List of Compound words in Czech and English


To learn Czech language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top Compound words in English with Czech translation. If you are interested to learn the most common Compound words in Czech, this place will help you to learn Compound words in Czech language with their pronunciation in English. Compound words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Czech.


List of Compound words in Czech and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Compound words in Czech


Here is the list of Compound words in Czech language and their pronunciation in English.


A compound word is a word that contains more than one word (combine two words). Example:      • Bath+Room = Bathroom      • Bed+Room = Bedroom


Afternoon odpoledne
Airbag airbag
Anybody někdo
Anything cokoliv
Anytime kdykoliv
Anyway tak jako tak
Anywhere kdekoli
Backbone páteř
Background Pozadí
Backyard dvorek
Barcode čárový kód
Bathroom koupelna
Bedroom ložnice
Birthday narozeniny
Breakfast snídaně
Businessman podnikatel
Butterfly motýl
Cannot nemůže
Careless neopatrný
Caretaker domovník
Chairman předseda
Checkup kontrola
Childcare péče o děti
Classroom třída
Clockwise ve směru hodinových ručiček
Countdown odpočítávání
Counterclockwise proti směru hodinových ručiček
Crosswalk přechod pro chodce
Dashboard přístrojová deska
Daydream snít
Downward dolů
Earthquake zemětřesení
Earthworm žížala
Eggplant lilek
Everybody všichni
Everyday každý den
Everyone každý
Everything všechno
Everywhere všude
Eyebrow obočí
Fallout vypadnout
Farewell rozloučení
Feedback zpětná vazba
Football Fotbal
Footwear obuv
Gallbladder žlučník
Gentleman gentleman
Goodnight dobrou noc
Grandfather dědeček
Grandmother babička
Grapefruit grapefruit
Grasshopper saranče
Grassland pastvina
Greenhouse skleník
Handbag kabelka
Handmade ruční
Handwriting rukopis
Hangman kat
Hardware Hardware
Headache bolest hlavy
Headline titulek
Headquarter ústředí
Herself sebe
Himself sám
Homework domácí práce
Honeymoon svatební cesta
Household Domácnost
Housekeeper hospodyně
Iceberg ledovec
Income příjem

Top 1000 Czech words


Here you learn top 1000 Czech words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Czech meanings with transliteration.


Eat jíst
All Všechno
New Nový
Snore chrápání
Fast rychle
Help Pomoc
Pain bolest
Rain déšť
Pride hrdost
Sense smysl
Large velký
Skill dovednost
Panic panika
Thank poděkovat
Desire touha
Woman žena
Hungry hladový

Daily use Czech Sentences


Here you learn top Czech sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Czech meanings with transliteration.


Good morning Dobré ráno
What is your name Jak se jmenuješ
What is your problem co máš za problém?
I hate you nesnáším tě
I love you Miluji tě
Can I help you mohu vám pomoci?
I am sorry To mi je líto
I want to sleep chci spát
This is very important Tohle je velmi důležité
Are you hungry máš hlad?
How is your life jak se máš?
I am going to study jdu se učit
Czech Vocabulary
Czech Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz