List of Conjunctions in Danish and English


To learn Danish language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top Conjunctions in English with Danish translation. If you are interested to learn the most common Conjunctions in Danish, this place will help you to learn Conjunctions in Danish language with their pronunciation in English. Conjunctions are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Danish.


List of Conjunctions in Danish and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Conjunctions in Danish


Here is the list of Conjunctions in Danish language and their pronunciation in English.


After efter
After all trods alt
Although Selvom
And og
As far as så vidt som
As long as så længe
As much as så meget som
As soon as så snart
Because fordi
Before Før
But men
But also men også
By the time når
Consequently følgelig
Even også selvom
Even though selv om
Finally endelig
For example for eksempel
How hvordan
In addition ud over
In case i tilfælde af
In fact faktisk
In order to for at
Indeed Ja
Instead i stedet
Likewise ligeledes
Now nu
Once enkelt gang
Or eller
Provide that sørge for det
Provided stillet til rådighed
Since siden
So
So that så det
Still stadig
Such that sådan at
Supposing antager
Than end
Though selvom
Till indtil
Unless med mindre
Until indtil
What hvad
When hvornår
Whenever hver gang
Where hvor
Where is hvor er
Wherever hvor som helst
Whether om
While mens
Whoever hvem som helst
Whose hvis
Why hvorfor
Whose hvis
Why hvorfor

Top 1000 Danish words


Here you learn top 1000 Danish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Danish meanings with transliteration.


Eat spise
All alle
New ny
Snore snorke
Fast hurtig
Help Hjælp
Pain smerte
Rain regn
Pride stolthed
Sense følelse
Large stor
Skill evne
Panic panik
Thank takke
Desire ønske
Woman kvinde
Hungry sulten

Daily use Danish Sentences


Here you learn top Danish sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Danish meanings with transliteration.


Good morning God morgen
What is your name Hvad hedder du
What is your problem hvad er dit problem?
I hate you jeg hader dig
I love you Jeg elsker dig
Can I help you kan jeg hjælpe dig?
I am sorry det er jeg ked af
I want to sleep jeg vil sove
This is very important Dette er meget vigtigt
Are you hungry er du sulten?
How is your life hvordan er dit liv?
I am going to study jeg skal studere
Danish Vocabulary
Danish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz