List of Determiner words in Polish and English


To learn Polish language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top Determiner words in English with Polish translation. If you are interested to learn the most common Determiner words in Polish, this place will help you to learn Determiner words in Polish language with their pronunciation in English. Determiner words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Polish.


List of Determiner words in Polish and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Determiner words in Polish


Here is the list of Determiner words in Polish language and their pronunciation in English.


All Wszystko
Any każdy
Both Zarówno
Each każdy
Either albo
Enough wystarczająco
Every każdy
Few kilka
Fewer mniej
Half połowa
Her jej
His jego
Its jego
Least najmniej
Less mniej
Little mały
Many wiele
More więcej
Most bardzo
Much dużo
My Mój
Neither żaden
No NIE
One jeden
Other Inny
Our nasz
Several kilka
Some Niektóre
Such taki
That To
Their ich
These te
This Ten
Those te
What Co
Which Który
Whose którego
Your twój

Top 1000 Polish words


Here you learn top 1000 Polish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Polish meanings with transliteration.


Eat jeść
All wszystko
New Nowy
Snore chrapać
Fast szybki
Help Wsparcie
Pain ból
Rain deszcz
Pride duma
Sense sens
Large wielki
Skill umiejętność
Panic panika
Thank dziękować
Desire pragnienie
Woman kobieta
Hungry głodny

Daily use Polish Sentences


Here you learn top Polish sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Polish meanings with transliteration.


Good morning Dzień dobry
What is your name Jak masz na imię
What is your problem jaki masz problem?
I hate you Nienawidzę cię
I love you kocham Cię
Can I help you czy mogę ci pomóc?
I am sorry przepraszam
I want to sleep chcę spać
This is very important To jest bardzo ważne
Are you hungry czy jesteś głodny?
How is your life jakie jest Twoje życie?
I am going to study będę się uczyć
Polish Vocabulary
Polish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz