1000 most common Sinhala words


Table of content

     ¤   Simple words
     ¤   Easy words
     ¤   Medium words
     ¤   Hard Words
     ¤   Advanced Words
     ¤   Daily use Sentences
     ¤   Picture Dictionary


Here you learn top 1000 words in English with Sinhala translation. If you are interested to learn 1000 most common Sinhala words, this place will help you to learn common words in Sinhala language with their pronunciation in English. You may also learn Vocabulary words to learn Sinhala language quickly and also play some Sinhala word games so you get not bored. In this, we are separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, medium words, Hard Words, Advanced Words). These top 1000 words are useful in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. So, it is very important to learn all words in English and Sinhala.


1000 most common Sinhala words

1000 words in English to Sinhala


Here is the list of 1000 most important common words in Sinhala language and their pronunciation in English.

Simple words / 2 letter words

Iමම
Doකරන්න
Goයන්න
Heඔහු
Meමට
Myමගේ
Noනැත
Onමත
Orහෝ
Soඒ නිසා
Upදක්වා
Weඅප


Easy words


3 letter words

Actපනත
Addඑකතු කරන්න
Ageවයස
Aimඉලක්කය
Airගුවන්
Allසෑම
Andසහ
Antකූඹියා
Anyඕනෑම
Askඅහන්න
Badනරක
Bigමහා
Buyමිලදී ගන්න
Cryඅඬනවා
Damවේල්ල
Dieමැරෙනවා
Dryවියළි
Endඅවසානය
Earකන
Eatකන්න
Eggබිත්තරය
Eyeඇස
Fatමේදය
Flyපියාසර කරනවා
Funවිනෝද
Getලැබෙනවා
Godදෙවි
Henකිකිළිය
Hotඋණුසුම්
Jobරැකියා
Legකකුල
Lieබොරු කියනවා
Lowඅඩු
Madපිස්සු
Manමිනිසා
Notනැත
Nowදැන්
Newඅලුත්
Oldපැරණි
Ownතමන්ගේ
Runදුවනවා
Sadදුක
Seaමුහුදු
Seeබලන්න
Shyලැජ්ජයි
Sitවාඩි වෙන්න
Sumඑකතුව
Sunහිරු
Taxබද්ද
Tryඋත්සාහ කරන්න
Useභාවිත
Warයුද්ධය
Wetතෙත්
Whyඇයි
Winදිනනවා
Yesඔව්
Youඔබ


4 letter words

Alsoතවද
Babyළදරු
Backආපසු
Bakeපිළිස්සීම
Baldතට්ට
Ballපන්දුව
Barkපොත්ත
Bathනාන
Beetබීට්
Bendවංගුව
Bestහොඳ
Birdකුරුල්ලා
Boldනිර්භීත
Boneඅස්ථි
Bookපොත
Bornඋපන්නා
Bothදෙකම
Busyකාර්යබහුල
Callඅමතන්න
Calmසන්සුන්
Careරැකවරණය
Comeඑන්න
Costපිරිවැය
Cuteහුරුබුහුටි
Crowකපුටා
Dareඑඩිතරයි
Darkඅඳුරු
Dateදිනය
Dealගනුදෙනුව
Dietආහාර වේලක්
Dishකෑමක්
Doorදොර
Downපහළ
Dustදුවිලි
Eachසෑම
Earnඋපයනවා
Easyපහසු
Edgeදාරය
Evilනරකයි
Exitපිටවීම
Faceමුහුණ
Factඇත්ත
Fairසාධාරණ
Fakeව්යාජ
Farmගොවිපල
Fastඉක්මනින්
Fearබිය
Feelදැනෙනවා
Findසොයාගන්න


Fineහොඳයි
Fishමාළු
Foodආහාර
Foolමෝඩය
Freeනිදහස්
Frogගෙම්බා
Fullපූර්ණ
Gapeපරතරය
Giftතෑග්ගක්
Girlගැහැණු ළමයා
Goatඑළුවා
Goodයහපත
Grabඅල්ලා ගන්න
Growවර්ධනය වේ
Halfඅඩක්
Hateවෛර කරනවා
Headහිස
Hearඅහන්න
Heatතාපය
Helpඋදව්
Hereමෙතන
Hideසඟවන්න
Highඅධි
Holdඅල්ලාගෙන සිටින්න
Holeකුහරය
Homeගෙදර
Hugeවිශාල
Hurtරිදෙනවා
Ideaඅදහස
Jumpපනින්න
Justහුදෙක්
Killමරනවා
Landඉඞම්
Lastඅවසන්
Lateනැසීගිය
Leftඅත්හැරියා
Lifeජීවිතය
Lineරේඛාව
Lionසිංහයා
Longදිගු
Lookබලන්න
Lostනැති වුණා
Loveආදරය
Luckවාසනාව
Lungපෙනහළු
Manyබොහෝ
Meetහමුවෙනවා
Meltදිය වෙනවා
Milkකිරි
Mustයුතුය
Nameනම
Nearඅසල
Neatපිළිවෙලට
Neckබෙල්ල


Needඅවශ්යයි
Nextඊළඟ
Onlyඑකම
Painවේදනාව
Pairයුගල
Parkඋද්යානය
Pathමාර්ගය
Playසෙල්ලම් කරනවා
Poorදුප්පත්
Pullඅදින්න
Pureපිරිසිදු
Quitඉවත්
Quizප්‍රශ්නාවලිය
Raceජාතිය
Rainවැස්ස
Rareදුර්ලභ
Realසැබෑ
Rentකුලියට
Restවිවේකය
Richපොහොසත්
Rideපදින්න
Riseඉහළ
Riskඅවදානම්
Roomකාමරය
Ropeකඹය
Rudeරළු
Sageඍෂිවරයා
Sailයාත්රා කරන්න
Saltලුණු
Sameඑකම
Sandවැලි
Saveසුරකින්න
Scamවංචාව
Seedබීජය
Seekසොයන්න
Selfස්වයං
Sellවිකුණනවා
Sendයවන්න
Shopකඩේ
Showපෙන්වන්න
Sickඅසනීපයි
Sideපැත්ත
Siteඅඩවිය
Sizeප්රමාණය
Skinසම
Slowමන්දගාමී
Softමෘදු
Soilපාංශු
Someඇතැම්


Soonඉක්මනින්
Stayඉන්න
Stopනවත්වන්න
Suchඑබඳු
Swapහුවමාරු කරන්න
Swimපිහිනන්න
Takeගන්නවා
Talkකතා කරනවා
Tallඋස
Teamකණ්ඩායම
Tellකියන්න
Tentකූඩාරම
Thatඑම
Thenඉන්පසු
Thinසිහින්
Thisමෙය
Tideවඩදිය
Timeකාලය
Tourසැරිය
Townනගරය
Treeගස
Tripසංචාරය
Turnහැරෙනවා
Uglyකැතයි
Vaseබඳුනක්
Veinනහර
Veryඉතාම
Viewදැක්ම
Wageවැටුප්
Waitඉන්න
Wakeඅවදි කරන්න
Walkඇවිදින්න
Wallබිත්තිය
Wantඅවශ්යයි
Warmඋණුසුම්
Warnඅනතුරු අඟවයි
Weakදුර්වල
Wearඅඳිනවා
Weekසතිය
Wellහොඳින්
Wentගියා
Whatකුමක් ද
Whenකවදා ද
Wideපුළුල්
Wifeබිරිඳ
Wildවල්
Willකැමැත්ත
Windසුළඟ
Wineවයින්
Wishප්රාර්ථනා කරනවා
Woodදැව
Woolලොම්
Wordවචනය
Workකාර්යය
Wormපණුවා
Yarnනූල්
Yourඔබගේ
Zoomවිශාලනය කරන්න


5 letter words

Aboveඉහත
Adaptඅනුගත වෙනවා
Admitපිළිගන්නවා
Adultවැඩිහිටි
Afterඅනතුරුව
Againනැවතත්
Agreeඑකඟයි
Alertසීරුවෙන්
Allowඉඩ දෙන්න
Aloneතනියම
Alongදිගේ
Angerකෝපය
Angleකෝණය
Angryකෝපයෙන්
Assetවත්කම
Avoidවළකින්න
Awakeඅවදියෙන්
Awareදැනුවත්
Beginආරම්භය
Birthඋපත
Bloodලේ
Brainමොළය
Builtඉදි කළා
Bringගේනවා
Buildගොඩනඟනවා
Camelඔටුවා
Canalඇළ
Carryරැගෙන යන්න
Cheapලාභ
Cheatවංචා කරනවා
Checkචෙක් පත
Chestපපුව
Claimහිමිකම
Cleanපිරිසිදු
Clearපැහැදිලිව
Climbනගින්න
Closeසමීප
Clothරෙදි
Cloudවලාකුළු
Colorවර්ණ
Crimeඅපරාධය
Crowdසෙනඟ
Crownඔටුන්න
Dailyදිනපතා
Danceනටනවා
Deathමරණ
Decayක්ෂය වීම
Delayප්රමාදය
Devilයක්ෂයා
Dirtyඅපිරිසිදු
Dressඇඳුම


Drinkබොන්න
Driveපදවන්න
Dwellවාසය කරනවා
Eagerආශාවෙන්
Eagleරාජාලියා
Earlyමුල්
Earthපොළොවේ
Elderවැඩිමහල්
Emptyහිස්
Enemyසතුරා
Enjoyභුක්ති විඳින්න
Entryඇතුල්වීම
Equalසමාන
Essayරචනය
Eventසිදුවීම
Everyසෑම
Exactහරියටම
Existපවතිනවා
Extraඅමතර
Faithවිශ්වාසය
Faultවරද
Feverඋණ
Fieldක්ෂේත්රය
Finalඅවසාන
Fleetනැව් සමූහය
Floatපාවෙන
Floodගංවතුර
Floorමහල
Flourපිටි
Fluidතරල
Focusඅවධානය යොමු කරන්න
Forceබලය
Fraudවංචාව
Freshනැවුම්
Frontඉදිරිපස
Fruitපලතුරු
Ghostඅවතාරය
Globeලෝක ගෝලය
Goingයනවා
Grainධාන්ය
Grantප්රදානය
Grassතණකොළ
Greatමහා
Groupසමූහය
Guardආරක්ෂකයා
Guestඅමුත්තන්ගේ
Habitපුරුද්ද
Heartහදවත
Honeyමී පැණි
Horseඅශ්වයා
Houseනිවස
Humanමානව
Idealපරමාදර්ශී
Issueකලාපය
Judgeවිනිශ්චය කරන්න
Knifeපිහිය


Laborකම්කරු
Ladleහැළිය
Largeමහා
Laughහිනා වෙනවා
Learnඉගෙන ගන්නවා
Leaveයන්න
Legalනීතිමය
Limitසීමාව
Lunchදිවා ආහාරය
Metalලෝහ
Mixedමිශ්ර
Moneyමුදල
Monthමස
Mountකන්ද
Mouthමුඛය
Musicසංගීත
Maizeබඩ ඉරිඟු
Nakedනිරුවතින්
Neverකවදාවත්
Nightරෑ
Nieceලේලිය
Noiseශබ්දය
Occurඇතිවේ
Oceanසාගරය
Onionලූනු
Offerපිරිනැමීම
Orderනියෝග
Organඅවයවය
Otherඅනික්
Ownerහිමිකරු
Paddyවී
Panicසංත්‍රාසය
Peaceසාම
Placeස්ථානය
Plantපැල
Priceමිල
Prideඅභිමානය
Proudආඩම්බරයි
Proveඔප්පු කරනවා
Quiltඇතිරිල්ල
Quickඉක්මන්
Quiteතරමක්
Raiseඔසවන්න
Reachළඟා වේ
Reactප්රතික්රියා කරයි
Readyසූදානම්
Replyපිලිතුරු
Rightහරි
Roundරවුම්
Ruralගම්බද
Saintසාන්තුවරයා
Scopeවිෂය පථය
Scoreස්කෝර්
Senseහැඟීම
Shakeසොලවන්න
Shapeහැඩය
Shareබෙදාගන්න
Sharpතියුණු
Shrubපඳුරු


Skillදක්ෂතාවය
Sleepනිදාගන්න
Slopeබෑවුම
Smallකුඩා
Smellසුවඳ
Smileසිනහව
Snakeසර්පයා
Snoreගොරවනවා
Solidඝණ
Soundශබ්දය
Spaceඅවකාශය
Speakකතා කරනවා
Speedවේගය
Spendවියදම් කරනවා
Spentවියදම් කළා
Spermශුක්රාණු
Sportක්රීඩාව
Standනැගී සිටින්න
Steamවාෂ්ප
Stoneගල්
Storyකතාව
Tasteරස
Teachඋගන්වනවා
Teethදත්
Thankස්තුතියි
Thereඑතන
Theseමේ
Thickඝනයි
Thingදෙයක්
Tigerකොටියා
Todayඅද
Totalමුළු
Treatසලකන්න
Trendප්රවණතාවය
Triedඋත්සාහ කළා
Trustවිශ්වාසය
Truthසත්යය
Twiceදෙවරක්
Underයටතේ
Upperඉහළ
Urbanනාගරික
Visitසංචාරය
Voiceහඬ
Vomitවමනය
Wasteකසළ
Waterජල
Wheatතිරිඟු
Whereකොහෙද
Whiteසුදු
Wholeසමස්ත
Womanකාන්තාවක්
Worldලෝක
Worstනරකම
Writeලියන්න
Wrongවැරදි
Yieldයටත් වෙනවා
Youngතරුණ
Youthතරුණ


Medium words


6 letter words

Absentනොපැමිණීම
Acceptපිළිගන්නවා
Admireඅගය කරනවා
Adviceඋපදෙස්
Almostපාහේ
Alwaysසැමවිටම
Animalසත්ව
Answerපිළිතුර
Appealඅභියාචනය
Appearපෙනී යයි
Arriveපැමිණේ
Artistකලාකරු
Assistසහාය
Attackපහර දෙනවා
Attachඅමුණන්න
Attendසහභාගි වෙනවා
Bangleවළලු
Beforeකලින්
Behindපිටුපස
Bellowපහත
Betterවඩා හොඳ
Borrowණයට ගන්නවා
Bottomපතුලේ
Brokenකැඩුණු
Budgetඅයවැය
Cancelඅවලංගු කරන්න
Cancerපිළිකාවක්
Carrotකැරට්
Cattleගවයන්
Commonපොදු
Compelබල කරන්න
Cornerකෙළවරේ
Coupleයුවළක්
Courseපාඨමාලාව
Createනිර්මාණය කරනවා
Customචාරිත්රය
Damageහානි
Dancerනර්තන ශිල්පියා
Dangerඅනතුර
Decadeදශකය
Defeatපරාජය
Deleteමකා දමන්න
Demandඉල්ලුම
Desireආශාව
Detailවිස්තර
Dinnerරාත්රී ආහාරය
Divineදිව්යමය
Donkeyකොටළුවා
Doubleද්විත්ව
Edibleආහාරයට ගත හැකි
Effectබලපෑම
Eitherඑක්කෝ
Empireඅධිරාජ්යය


Energyබලශක්ති
Enoughඇති
Ensureසහතික කරන්න
Entireසමස්ත
Exceptහැර
Expandපුළුල් කරන්න
Expectබලාපොරොත්තු වෙනවා
Exportඅපනයන
Extendදිගු කරන්න
Facadeමුහුණත
Familyපවුලක්
Famousප්රසිද්ධ
Faultyවැරදි
Favourඅනුග්රහය
Femaleගැහැණු
Fianceපෙම්වතා
Finishඅවසන් කරන්න
Flowerමල
Forestවන
Forgotඅමතක වුණා
Freezeකැටි කරන්න
Friendමිතුරා
Futureඅනාගතය
Garageගරාජය
Gardenවත්ත
Garlicසුදුළුනු
Gingerඉඟුරු
Globalගෝලීය
Groundබිම
Growthවර්ධනය
Healthසෞඛ්යය
Hiddenසැඟවී ඇත
Honestඅවංක
Honourගෞරවය
Hostelනේවාසිකාගාරය
Humbleනිහතමානී
Hungryබඩගිනියි
Ignoreනොසලකා හරිනවා
Impactබලපෑම
Impureඅපිරිසිදු
Incomeආදායම්
Informදැනුම් දෙන්න
Insectකෘමියා
Insideතුල
Jungleකැලේ
Kidnapපැහැර ගැනීම
Kindleදැල්වීම
Labourකම්කරු
Leaderනායක
Lengthදිග
Letterලිපිය
Liquidදියර
Littleකුඩා


Livingජීවන
Lizardකටුස්සා
Locateස්ථානගත කරන්න
Luxuryසුඛෝපභෝගී
Makingහදනවා
Mammalක්ෂීරපායී
Manageකළමනාකරණය කරන්න
Manualඅත්පොත
Marketවෙලඳපොල
Mentalමානසික
Methodක්රමය
Middleමැද
Monkeyවඳුරා
Motherමව
Muscleමාංශ පේශී
Narrowපටු
Nativeස්වදේශික
Natureස්වභාවය
Normalසාමාන්ය
Numberඅංකය
Objectවස්තුව
Officeකාර්යාල
Optionවිකල්පය
Parentදෙමාපියන්
Parrotගිරවා
Peopleමහජන
Personපුද්ගලයා
Pickleඅච්චාරු
Picnicවිනෝද චාරිකාව
Pigeonපරවියා
Planetග්රහලෝකය
Pleaseකරුණාකර
Plentyඕනෑ තරම්
Policeපොලිසිය
Potatoඅල
Praiseවර්ණනා කරනවා
Prayerයාච්ඤාව
Prettyලස්සනයි
Princeකුමාරයා
Profitලාභයක්
Properනිසි
Publicපොදු
Rabbitහාවා
Recentමෑත
Recipeවට්ටෝරුව
Recordවාර්තාව
Reduceඅඩු කරන්න
Regretපසුතැවිලි වෙනවා
Rejectප්රතික්ෂේප කරනවා
Remindමතක් කරනවා
Removeඉවත් කරන්න
Repairඅලුත්වැඩියා කරනවා
Repeatනැවත නැවත
Returnආපසු
Rotateකරකවන්න


Safetyආරක්ෂාව
Salaryවැටුප
Sampleනියැදිය
Schoolපාසලේ
Screenතිරය
Scriptපිටපත
Scrollඅනුචලනය කරන්න
Searchසෙවීම
Seasonසමය
Secretරහස
Secureආරක්ෂිත
Selectතෝරන්න
Seniorජ්යෙෂ්ඨ
Shieldපලිහ
Shouldයුතුය
Showerස්නානය
Silentනිහඬයි
Singleතනි
Sisterසහෝදරිය
Smoothසිනිඳුයි
Socialසමාජ
Speechකථාව
Streetවීදිය
Strongශක්තිමත්
Suddenහදිසියේ
Summerගිම්හානය
Supplyසැපයුම
Talentදක්ෂතා
Templeපන්සල
Threadනූල්
Thrillත්‍රාසජනකයි
Throatඋගුර
Tittleමාතෘකාව
Toiletවැසිකිළිය
Tomatoතක්කාලි
Tongueදිව
Travelගමන්
Tunnelඋමග
Turtleකැස්බෑවා
Unseenනොපෙනෙන
Updateයාවත්කාලීන
Urgentහදිසි
Usefulප්රයෝජනවත්
Vacateහිස් කරන්න
Vacuumරික්තකය
Vapourවාෂ්ප
Verifyතහවුරු කරන්න
Virginකන්යාව
Wealthධනය
Weeklyසතිපතා
Weightබර
Winterශීත ඍතුව
Winnerජයග්රාහකයා
Wonderපුදුමයි
Workerසේවකයා
Writerලේඛකයා
Yearlyවාර්ෂිකව


7 letter words

Achieveසාක්ෂාත් කර ගැනීම
Advanceඅත්තිකාරම්
Againstඑරෙහි
Alreadyදැනටමත්
Ancientපුරාණ
Anybodyඕනෑම කෙනෙක්
Approveඅනුමත කරනවා
Apologyසමාව අයැදීම
Archiveලේඛනාගාරය
Arrangeපිළියෙළ කරන්න
Arrivalපැමිණීම
Articleලිපිය
Attemptඋත්සාහය
Attractආකර්ෂණය කරති
Averageසාමාන්යය
Bandageවෙළුම් පටියක්
Barrageවැරෙන් පහර
Barrierබාධකයක්
Becauseනිසා
Benefitප්රතිලාභය
Betweenඅතර
Cabbageගෝවා
Captureඅල්ලා ගැනීම
Carefulපරිස්සමෙන්
Carrierවාහකය
Centuryසියවස
Certainසමහර
Chamberකුටිය
Chapterපරිච්ඡේදය
Charityපුණ්යායතනය
Climateදේශගුණය
Coconutපොල්
Collectඑකතු කරනවා
Collegeවිදුහල
Comfortසැනසීම
Commandවිධානය
Commentඅදහස් දක්වන්න
Companyසමාගම
Compareසංසන්දනය කරන්න
Conceptසංකල්පය
Concernසැලකිලිමත් වීම
Conductහැසිරීම
Confirmතහවුරු කරන්න
Connectසම්බන්ධ කරන්න
Contactඅමතන්න
Controlපාලනය
Convertපරිවර්තනය කරන්න
Correctනිවැරදි
Costumeඇඳුම
Cottageගෘහය
Countryරට
Courageධෛර්යය
Cucumberපිපිඤ්ඤ
Curiousකුතුහලයෙන්
Declareප්රකාශ කරති
Defenseආරක්ෂක
Dentistදන්ත වෛද්යවරයා
Depositතැන්පතු


Despiteතිබියදීත්
Destinyඉරණම
Destroyවිනාශ කරනවා
Developදියුණු කරනවා
Diseaseරෝගය
Displayප්රදර්ශනය
Disturbබාධා කරන්න
Dynastyරාජවංශය
Eagerlyඋනන්දුවෙන්
Earningඋපයනවා
Eatableආහාරයට ගත හැකි
Ecologyපරිසර විද්යාව
Economyආර්ථිකය
Editionසංස්කරණය
Elegantඅලංකාරය
Enhanceවැඩි දියුණු කරන්න
Episodeකථාංගය
Exampleඋදාහරණයක්
Eveningසවස
Excludeබැහැර කරන්න
Explainපැහැදිලි කරන්න
Exploreගවේෂණය කරන්න
Educateදැනුවත් කරනවා
Factoryකර්මාන්ත ශාලාව
Failureඅසාර්ථකයි
Featureලක්ෂණය
Financeමූල්ය
Flavourරසය
Fluencyචතුර බව
Foreverසදහටම
Furtherතව දුරටත්
Garmentඇඳුම
Generalජනරාල්
Genuineඅව්යාජ
Glamourආකර්ෂණීය
Grammarව්යාකරණ
Groceryසිල්ලර බඩු
Habitatවාසස්ථානය
Harmfulහානිකර
Harvestඅස්වැන්න
Headingමාතෘකාව
Hearingඇසීම
Helpfulප්රයෝජනවත්
Historyඉතිහාසය
Holdingපැවැත්වීම
Holidayනිවාඩු
Hundredසියයක්
Husbandස්වාමිපුරුෂයා
Hygieneසනීපාරක්ෂාව
Impressපැහැදීම
Improveදියුණු වෙනවා
Includeඇතුළත් වේ
Initialආරම්භක
Inspectපරීක්ෂා කරන්න
Inspireආශ්වාදයක්
Journeyගමන
Justiceයුක්තිය
Leadingනායකත්වය
Leatherසම්
Leavingපිටත් වෙනවා
Lectureදේශනය


Liberalලිබරල්
Lovableආදරණීයයි
Luggageගමන් මලු
Managerකළමනාකරු
Maximumඋපරිම
Meaningඅර්ථය
Measureමැනීම
Medicalවෛද්ය
Messageපණිවුඩය
Migrantසංක්රමණික
Mineralඛනිජ
Minimumඅවම
Miracleආශ්චර්යය
Missileමිසයිල
Missingඅතුරුදහන්
Mistakeවැරැද්ද
Morningඋදෑසන
Mustardඅබ
Mysteryඅභිරහස
Narrateවිස්තර කරන්න
Naturalස්වාභාවික
Naughtyදඟකාර
Neglectනොසලකා හැරීම
Neitherවත් නැත
Nervousස්නායු
Networkජාල
Nothingකිසිවක් නැත
Observeනිරීක්ෂණය කරන්න
Openingවිවෘත
Operateක්රියාත්මක කරන්න
Opinionමතය
Organicකාබනික
Ostrichපැස්බරා
Packageපැකේජය
Painfulවේදනාකාරී
Partialඅර්ධ
Passageඡේදය
Patientරෝගියා
Paymentගෙවීම
Penaltyදඬුවම්
Pendingපොරොත්තුවෙන්
Penguinපෙන්ගුයින්
Pensionවිශ්රාම වැටුප්
Perfectපරිපූර්ණ
Perfumeවිලවුන්
Popularජනප්රිය
Potteryපිඟන් භාණ්ඩ
Povertyදරිද්රතා
Preventවළක්වන්න
Privacyපෞද්ගලිකත්වය
Privateපුද්ගලික
Problemගැටලුව
Produceනිපැයුම
Proposeයෝජනා කරනවා
Purposeඅරමුණ
Qualityගුණාත්මක
Quicklyඉක්මනින්
Receiveලැබෙනවා


Regularනිතිපතා
Relatedසම්බන්ධයි
Releaseනිදහස් කිරීම
Replaceආදේශ කරන්න
Reptileඋරගයා
Requestඉල්ලීම
Respectගෞරවය
Respondප්රතිචාර දක්වයි
Revengeපළිගැනීම
Revenueආදායම
Reverseආපසු හැරවීම
Robberyමංකොල්ලකෑම
Romanceආදර
Scienceවිද්යාව
Seriousබරපතල
Servantසේවකයා
Serviceසේවය
Similarසමාන
Societyසමාජය
Sparrowගේ කුරුල්ලා
Specialවිශේෂ
Stomachබඩ
Studentශිෂ්යයා
Successසාර්ථකත්වය
Suggestයෝජනා කරනවා
Suicideසියදිවි නසා ගැනීම
Supportසහාය
Suspendඅත්හිටුවනවා
Teacherගුරු
Teenageනව යොවුන් වියේ
Tensionආතතිය
Tourismසංචාරක
Troubleකරදර
Uniformනිල ඇඳුම
Utilityඋපයෝගීතාව
Vacancyපුරප්පාඩුව
Varietyවිවිධත්වය
Vehicleවාහන
Villageගම
Vintageමිදි වතු
Victoryජයග්රහණය
Violentප්රචණ්ඩකාරී
Visibleදෘශ්යමාන
Visitorආගන්තුකයා
Vitaminවිටමින්
Walkingඇවිදිනවා
Wantingඅවශ්යයි
Warningඅනතුරු ඇඟවීම
Wealthyධනවත්
Weatherකාලගුණය
Weddingවිවාහ
Welcomeසාදරයෙන් පිළිගනිමු
Welfareසුබසාධන
Winningදිනනවා
Workingවැඩ කරනවා
Worriedකනස්සල්ලට පත්ව සිටී
Worshipනමස්කාරය
Writingලේඛන


8 letter words

Abnormalඅසාමාන්ය
Absoluteනිරපේක්ෂ
Acceptedපිළිගත්තා
Accidentඅනතුර
Accuracyනිරවද්යතාව
Activateසක්රිය කරන්න
Additionඊට අමතරව
Adequateප්රමාණවත්
Affectedබලපෑම එල්ල වූ
Alphabetහෝඩිය
Anythingකිසිවක්
Anywhereඕනෑම තැනක
Appraiseතක්සේරු කරන්න
Approachප්රවේශය
Approvalඅනුමතිය
Argumentතර්කය
Assembleඑකලස් කරන්න
Attitudeආකල්පය
Audienceප්රේක්ෂක
Attorneyනීතිඥ
Aviationගුවන්
Backwardපසුගාමී
Beginnerආරම්භකයා
Birthdayඋපන් දිනය
Bleedingලේ ගැලීම
Buildingගොඩනැගිල්ල
Campaignඋද්ඝෝෂණය
Carriageකරත්තය
Childrenදරුවන්
Cleavageකැඩීම
Completeසම්පූර්ණයි
Conserveසංරක්ෂණය
Considerසලකා බලන්න
Consumerපාරිභෝගික
Continueදිගටම
Criminalඅපරාධ
Criticalවිවේචනාත්මක
Daughterදියණිය
Decisionතීරණ
Decreaseඅඩු වීම
Delicateසියුම්
Deliveryබෙදා හැරීම
Delusionමෝහය
Describeවිස්තර කරන්න
Disagreeඑකඟ නොවේ
Disallowඅවසර නොදෙන්න
Durationකාල සීමාව


Economicආර්ථීක
Elephantඅලියා
Eligibleසුදුසුකම් ලබයි
Employeeසේවකයා
Enormousදැවැන්ත
Entranceඇතුල්වීම
Envelopeලියුම් කවරය
Estimateඇස්තමේන්තු
Everydayසෑම දිනම
Exerciseව්යායාම
Explicitපැහැදිලි
Exposureනිරාවරණය
Externalබාහිර
Facilityපහසුකම්
Faithfulවිශ්වාසවන්ත
Favoriteප්රියතම
Festivalඋත්සවය
Flexibleනම්යශීලී
Frictionඝර්ෂණය
Generateඋත්පාදනය කරන්න
Greetingආචාර කිරීම
Guardianභාරකරු
Heritageඋරුමය
Horribleබිහිසුණු
Hospitalරෝහල
Humorousහාස්‍යජනක ය
Identityඅනන්යතාව
Incidentසිද්ධිය
Increaseවැඩි කරන්න
Indicateදක්වන්න
Industryකර්මාන්ත
Jealousyඊර්ෂ්යාව
Learningඉගෙන ගන්නවා
Locationස්ථානය
Majorityබහුතරය
Marriageවිවාහ
Materialද්රව්ය
Medicineඖෂධය
Moderateමධ්යස්ථ
Mosquitoමදුරුවා
Mountainකන්ද
Narratorකථකයා
Nutrientපෝෂක
Oppositeප්රතිවිරුද්ධ
Originalමුල්
Ornamentආභරණ
Paintingපින්තාරු කිරීම
Particleඅංශුව
Patienceඉවසීම
Pleasureසතුටක්
Positionතනතුර
Positiveධනාත්මක


Possibleහැකි
Postponeකල් දමන්න
Powerfulබලවත්
Preciousවටිනා
Pregnantගැබිනි
Pressureපීඩනය
Previousකලින්
Progressප්රගතිය
Prohibitතහනම්
Propertyදේපල
Purchaseමිලදී
Quantityප්රමාණය
Recoveryප්රකෘතිමත් වීම
Regionalකලාපීය
Relevantඅදාල
Religionආගම
Rememberමතක තබා ගන්න
Researchපර්යේෂණ
Resourceසම්පත
Responseප්රතිචාරය
Restrictසීමා කරන්න
Revisionසංශෝධනය
Sensibleසංවේදී
Sentenceවාක්යය
Separateවෙනම
Strangerආගන්තුක
Strategyඋපාය මාර්ගය
Strengthශක්තිය
Struggleඅරගලය
Suitableසුදුසු
Superiorඋසස්
Surpriseපුදුමය
Swellingඉදිමීම
Terribleභයානකයි
Togetherඑක්ව
Tomorrowහෙට
Trainingපුහුණුව
Transferමාරු
Transmitසම්ප්රේෂණය
Treasureනිධානය
Umbrellaකුඩය
Universeවිශ්වය
Vacationනිවාඩු
Validateවලංගු කරන්න
Verticalසිරස්
Vigorousශක්තිමත්
Violenceප්රචණ්ඩත්වය
Vocationවෘත්තිය
Vomitingවමනය
Wildlifeවනජීවී
Yieldingයටත් වීම
Yourselfඔබම
Youthfulතරුණ


Hard Words


9 letter words

Accessionඇතුල් වීම
Accessoryඋපාංගය
Accompanyකැටුව
Actualizeසැබෑ කර ගන්න
Admirableප්රශංසනීයයි
Advantageවාසිය
Advisableයෝග්ය ය
Affectionසෙනෙහස
Affiliateඅනුබද්ධ
Afternoonදහවල්
Aggregateසමස්ථ
Agreementගිවිසුම
Allowanceදීමනාව
Alternateවිකල්ප
Ambiguousඅපැහැදිලි
Animationසජීවීකරණය
Apologistසමාව අයදිනවා
Applicantඉල්ලුම්කරු
Architectගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා
Associateඇසුරු කරන්න
Astronomyතාරකා විද්යාව
Attentionඅවධානය
Attributeගුණාංගය
Authorityඅධිකාරිය
Automaticස්වයංක්රීය
Availableඇත
Awarenessදැනුවත්
Beautifulලස්සනයි
Behaviourහැසිරීම
Butterflyසමනලයා
Calibrateක්රමාංකනය කරන්න
Candidateඅපේක්ෂකයා
Celebrateසමරනවා
Challengeඅභියෝගය
Confidentවිශ්වාසයි
Confusionව්යාකූලත්වය
Consciousසවිඥානිකයි
Crocodileකිඹුලා
Curiosityකුතුහලය
Dangerousභයානකයි
Deliciousරසවත්
Democracyප්රජාතන්ත්රවාදය
Dependentයැපෙන
Differentවිවිධ
Difficultදුෂ්කර
Discoveryසොයාගැනීම
Dishonestවංක
Diversityවිවිධත්වය
Duplicateඅනුපිටපත්
Educationඅධ්යාපන
Effectiveඵලදායී
Emergencyහදිසි
Equipmentඋපකරණ
Essentialඅත්යවශ්ය
Establishපිහිටුවීම
Evolutionවිකාශය
Excellentවිශිෂ්ටයි
Expensiveමිල අධික


Fantasticඅතිවිශිෂ්ට
Fertilityසාරවත් බව
Financialමූල්ය
Generallyපොදුවේ
Glamorousආකර්ෂණීය
Happeningසිදුවෙමින් පවතී
Householdගෘහ
Identicalසමාන
Importantවැදගත්
Incorrectවැරදියි
Incorruptදූෂිත නොවන
Influenceබලපෑම
Insuranceරක්ෂණ
Interviewසම්මුඛ පරීක්ෂණය
Intestineඅන්ත්රය
Introduceහඳුන්වා දෙන්න
Inventionනව නිපැයුම්
Invisibleනොපෙනෙන
Irregularඅක්රමවත්
Jewelleryආභරණ
Knowledgeදැනුම
Liabilityවගකීම
Misbehaveවැරදි ලෙස හැසිරීම
Narrationආඛ්‍යානය
Necessityඅවශ්යතාවය
Negotiateසාකච්ඡා කරන්න
Nutritionපෝෂණය
Offensiveආක්රමණශීලී
Partitionකොටස
Politicalදේශපාලන
Pollutionදූෂණය
Potentialවිභවය
Practicalප්රායෝගික
Precisionනිරවද්යතාව
Privilegeවරප්රසාද
Procedureපටිපාටිය
Prominentකැපී පෙනෙන
Professorමහාචාර්ය
Promotionප්රවර්ධන
Provokingකුපිත කිරීම
Qualifiedසුදුසුකම් ලබා ඇත
Referenceයොමු කිරීම
Repulsionවිකර්ෂණය
Residenceනිවසේ
Sacrificeපූජා කරනවා
Sensitiveසංවේදී
Somethingයමක්
Statementප්රකාශය
Subscribeදායක වන්න
Substanceද්රව්යය
Sugarcaneඋක් ගස
Sunflowerසූරියකාන්ත
Surrenderයටත් වෙනවා
Technicalකාර්මික
Temporaryතාවකාලික
Terroristත්රස්තවාදී
Treatmentප්රතිකාර
Variationවිචලනය
Vegetableඑළවළු
Virginityකන්යාභාවය
Yesterdayඊයේ


10 letter words

Abbreviateසංක්ෂිප්ත කරන්න
Absolutelyනියත වශයෙන්ම
Absorptionඅවශෝෂණය
Acceptableපිළිගත හැකි ය
Achievableසාක්ෂාත් කරගත හැකිය
Additionalඅතිරේක
Admirationපැහැදීම
Adolescentනව යොවුන් වියේ
Adulterantසල්ලාලකම
Adventurerත්රාසජනක
Afterwardsපසුව
Aggressionආක්රමණශීලීත්වය
Alterationවෙනස් කිරීම
Ambassadorතානාපති
Analyticalවිශ්ලේෂණාත්මක
Antibioticප්රතිජීවක
Anticipateඅපේක්ෂා කරනවා
Appreciateඅගය කරනවා
Artificialකෘතිම
Aspirationඅභිලාෂය
Assignmentපැවරුම
Atmosphereවායුගෝලය
Attachmentඇමුණුම
Attractionආකර්ෂණය
Chloroformක්ලෝරෝෆෝම්
Combustionදහනය
Commissionකොමිසම
Compassionඅනුකම්පාව
Compulsoryඅනිවාර්ය
Conclusionනිගමනය
Confectionරසකැවිලි
Corruptionදූෂණය
Decorationසැරසිලි
Dedicationකැපවීම
Deficiencyඌනතාවය
Definitionඅර්ථ දැක්වීම
Departmentෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
Depressionමානසික අවපීඩනය
Dictionaryශබ්දකෝෂය
Disciplineවිනය
Disclaimerවියාචනය
Disclosureහෙළිදරව් කිරීම


Discussionසාකච්ඡා
Efficiencyකාර්යක්ෂමතාව
Employmentරැකියා
Engagementනියැලීම
Everythingසියල්ල
Everywhereසෑම තැනකම
Exhibitionප්රදර්ශනය
Experienceඅත්දැකීමක්
Experimentඅත්හදා බැලීම
Expirationකල් ඉකුත්වීම
Expressionප්රකාශනය
Fertilizerපොහොර
Foundationපදනම
Generationපරම්පරාව
Governmentආණ්ඩුව
Importanceවැදගත්කම
Impossibleනොහැකි ය
Inadequateප්රමාණවත් නොවේ
Incompleteඅසම්පූර්ණයි
Incredibleඇදහිය නොහැකි
Individualතනි
Inspectionපරීක්ෂා කිරීම
Instrumentඋපකරණය
Irrigationවාරිමාර්ග
Journalismපුවත්පත් කලාව
Managementකළමනාකරණ
Moderationමධ්යස්ථ
Motivationඅභිප්රේරණය
Negligibleනොසැලකිය හැකි
Occupationරැකියාව
Particularවිශේෂිත
Passionateඋද්යෝගිමත්
Permissionඅවසර
Populationජනගහන
Productionනිෂ්පාදනය
Prostituteගණිකාවක්
Protectionආරක්ෂාව
Psychologyමනෝවිද්යාව
Punishmentදඬුවම්
Quarantineනිරෝධායනය
Retirementවිශ්රාම ගැනීම
Sufficientප්රමාණවත්
Supervisorඅධීක්ෂක
Supplementඅතිරේකය
Universityවිශ්ව විද්යාලය
Vegetarianනිර්මාංශ
Visibilityදෘශ්යතාව
Vulnerableඅවදානමට ලක්විය හැකි


Advanced Words


11 letter words

Accommodateනවාතැන්
Achievementජයග්රහණය
Acknowledgeපිළිගන්නවා
Affirmationතහවුරු කිරීම
Aggregationඑකතු කිරීම
Agricultureකෘෂිකර්ම
Alternationවිකල්ප
Anniversaryසංවත්සරය
Applicationඅයදුම්පත
Appointmentපත්වීම
Appreciableඅගය කළ හැකි ය
Approximateආසන්න වශයෙන්
Associationසංගමය
Certificateසහතිකය
Competitionතරඟ
Cultivationවගාව
Corporationසංස්ථා
Cooperationසහයෝගීතාව
Dehydrationවිජලනය
Discontinueනවත්වන්න
Eliminationතුරන් කිරීම
Environmentපරිසරය
Evaporationවාෂ්පීකරණය
Examinationවිභාගය
Expenditureවියදම
Fabricationපිරිසැකසුම්
Improvementවැඩිදියුණු කිරීම
Independentස්වාධීන
Informationවිස්තර
Inspirationආශ්වාදයක්
Institutionආයතනය
Instructionඋපදෙස්
Intelligentබුද්ධිමත්
Manufactureනිෂ්පාදනය
Measurementමැනීම
Mensurationඔසප් වීම
Observationනිරීක්ෂණ
Opportunityඅවස්ථාවක්
Participantසහභාගිකයා
Performanceකාර්ය සාධනය
Preparationසකස් කිරීම
Significantසැලකිය යුතු
Temperatureඋෂ්ණත්වය
Translationපරිවර්තනය
Transparentවිනිවිද පෙනෙන
Vaccinationඑන්නත් කිරීම


12, 13 letter words

Abbreviationකෙටි යෙදුම
Administrateපරිපාලනය
Appreciationඅගය කිරීම
Accommodationනවාතැන්
Accompanimentසහකාරිය
Administratorපරිපාලක
Advertisementවෙළඳ දැන්වීම
Administrationපරිපාලනය
Acknowledgementපිළිගැනීම
Conformationඅනුකූලතාව
Conservationසංරක්ෂණ
Constitutionව්යවස්ථාව
Constructionඉදිකිරීම
Contributionදායකත්වය
Communicationසන්නිවේදන
Classificationවර්ගීකරණය
Congratulationසුභ පැතුම්
Disadvantageඅවාසිය
Entrepreneurව්යවසායකයා
Entertainmentවිනෝදාස්වාදය
Extraordinaryඅසාමාන්ය
Horticultureඋද්යාන විද්යාව
Intermediateඅතරමැදි
Introductionහැදින්වීම
Investigationපරීක්ෂණයක්
Internationalඅන්තර්ජාතික
Identificationහඳුනා ගැනීම
Justificationසාධාරණීකරණය
Knowledgeableදැනුමැති
Maintainableනඩත්තු කළ හැකි
Organizationආයතනය
Presentationඉදිරිපත් කිරීම
Preservationසංරක්ෂණය
Purificationපවිත්ර කිරීම
Participationසහභාගීත්වය
Registrationලියාපදිංචි කිරීම
Reproductionප්රතිනිෂ්පාදනය
Satisfactionතෘප්තිය
Self confidenceආත්ම විශ්වාසය
Transformationපරිවර්තනය
Transportationප්රවාහනය


fruits-in-english

Fruits Quiz

Animals-in-english

Animals Quiz

Household-Items-in-english

Household Quiz

Stationery-in-english

Stationary Quiz

School-in-english

School Quiz

Occupation-in-english

Occupation QuizSinhala Vocabulary
Sinhala Dictionary