Occupation names in Chinese

To learn Chinese language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Occupation are one part of vocabulary words used in daily life. If you are interested to learn Occupation names in Chinese, this place will help you to learn Occupation name in Chinese language with their pronunciation in English. Occupation vocabulary are used in daily life conversations, so it is very important to learn all Occupation names in English and Chinese. The below table gives the translation of Occupation names in Chinese and their pronunciation in English.

Occupation in Chinese & English

Read also:  A-Z Dictionary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence

Occupations in Chinese and English

Here is the list of all Occupation’s names in Chinese language and their pronunciation in English.

Occupations

Accountant会计 kuaiji
Actor演员 yanyuan
Actress演员 yanyuan
Advocate提倡 tichang
Agent代理人 daili ren
Architect建筑师 jianzhu shi
Artist艺术家 yishujia
Auctioneer拍卖 paimai
Author作者 zuòzhe
Baker面包师 mianbao shi
Barber理发师 lifa shi
Betel Seller卖槟榔 mai binlang
Blacksmith铁匠 tiejiang
Boatman船工 chuangong
Book Binder活页夹 huoye jia
Brasier胸罩 xiongzhao
Broker经纪人 jingji ren
Bus driver巴士司机 bashi siji
Butcher屠夫 tufu
Butler管家 guanjia
Carpenter木匠 mujiang
Carrier载体 zaiti
Cashier出纳员 chuna yuan
Chauffeur司机 siji
Chemist化学家 huaxue jia

Read also:  Play vocabulary quiz

Cleaner清洁工 qingjie gong
Clerk文员 wenyuan
Coachman车夫 chefu
Cobbler皮匠 pijiang
Collector集电极 ji dianji
Compositor合成器 hecheng qi
Compounder复合机 fuhe ji
Conductor导体 daoti
Confectioner糖果商 tangguo shang
Constable警官 jingguan
Contractor承包商 chengbao shang
Cook厨师 chushi
Coolie苦力 ku li
Craftsman工匠 gongjiang
Dancer舞蹈家 wudao jia
Dentist牙医 yayi
Designer设计师 sheji shi
Doctor医生 yisheng
Draftsman绘图员 huitu yuan
Dramatist剧作家 ju zuòjia
Draper布匹 bupi
Druggist药剂师 yaoji shi
Dyer染色工 ranse gong
Editor编辑 bianji
Electrician电工 diangong

Read also:  Learn More Vocabulary

Engineer工程师 gongchengshi
Examiner考官 kaoguan
Farmer农民 nongmin
Fireman消防队员 xiaofang duiyuan
Fisherman渔夫 yufu
Florist花店 hua dian
Gardener园丁 yuanding
Glazier玻璃工 boli gong
Goldsimth金西姆斯 jin xi mu si
Green Vendor绿色小贩 lǜse xiaofan
Hairdresser美发师 meifa shi
Hawker小贩 xiaofan
Inkman墨水人 mòshui ren
Inspector检查员 jiancha yuan
Jeweller珠宝商 zhubao shang
Journalist记者 jizhe
Judge法官 faguan
Labourer劳动者 laodòng zhe
Landlord房东 fangdong
Lawyer律师 lǜshi
Lecturer讲师 jiangshi
Librarian图书管理员 tushu guanli yuan
Lifeguard救生员 jiusheng yuan
Magician魔术师 moshu shi

Read also:  Alphabets

Manager经理 jingli
Mason石匠 shijiang
Mechanic机械 jixie
Merchant商人 shangren
Messenger信使 xinshi
Midwife助产士 zhuchanshi
Milkmaid挤奶女工 ji nai nǚgong
Milkman送奶工 sòng nai gong
Minister部长 buzhang
Model模型 moxing
Musician音乐家 yinyue jia
News reader新闻阅读器 xinwen yuedu qi
Newspaper vendor报贩 bao fan
Novelist小说家 xiaoshuo jia
Nurse护士 hushi
Oilman油工 you gong
Operator操作员 caozuò yuan
Optician配镜师 pei jing shi
Painter画家 huajia
Peon日工 ri gong
Perfumer调香师 diao xiang shi
Pharmacist药剂师 yaoji shi
Photographer摄影师 sheying shi
Physician医师 yishi
Pilot飞行员 feixingyuan
Plumber水管工 shuiguan gong
Poet诗人 shiren

Read also:  Learn Sentences

Policeman警察 jingcha
Policewoman女警 nǚ jing
Politician政治家 zhengzhi jia
Postman邮差 youchai
Potter陶工 taogong
Priest牧师 mushi
Printer打印机 dayinji
Proprietor业主 yezhu
Prose Writer散文作家 sanwen zuòjia
Publisher出版商 chuban shang
Real estate agent房地产中介 fangdichan zhongjie
Receptionist接待员 jiedai yuan
Retailer零售商 lingshòu shang
Sailor水手 shuishou
Sanitary Inspector卫生督察 weisheng ducha
Scientist科学家 kexuejia
Sculptor雕塑家 diaosu jia
Secretary秘书 mishu
Seedsman种子人 zhongzi ren
Shoemaker鞋匠 xiejiang
Shop assistant售货员 shòuhuòyuan
Shopkeeper店主 dianzhu
Soldier士兵 shibing
Surgeon外科医生 waike yisheng
Sweeper清扫车 qingsao che
Tailor裁缝 caifeng
Teacher老师 laoshi
Traffic warden交通督导员 jiaotong dudao yuan
Translator翻译 fanyi
Travel agent旅行社 lǚxingshe
Treasurer司库 siku
Turner车工 chegong
Vaccinator接种者 jiezhong zhe
Veterinary doctor兽医 shòuyi
Waiter服务员 fuwuyuan
Washerman洗衣机 xiyiji
Washerwoman洗衣妇 xiyi fu
Watchman守望者 shouwang zhe
Weaver织布工 zhi bu gong
Workers工人 gongren
Writer作家 zuòjia

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply