Job vocabulary words in Albanian and English

To learn Albanian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Albanian words that we can used in daily life. Job are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Job vocabulary words in Albanian, this place will help you to learn all Job vocabulary words in English to Albanian language. Job vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Job vocabulary words in English to Albanian and play Albanian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Albanian language, then 1000 most common Albanian words will helps to learn Albanian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Job vocabulary words in Albanian.


Job vocabulary words in Albanian and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Job vocabulary words in Albanian


Here is the list of Job in Albanian language and their pronunciation in English.

Job vocabulary words - Albanian

Accountant kontabilist
Answer përgjigje
Bonus bonus
Boring i mërzitshëm
Candidates kandidatët
Children fëmijët
City qytet
Company kompania
Computer kompjuter
Consulting konsultimi
Conversation bisedë
Country vendi
Demanding kërkuese
Department departamenti
Design dizajni
Details detajet
Dull i shurdhër
Employed të punësuar
English anglisht
Exciting emocionuese
Factory fabrika
Finance financave
Formal formale
General të përgjithshme
Hired punësuar
Industry industrisë
Interview intervistë
Involves përfshin
Job punë
Leave largohen
Living duke jetuar
Manager menaxher
Marketing marketingu
Money paratë
Museum muzeu
Office zyrë
Place vend
Promotion promovimin
Question pyetje
Repetitive të përsëritura
Resign jep dorëheqjen
Responsible përgjegjës
Restaurant restorant
Retired në pension
Rewarding shpërblyese
Salary paga
Sales shitjet
School shkolla
Student student
Teacher mësuesi
Things gjërat
Tiring e lodhshme
Tough i ashpër
Tours turne
Unemployed të papunë
Website faqe interneti
Work puna


Top 1000 Albanian words


Here you learn top 1000 Albanian words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Albanian meanings with transliteration.


Eat hani
All të gjitha
New i ri
Snore gërhij
Fast shpejtë
Help ndihmë
Pain dhimbje
Rain shiu
Pride krenaria
Sense kuptim
Large i madh
Skill shkathtësi
Panic panik
Thank falenderim
Desire dëshirë
Woman grua
Hungry i uritur

Daily use Albanian Sentences


Here you learn top Albanian sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Albanian meanings with transliteration.


Good morning Miremengjes
What is your name Si e ke emrin
What is your problem Cili është problemi juaj?
I hate you Unë të urrej
I love you Unë të dua
Can I help you Mund t'ju ndihmoj?
I am sorry me vjen keq
I want to sleep dua të fle
This is very important Kjo eshte shume e rendesishme
Are you hungry A je i uritur?
How is your life Se si është jeta juaj?
I am going to study Unë jam duke shkuar për të studiuar
Albanian Vocabulary
Albanian Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz