Catchúlovek
Causezpůsobit
Celebrateslavit
Centercentrum
Centurystoletí
Certainurčitý
Chairžidle
Challengevýzva
Chancešance
Changezměna
Charactercharakter
Chargenabít

Read also:  Learn More Vocabulary

Chartschéma
Checkšek
Childdítě
Choicevýběr
ChooseVybrat
Cityměsto
ClaimNárok
Classtřída
Cleančistý
ClearPrůhledná
Closezavřít
ColdStudený
Collectsbírat
Collegevysoká škola
Colorbarva
Combinekombajn
ComePřijít
Commandpříkaz
Commentkomentář
Commonběžný
Communicatekomunikovat
Communityspolečenství
Companyspolečnost
Compareporovnat
Completekompletní
Computerpočítač
Concentratesoustřeď se
Concernznepokojení
Conditionstav
Conferencekonference
Confirmpotvrdit
Conflictkonflikt
Congresskongres
Connectpřipojit
Considerzvážit
Consistskládat se
Consultkonzultovat
ContactKontakt
Containobsahovat
Contentobsah
Contestsoutěž
Continuepokračovat
Contributepřispět
Controlřízení
Convertkonvertovat
Convincepřesvědčit
Cookkuchařka
Copykopírovat
Correctopravit
Costnáklady
Couplepár
Coursekurs
Courtsoud
CoverPokrýt
Crackcrack
Craftřemeslo
Crashpád
Createvytvořit
Creditkredit
Crewosádka
Crimezločin
Criticizekritizovat
Crosspřejít
Cryplakat
Culturekultura
Currentproud
Curvekřivka
Cyclecyklus
Damagepoškození
Dancetanec
Darktemný
Datadata
Datedatum
Dayden
Deadmrtví
Dealobchod
Deathsmrt
Debaterozprava
Decadedesetiletí
Deciderozhodni se
Decisionrozhodnutí
Deephluboký
Defenseobrana
Degreestupeň
Delayzpoždění
Deliverdoručit
Demandpoptávka
Democratdemokrat
Democraticdemokratický
Denyodmítnout
Dependzáviset
Describepopsat
Deservezasloužit si
Designdesign
Desiretouha
Despitenavzdory
Destroyzničit
Determineurčit
Developrozvíjet
Developmentrozvoj
Diezemřít
Differentodlišný
Difficultobtížný
Directionsměr
Directorředitel
Disciplinedisciplína
Discountsleva
Discoverobjevit
Discussdiskutovat
Diseasechoroba
DisplayZobrazit
Distancevzdálenost
Distributerozdávat
Dividerozdělit
Doctordoktor
DogPes
Doordveře
Downdolů
Draftnávrh
Dragtáhnout
Drawkreslit
Dreamsen
Dressšaty
Drinknapít se
Driveřídit
Droppokles
Druglék
Drysuchý
Eachkaždý
Earlybrzy
Earnvydělat
Easeulehčit
Eastvýchodní
Easysnadný
Eatjíst
Economyekonomika
Edgeokraj
Educationvzdělání
Effectúčinek
Electionvolby
Employzaměstnat
Encouragepodporovat
Endkonec
Energyenergie
Engagezapojit
Enhancezlepšit
Enjoyužívat si
Enoughdost
Ensurezajistit
Environmentživotní prostředí
Escapeuniknout
Especiallyzvláště
Essayesej
Establishstanovit
Estimateodhad
Eveningvečer
Eventudálost
Evervůbec
Everykaždý
Everybodyvšichni
Everyonekaždý
Everythingvšechno
Evidencedůkaz
Exactlypřesně
Examineprozkoumat
Examplepříklad
Exchangevýměna
Excuseomluva
Executivevýkonný
Exercisecvičení
Existexistovat
Expandrozšířit
Expectočekávat
ExperienceZkušenosti
Expertexpert
Explainvysvětlit
Exploreprozkoumat
Exposeodhalit
Expressvyjádřit
Extendrozšířit
Eyeoko
Facetvář
Factskutečnost
Factorfaktor
Failselhat
Fallpodzim
Familyrodina
Fearstrach
Federalfederální
Feedkrmit
Feelcítit
Fewmálo
Fieldpole
Fightboj
Figurepostava
Filmfilm
Finalfinále
Financialfinanční
Findnalézt
Finepokuta
FinishDokončit
Fireoheň
Firmfirma
FishRyba
Fitvejít se
Floorpodlaha
Flowtok
Flylétat
Focussoustředit se
Foldsložit
Follownásledovat
Foodjídlo
Footchodidlo
Forceplatnost
Forgetzapomenout
Forgiveodpustit
Formformulář
Formerbývalý
Forwardvpřed
Framerám
Freevolný, uvolnit
Freezezmrazit
Friendpřítel
Frontpřední
Frypotěr
Fullúplný
Fundfond
Futurebudoucnost
Gainzískat
Gamehra
Gapmezera
Gathershromáždit
GeneralVšeobecné
Getdostat
Girldívka
Givedát
Glasssklenka
Gloverukavice
Goalfotbalová branka
Gooddobrý
Governmentvláda
Greatskvělý
Groundpřízemní
Groupskupina
Growrůst
Growthrůst
Guardhlídat
Guesstipni si
Guideprůvodce
Gunpistole
Hairvlasy
Halfpolovina
Handruka
HandleRukojeť
Hangpověsit
Happenstát se
Happyšťastný
Hardtvrdý
Harmpoškodit
Hatenenávist
Headhlava
Healthzdraví
Hearslyšet
Heartsrdce
Heatteplo
HelpPomoc
Hesitateváhat
Hideskrýt
Highvysoký
Highlightzvýraznit
Hirepronájem
HistoryDějiny
Hitudeřil
Holddržet
HomeDomov
Hopenaděje
Hospitalnemocnice
Hosthostitel
Hothorký
Hourhodina
HouseDům
Hugeobrovský
Humančlověk
Hurrypospěš si
Hurtzranit
Husbandmanžel
Ideamyšlenka
Identifyidentifikovat
Ignoreignorovat
Illustrateilustrovat
Imageobraz
Imaginepředstavovat si
Impactdopad
Implementnářadí
Implynaznačovat
ImportantDůležité
Impresszapůsobit
Improvezlepšit
Includezahrnout
Incorporatezačlenit
Increasezvýšit
Indicatenaznačit
Individualindividuální
Industryprůmysl
Influencevliv
Informinformovat
Informationinformace
Insideuvnitř
InstallNainstalujte
Insteadnamísto
Institutioninstituce
Interestzájem
Internationalmezinárodní
Interviewrozhovor
Introducepředstavit
Investinvestovat
Investigatevyšetřovat
Invitepozvat
Involvezapojit
Ironžehlička
Issueproblém
Jobpráce
Joinpřipojit se
Jokežert
Judgesoudce
Jumpskok
Justprostě
Keepdržet
Kickkop
Kiddítě
Killzabít
Kisspusa
Knitplést
Knowznát
Knowledgeznalost
Lacknedostatek
Landpřistát
LanguageJazyk
Largevelký
Lastposlední
Latepozdě
Laughsmát se
Lawzákon
Leadervůdce
LearnUčit se
Leaveodejít
Leftvlevo, odjet
Legnoha
Legalprávní
Lendpůjčovat

Read also:  Alphabets

Less méně
Letter dopis
Level úroveň
Life život
Lift výtah
Light světlo
Like jako
Limit omezit
Line čára
Lip ret
List seznam
Listen poslouchat
Little málo
Live žít
Load zatížení
Local místní
Lock zámek
Long dlouho
Look dívej se
Loss ztráta
Lost ztracený
Love milovat
Low nízký
Mail pošta
Main hlavní
Maintain udržovat
Major hlavní, důležitý
Make udělat
Manage spravovat
Manager manažer
Manufacturing výrobní
Many mnoho
Market trh
Match zápas
Material materiál
Matter hmota
Mean znamenat
Measure opatření
Media média
Medical lékařský
Meet setkat
Member člen
Memory Paměť
Mention zmínit se
Message zpráva
Middle střední
Military válečný
Mind mysl
Minute minuta
Mistake chyba
Model Modelka
Moment okamžik
Money peníze
Month Měsíc
More více
Morning ráno
Most většina
Move hýbat se
Movie film
Much hodně
Music hudba
Must musí
Myself moje maličkost
Name název
Nation národ
Nature Příroda
Necessary nutné
Need potřeba
Neglect zanedbání
Negotiate vyjednávat
Nerve nerv
Network síť
Never nikdy
New Nový
Next další
Nice pěkný
Night noc
No Ne
North severní
Not ne
Note Poznámka
Nothing nic
Notice oznámení
Now Nyní
Number číslo
Obtain získat
Occur nastat
Offer nabídka
Office kancelář
Often často
Oil olej
Old starý
Once jednou
Only pouze
Open otevřeno
Operate fungovat
Opportunity příležitost
Order objednat
Organize organizovat
Otherjiný
Outven
Outsidemimo
Overpřes
Ownvlastní
Packbalíček
Pagestrana
Painbolest
Paintmalovat
Paperpapír
Parentrodič
Parkpark
Partyvečírek
Passsložit
Pastminulý
Patienttrpěliví
Patternvzor
Pausepauza
Payplatit
Peacemír
Peoplelidé
Perfectperfektní
Performprovést
Perhapsmožná
Perioddoba
Permitpovolení
Personosoba
Personalosobní
Persuadepřesvědčit
Phonetelefon
Physicalfyzický
Pickvýběr
Pictureobrázek
Piecekus
Pinkolík
Pitchhřiště
Placemísto
Planplán
Plantrostlina
Platetalíř
Playhrát si
Pleaseprosím
Pointsměřovat
Policepolicie
Policypolitika
Politicalpolitický
Poorchudý
Popularpopulární
Populationpopulace
Positionpozice
Possiblemožný
Postpošta
Pothrnec
Pournalévat
PowerNapájení
Practicepraxe
Preferraději
Preparepřipravit
Presentsoučasnost, dárek
Presslis
Pressuretlak
Prettypěkný
Preventzabránit
Pricecena
Pridehrdost
Printvytisknout
Privatesoukromé
Probablypravděpodobně
Problemproblém
Processproces
Producevyrobit
Productprodukt
Professorprofesor
Programprogram
Projectprojekt
Promiseslib
Promptvýzva
Propertyvlastnictví
Proposenavrhnout
Protectchránit
Provedokázat
Provideposkytnout
Publicveřejnost
Pulltáhnout
Punchrána pěstí
Purchasenákup
Purposeúčel
Pursuepronásledovat
Pushtam
Putdát
Qualitykvalitní
Questionotázka
Quickrychlý
Quitpřestat
Racezávod
Radiorádio
Raindéšť
Raisevyzdvihnout
Rangerozsah
Ratehodnotit
Ratherspíše
Reachdosáhnout
Reactreagovat
Readčíst
Readypřipraven
Realnemovitý
Realizeuvědomit si
Reallyopravdu
Reasondůvod
Receivedostávat
Recentnedávný
Recentlynedávno
Recognizeuznat
Recommenddoporučit
Recordzáznam
Recoverzotavit se
Reducesnížit
Referodkazovat
Reflectpřemýšlet
Refuseodmítnout
Regionkraj
RegisterRegistrovat
Regretlitovat
Relationshipvztah
Relaxodpočinout si
Releaseuvolnění
Relievezmírnit
Remainzůstat
Rememberzapamatovat si
Remindpřipomenout
Removeodstranit
Rentpronajmout si
Repairopravit
Repeatopakovat
Replacenahradit
Replyodpověď
Reportzpráva
Representzastupovat
Requestžádost
Requirevyžadovat
Researchvýzkum
Reserverezervovat
Resistodolat
Resolveodhodlání
Resortletovisko
Resourcezdroj
Respectrespekt
Respondreagovat
ResponseOdezva
Restzbytek
Resultvýsledek
Retainzachovat
Retireodejít
Returnvrátit se
Revealodhalit
ReviewPosouzení
Rewardodměna
Ridejízda
Rightže jo
Ringprsten
Risestoupat
Riskriziko
Roadsilnice
RockSkála
Rolerole
Roompokoj, místnost
Rulepravidlo
Runběh
Rushspěch
Sailplachta
Samestejný
SaveUložit
Sayříci
Scenescéna
Schoolškola
ScienceVěda
Scratchpoškrábat
Scriptskript
Seamoře
SearchVyhledávání
Seasonsezóna
Seatsedadlo
Seconddruhý
Sectionsekce
Securitybezpečnostní
Seekhledat
Seemzdát se
Selectvybrat
Sellprodat
Sendposlat
Sensesmysl
Separatesamostatný
Seriessérie
Seriousvážné
Servesloužit
Serviceservis
Setsoubor
Settleusadit
Severalněkolik
Shakeotřást

Read also:  Common Sentences

Sharepodíl
Shinelesk
Shiploď
Shockšokovat
Shootstřílet
Shortkrátký
Shoulderrameno
Showukázat
Showersprcha
Sidestrana
Signpodepsat
Significantvýznamný
Similarpodobný
Simplejednoduchý
Singzpívat
Singlesingl
Sitsedět
Sitestránky
Situationsituace
Sizevelikost
Skilldovednost
Sleepspát
Sliceplátek
Slideskluzavka
Slipuklouznutí
Smallmalý
Smellčich
Smileusměj se
Smokekouř
Socialsociální
Societyspolečnost
Solveřešit
Somenějaký
Somethingněco
Sometimesněkdy
Songpíseň
Soonjiž brzy
Sorttřídit
Soundzvuk
Sourcezdroj
Southjižní
Spaceprostor
Speakmluvit
Specialspeciální
Specificcharakteristický
SpeedRychlost
Spellhláskovat
Spendstrávit
Spiritduch
Spitenavzdory
Splitrozdělit
Sportsport
Spotbod
Spraysprej
Spreadrozpětí
Springjaro
Stablestabilní
Staffpersonál
Stageetapa
Standvydržet
StandardStandard
Starhvězda
StartStart
Statementprohlášení
Stationstanice
Staypobyt
Stepkrok
Sticklepit
Stillještě pořád
Stockskladem
Stopstop
Storeukládat
Storypříběh
Strainkmen
Strategystrategie
Streetulice
Stretchprotáhnout se
Strikestávkovat
Stringtětiva
Strippás
Strokemrtvice
Strongsilný
Structurestruktura
Struggleboj
Studentstudent
Studystudie
Stuffvěci
Stylestyl
Subjectpředmět
SubmitPředložit
Successúspěch
Suddenlynáhle
Suffertrpět
Suggestnavrhnout
Summerléto
Supplyzásobování
SupportPodpěra, podpora
Supposepředpokládat
SureTak určitě
Surprisepřekvapení
Surroundobklopit
Surveyprůzkum
Suspecttušit
Swimplavat
Switchpřepínač
SystemSystém
Tablestůl
Takevzít
Talkmluvit
Tanknádrž
Tapklepněte na
Tastechuť
Taxdaň
Teachučit
Teacheručitel
Teamtým
Tearroztržení
Technologytechnika
Televisiontelevize
Tellsdělit
Tendinklinovat
Termobdobí
Testtest
Texttext
Thankpoděkovat
Theoryteorie
Theretam
Thingvěc
Thinkmyslet si
Thoughtmyslel
Thousandtisíc
Throwházet
Timečas
Todaydnes
Togetherspolu
Tophorní
Touchdotek
Tourprohlídka
Towardsměrem k
Townměsto
Tradeobchod
Traditionaltradiční
Trafficprovoz
Trainvlak
Trainingvýcvik
Translatepřeložit
Trashodpadky
Travelcestovat
Treatzacházet
Treatmentléčba
Treestrom
Trialsoud
Tripvýlet
Troubleproblémy
Trucknákladní vůz
Trustdůvěra
Truthpravda
TrySnaž se
Turnotáčet se
Twistkroutit
Typetyp
Underpod
Understandrozumět
Unitjednotka
Untilaž do
Upnahoru
Uponna
Upsetnaštvaný
Usepoužití
Usuallyobvykle
Vacuumvakuum
Valuehodnota
ViewPohled
Visitnávštěva
Voicehlas
WaitPočkejte
Wakeprobudit
WalkProcházka
Wallstěna
Wantchtít
Warválka
Warnvarovat
Washumýt
Wasteodpad
Watchhodinky
Watervoda
Wavemávat
Wayzpůsob
Weaponzbraň
Wearmít na sobě
Weektýden
Weighthmotnost
Wellstudna
WholeCelý
Wideširoký
Wifemanželka
Windowokno
Wonderdivit se
Wordslovo
Workpráce
Worldsvět
Worrytrápit se
Wrapzabalit
Writenapsat
Wrongšpatně
Yearrok
YesAno
YoungMladá
Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply