Time vocabulary words in Albanian and English

To learn Albanian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Albanian words that we can used in daily life. Time are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Time vocabulary words in Albanian, this place will help you to learn all Time vocabulary words in English to Albanian language. Time vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Time vocabulary words in English to Albanian and play Albanian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Albanian language, then 1000 most common Albanian words will helps to learn Albanian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Time vocabulary words in Albanian.


Time vocabulary words in Albanian and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Time vocabulary words in Albanian


Here is the list of Time in Albanian language and their pronunciation in English.

Time vocabulary words - Albanian

Second e dyta
Minute minutë
Hour orë
Day ditë
Week javë
Month muaj
Year vit
Morning mëngjes
Afternoon pasdite
Evening mbrëmje
Night natën
Before përpara
After pas
Quarter tremujori
Half year gjysëm viti
Annual vjetore
Decade dekadë
Century shekulli
Millennium mijëvjeçarit
Clock ora
Delay vonesë
Everyday çdo ditë
Today sot
Tomorrow nesër
Late vonë
Anytime kurdo
Span shtrirje
Age mosha
Tide baticë
Meridian meridiani
Moment moment
Later më vonë
Afterwards më pas
Every time gjithmon


Top 1000 Albanian words


Here you learn top 1000 Albanian words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Albanian meanings with transliteration.


Eat hani
All të gjitha
New i ri
Snore gërhij
Fast shpejtë
Help ndihmë
Pain dhimbje
Rain shiu
Pride krenaria
Sense kuptim
Large i madh
Skill shkathtësi
Panic panik
Thank falenderim
Desire dëshirë
Woman grua
Hungry i uritur

Daily use Albanian Sentences


Here you learn top Albanian sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Albanian meanings with transliteration.


Good morning Miremengjes
What is your name Si e ke emrin
What is your problem Cili është problemi juaj?
I hate you Unë të urrej
I love you Unë të dua
Can I help you Mund t'ju ndihmoj?
I am sorry me vjen keq
I want to sleep dua të fle
This is very important Kjo eshte shume e rendesishme
Are you hungry A je i uritur?
How is your life Se si është jeta juaj?
I am going to study Unë jam duke shkuar për të studiuar
Albanian Vocabulary
Albanian Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz