Courses vocabulary in Catalan and English

To learn Catalan language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Catalan words that we can used in daily life. Courses are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Courses names/vocabulary in Catalan, this place will help you to learn all Courses vocabulary in Catalan language. Courses vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Courses vocabulary in English to Catalan and play Catalan quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Catalan language, then 1000 most common Catalan words will helps to learn Catalan language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Courses in Catalan.

Read also:   A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Courses vocabulary words in Catalan and English

Here is the list of Courses vocabulary words in Catalan language, this will help to improve your language.

EnglishCatalan
AeronauticEstudi del vol aeri
AgricultureEstudi de l’agricultura
AnatomyIdentificació i descripció de les estructures del cos dels éssers vius
AnimationEstudi del dibuix, del disseny
ArchitectureDissenyar una gran estructura i edificis
AutomobileEstudi de l’enginyeria
AviationEstudi de l’aviació
BiotechnologyEstudi dels organismes biològics
BusinessEstudi del negoci
Business Administration Estudi de l’administració d’empreses
CeramicEstudi de la ceràmica
Chartered Accountancy Estudi de comptabilitat, auditoria, avaluació financera
ChoreographyL’art de crear i organitzar danses
CivilEstudi de planificació, disseny, construcció en qualsevol edifici

Read also:  Learn Fruits names in Catalan

CommunicationEstudi de la comunicació i el comportament humà
Computer Applications Estudi de la programació informàtica
Computer Science Estudi d’ordinadors
DesignEstudi del disseny
DrawingEstudi del dibuix
ElectricalEstudi de l’aplicació de l’electricitat
ElectronicsEstudi de l’aplicació de moviment d’electrons
Event Management Estudi de la creació i desenvolupament de festivals
FabricsEstudi de fibres
Fashion Designing Estudi dels dissenys de tela
GeologyEstudi de l’estructura física de la Terra
GraphicsEstudi d’imatges visuals
HorticultureEstudi de l’agricultura que tracta l’art, la ciència, la tecnologia
HospitalityEstudi del tractament amable dels visitants

Read also:  Learn Building vocabulary words in Catalan

Information Technology Estudi de l’ús d’ordinadors
InstrumentationEstudi dels instruments de mesura
Interior Design Estudi de millorar l’interior d’un edifici
JournalismEstudi de la preparació i la col·lecció de notícies mundials
LawEstudi del dret
LinguisticEstudi del llenguatge
Management Science Estudi de la presa de decisions en organitzacions
Mass Communication Estudi del procés de creació, enviament, recepció de missatges
MultimediaEstudi de les animacions
NursingEstudi de com tenir cura de les persones que estan malaltes
NutritionEstudi de la salut dels aliments i de la dieta equilibrada
PaintingEstudi de la pintura
PalmistryEstudi de Palmistry
PetroleumEstudi del líquid dins de la terra

Read also:  Learn Newspaper vocabulary words in Catalan

PharmacyEstudi de la dispensació de medicaments mèdics
PhilosophyEstudi del pensament sobre la natura i l’ètica
PhotographyEstudi de les fotos de prendre
PhysiologyEstudi dels éssers vius a la ciència
PhysiotherapyEstudi del moviment físic
PsychologyEstudi de la ment i del comportament
RoboticsEstudi de robots
SculptureEstudi de l’escultura
Social Work Estudi del treball social
TextileEstudi de teixits
TransportationEstudi de la indústria turística
TravelEstudi del transport
WeavingEstudi del teixit

Leave a Reply