List of Suffix in Maltese and English


To learn Maltese language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Suffix words in English with Maltese translation. If you are interested to learn the most common Maltese Suffix words, this place will help you to learn Suffix words in Maltese language with their pronunciation in English. Suffix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Maltese.


List of Suffix in Maltese and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Suffix words in Maltese


Here is the list of suffixes in Maltese language with meanings and their pronunciation in English.

-acy

Accuracy preċiżjoni
Delicacy Ħelwa
Democracy demokrazija
Diplomacy diplomazija
Literacy litteriżmu
Pharmacy spiżerija
Privacy privatezza


-al

Abdominal addominali
Aboriginal aboriġinali
Accrual akkumulazzjoni
Animal annimal
Approval approvazzjoni
Refusal rifjut

-ance

Acceptance aċċettazzjoni
Assistance għajnuna
Assurance assigurazzjoni
Attendance attendenza
Importance importanza
Maintenance manutenzjoni
Substance sustanza


-en

Abdomen żaqq
Chicken tiġieġ
Eighteen tmintax
Kitchen kċina
Straighten iddritta
Strengthen issaħħaħ
Written bil-miktub


-ence

Absence nuqqas
Audience udjenza
Conference konferenza
Confidence kunfidenza
Dependence dipendenza
Evidence evidenza
Influence influwenza
Reference referenza

-er

Better aħjar
Cheater cheater
Fiber fibra
Reader qarrej
Trainer trainer
Traveler vjaġġatur


-ful

Beautiful sbieħ
Careful attent
Helpful utli
Hopeful tama
Painful bl-uġigħ
Stressful stressanti
Thankful grati
Truthful veritiera
Wonderful mill-isbaħ


-ism

Communism komuniżmu
Exceptionalism eċċezzjonaliżmu
Narcissism narċisiżmu
Sensationalism sensazzjonaliżmu
Traditionalism tradizzjonaliiżmu

-ist

Apologist apologist
Biologist bijologu
Dramatist drammaturgu
Finalist finalista
Novelist rumanzier
Realist realista
Socialist soċjalista
Tourist turist
Typist ittajpista


-ity

Conditionality kundizzjonalità
Electricity elettriku
Eligibility eliġibilità
Inactivity inattività
Maintainability manutenzjoni
Publicity pubbliċità
Responsibility responsabbiltà
Reversibility riversibbiltà


-less

Effortless bla sforz
Endless bla tmiem
Harmless ma jagħmilx ħsara
Hopeless bla tama
Seamless bla saldatura
Useless inutli
Wireless bla wajers

-ment

Achievement kisba
Acknowledgement rikonoxximent
Argument argument
Disappointment diżappunt
Endorsement endorsjar
Punishment kastig


-ness

Brightness luminożità
Fairness ġustizzja
Heaviness toqol
Rudeness rudeness
Sadness dwejjaq
Smartness smartness
Smoothness intoppi


-or

Auditor awditur
Counselor konsulent
Editor editur
Narrator narratur
Protector protettur
Visitor viżitatur

-sion

Compression kompressjoni
Concession konċessjoni
Progression progressjoni
Subdivision suddiviżjoni
Supervision superviżjoni


-tion

Abbreviation abbrevjazzjoni
Abortion abort
Addition żieda
Creation ħolqien
Emotion emozzjoni
Ignition tqabbid
Junction junction
Sanction sanzjoni
Suction ġbid
Transition transizzjoni

Top 1000 Maltese words


Here you learn top 1000 Maltese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Maltese meanings with transliteration.


Eat tiekol
All kollha
New ġdid
Snore inħir
Fast malajr
Help għajnuna
Pain uġigħ
Rain xita
Pride kburija
Sense sens
Large kbar
Skill ħila
Panic paniku
Thank grazzi
Desire xewqa
Woman mara
Hungry bil-ġuħ

Daily use Maltese Sentences


Here you learn top Maltese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Maltese meanings with transliteration.


Good morning Bongu
What is your name X'jismek
What is your problem x'inhi l-problema tiegħek?
I hate you nobgħodok
I love you inħobbok
Can I help you nista 'ngħinek?
I am sorry Jiddispjaċini
I want to sleep Irrid norqod
This is very important Dan huwa importanti ħafna
Are you hungry int bil-ġuħ?
How is your life kif hi ħajtek?
I am going to study jien se nistudja
Maltese Vocabulary
Maltese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz