Google vocabulary words in Albanian and English

To learn Albanian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Albanian words that we can used in daily life. Google are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Google vocabulary words in Albanian, this place will help you to learn all Google vocabulary words in English to Albanian language. Google vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Google vocabulary words in English to Albanian and play Albanian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Albanian language, then 1000 most common Albanian words will helps to learn Albanian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Google vocabulary words in Albanian.


Google vocabulary words in Albanian and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Google vocabulary words in Albanian


Here is the list of Google in Albanian language and their pronunciation in English.

Google vocabulary words - Albanian

Activity aktivitet
Agreement marrëveshje
Business biznesi
Card kartelë
Company kompania
Content përmbajtjen
Decision vendim
Delete fshij
Effective efektive
Empower fuqizoj
Encrypted të koduara
Establish vendosin
Export eksporti
Founder themelues
Fraud mashtrim
Google google
History histori
Important e rëndësishme
Information informacion
Law ligji
Level niveli
Liability përgjegjësi
Limited kufizuar
Location vendndodhjen
Manage menaxhuar
Mission misioni
Mitigation zbutjen
Notice njoftim
Offline jashtë linje
Online online
Organized organizuar
Payment pagesa
Protect mbroj
Publisher botues
Purpose qëllimi
Relationship marrëdhënie
Responsible përgjegjës
Revenue Të ardhurat
Search kërkimi
Secure të sigurt
Service shërbimi
Stored të ruajtura
Technology teknologjisë
Terms kushtet
Transaction transaksion
Under nën
Update përditësimi


Top 1000 Albanian words


Here you learn top 1000 Albanian words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Albanian meanings with transliteration.


Eat hani
All të gjitha
New i ri
Snore gërhij
Fast shpejtë
Help ndihmë
Pain dhimbje
Rain shiu
Pride krenaria
Sense kuptim
Large i madh
Skill shkathtësi
Panic panik
Thank falenderim
Desire dëshirë
Woman grua
Hungry i uritur

Daily use Albanian Sentences


Here you learn top Albanian sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Albanian meanings with transliteration.


Good morning Miremengjes
What is your name Si e ke emrin
What is your problem Cili është problemi juaj?
I hate you Unë të urrej
I love you Unë të dua
Can I help you Mund t'ju ndihmoj?
I am sorry me vjen keq
I want to sleep dua të fle
This is very important Kjo eshte shume e rendesishme
Are you hungry A je i uritur?
How is your life Se si është jeta juaj?
I am going to study Unë jam duke shkuar për të studiuar
Albanian Vocabulary
Albanian Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz