List of Pronouns in Vietnamese and English


To learn Vietnamese language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top Pronouns in English with Vietnamese translation. If you are interested to learn the most common Pronouns in Vietnamese, this place will help you to learn Pronouns in Vietnamese language with their pronunciation in English. Pronouns are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Vietnamese.


List of Pronouns in Vietnamese and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Pronouns in Vietnamese


Here is the list of Pronouns in Vietnamese language and their pronunciation in English.


I Tôi
We chúng tôi
You Bạn
He Anh ta
She cô ấy
It
They họ
Me Tôi
Us chúng ta
Her cô ấy
Him anh ta
Them họ
Such như là
That cái đó
These những cái này
This cái này
Those những thứ kia
Mine của tôi
Ours của chúng tôi
Yours của bạn
What
Which cái mà
Who Ai
Whose của ai
Both cả hai
Each mỗi
All tất cả
Any bất kì
Few một vài
Many nhiều
Most hầu hết
Another khác
Others người khác
Several một số
Some một số
Anybody bất cứ ai
Anything bất cứ điều gì
Everybody mọi người
Everything mọi thứ
Somebody có ai
Something thứ gì đó
Nobody không ai
Nothing Không có gì
Myself riêng tôi
Yourself bản thân bạn
Herself chính cô ấy
Himself bản thân anh ấy
Itself chính nó
Ourselves chính chúng ta
Yourselves chính bạn
Themselves chúng tôi

Top 1000 Vietnamese words


Here you learn top 1000 Vietnamese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Vietnamese meanings with transliteration.


Eat ăn
All tất cả các
New Mới
Snore ngáy
Fast Nhanh
Help Cứu giúp
Pain nỗi đau
Rain cơn mưa
Pride kiêu căng
Sense cảm giác
Large lớn
Skill kỹ năng
Panic hoảng loạn
Thank cám ơn
Desire sự mong muốn
Woman người đàn bà
Hungry đói bụng

Daily use Vietnamese Sentences


Here you learn top Vietnamese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Vietnamese meanings with transliteration.


Good morning Buổi sáng tốt lành
What is your name Tên của bạn là gì
What is your problem vấn đề của bạn là gì?
I hate you tao ghét mày
I love you Tôi mến bạn
Can I help you Tôi có thể giúp bạn?
I am sorry tôi xin lỗi
I want to sleep tôi muốn đi ngủ
This is very important Cái này rất quan trọng
Are you hungry bạn có đói không?
How is your life cuộc sống của bạn thế nào?
I am going to study tôi sẽ học
Vietnamese Vocabulary
Vietnamese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz