Politics vocabulary words in Turkish and English

To learn Turkish language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Turkish words that we can used in daily life. Politics are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Politics vocabulary words in Turkish, this place will help you to learn all Politics vocabulary words in English to Turkish language. Politics vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Politics vocabulary words in English to Turkish and play Turkish quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Turkish language, then 1000 most common Turkish words will helps to learn Turkish language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Politics vocabulary words in Turkish.


Politics vocabulary words in Turkish and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Politics vocabulary words in Turkish


Here is the list of Politics in Turkish language and their pronunciation in English.

Politics vocabulary words - Turkish

Absolutism mutlakiyetçilik
Activist eylemci
Advisor danışman
Advocacy savunuculuk
Agitation çalkalama
Agrarian tarım
Agreement anlaşma
Amity dostluk
Assembly toplantı
Authority yetki
Awareness farkındalık
Civilization medeniyet
Classism klasizm
Coalition koalisyon
Cohabitation birlikte yaşama
Collusion gizli anlaşma
Colonial sömürge
Committee Kurul
Communism komünizm
Confederacy konfederasyon
Conference konferans
Conflict fikir ayrılığı
Constitution anayasa
Convention ortak düşünce
Corruption yolsuzluk
Council konsey
Country ülke
Countryman taşralı
Court mahkeme
Crisis kriz
Culture kültür
Debate çekişme
Delegation delegasyon
Democracy demokrasi
Demonstration gösteri
Deprecate kullanımdan kaldırmak
Deputize vekalet etmek
Despotic despot
Diplomacy diplomasi
Dissenter muhalif
Donation bağış
Duty görev
Dynasty hanedan
Economy ekonomi
Election seçim
Elective seçmeli
Elite seçkinler
Embargo ambargo
Embassy elçilik
Emblem amblem
Emigrant göçmen
Empire imparatorluk
Enrolment kayıt
Environment çevre
Equality eşitlik
Escape kaçmak
Executive yönetici
Expenditure harcama
Faction hizip
Federation federasyon
Fund fon, sermaye
Government devlet
Inauguration resmen işe başlama
Income Gelir
Inflation şişirme
Institution kurum
Leader Önder
Legation elçilik
Liberal liberal
Limpet limpet
Lobbyist lobici
Mandate yetki
Member üye
Mutuality karşılıklılık
News haberler
Obeisance saygı
Objector itiraz eden
Oligarchy oligarşi
Opposition muhalefet
Pact anlaşma
Parliament parlamento
Patrician aristokrat
Policy politika
Politics siyaset
Population nüfus
Preside başkanlık
Prison hapishane
Proletarian proleter
Promulgate ilan etmek
Proponent taraftar
Provoke kışkırtmak
Racialism ırkçılık
Recant sözünü geri almak
Recapture yeniden yakalama
Recuse Istifa etmek
Reform reform
Relationship ilişki
Republic cumhuriyet
Requisition talep
Royalty telif hakkı
Sanction yaptırım
Society toplum
Statute tüzük
Success başarı
Tax vergi
Theory teori
Value değer
Voting oylama
War savaş
Welfare refah
Wield kullanmak


Top 1000 Turkish words


Here you learn top 1000 Turkish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Turkish meanings with transliteration.


Eat yemek
All herşey
New yeni
Snore horlama
Fast hızlı
Help Yardım Edin
Pain Ağrı
Rain yağmur
Pride gurur
Sense algı
Large büyük
Skill beceri
Panic panik
Thank teşekkür
Desire arzu
Woman Kadın
Hungry

Daily use Turkish Sentences


Here you learn top Turkish sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Turkish meanings with transliteration.


Good morning Günaydın
What is your name Adın ne
What is your problem Senin problemin ne?
I hate you senden nefret ediyorum
I love you seni seviyorum
Can I help you Yardımcı olabilir miyim?
I am sorry Üzgünüm
I want to sleep uyumak istiyorum
This is very important Bu çok önemli
Are you hungry aç mısın?
How is your life hayatın nasıl?
I am going to study ders çalışacağım
Turkish Vocabulary
Turkish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz