Suffix in English and Gujarati

Here you learn Suffix words in English with Gujarati translation. If you are interested to learn the most common Suffix Gujarati words, this place will help you to learn Suffix words in Gujarati language with their pronunciation in English. Suffix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Gujarati. It helps beginners to learn Gujarati language in an easy way. To learn Gujarati language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Suffix in Gujarati

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Suffix in Gujarati

Here is the list of English Gujarati translations of Suffixes in Gujarati language with meanings and their pronunciation in English.

-acy

Accuracyચોકસાઈ cokasa’i
Delicacyસ્વાદિષ્ટ svadista
Democracyલોકશાહી lokasahi
Diplomacyમુત્સદ્દીગીરી mutsaddigiri
Literacyસાક્ષરતા saksarata
Pharmacyફાર્મસી pharmasi
Privacyગોપનીયતા gopaniyata

-al

Abdominalઉદર udara
Aboriginalએબોરિજિનલ eborijinala
Accrualઉપાર્જિત uparjita
Animalપ્રાણી prani
Approvalમંજૂરી manjuri
Refusalઇનકાર inakara

-ance

Acceptanceસ્વીકૃતિ svikrti
Assistanceસહાય sahaya
Assuranceખાતરી khatari
Attendanceહાજરી hajari
Importanceમહત્વ mahatva
Maintenanceજાળવણી jalavani
Substanceપદાર્થ padartha

-en

Abdomenપેટ peta
Chickenચિકન cikana
Eighteenઅઢાર adhara
Kitchenરસોડું rasodum
Straightenસીધું કરો sidhum karo
Strengthenમજબૂત કરો majabuta karo
Writtenલખેલું lakhelum

-ence

Absenceગેરહાજરી gerahajari
Audienceપ્રેક્ષકો preksako
Conferenceપરિષદ parisada
Confidenceઆત્મવિશ્વાસ atmavisvasa
Dependenceઅવલંબન avalambana
Evidenceપુરાવા purava
Influenceપ્રભાવ prabhava
Referenceસંદર્ભ sandarbha

-er

Betterવધુ સારું vadhu sarum
Cheaterચીટર citara
Fiberફાઇબર pha’ibara
Readerવાચક vacaka
Trainerટ્રેનર trenara
Travelerપ્રવાસી pravasi

-ful

Beautifulસુંદર sundara
Carefulસાવધાન savadhana
Helpfulમદદરૂપ madadarupa
Hopefulઆશાવાદી asavadi
Painfulપીડાદાયક pidadayaka
Stressfulતણાવપૂર્ણ tanavapurna
Thankfulઆભારી abhari
Truthfulસત્યવાદી satyavadi
Wonderfulઅદ્ભુત adbhuta

-ism

Communismસામ્યવાદ samyavada
Exceptionalismઅપવાદવાદ apavadavada
Narcissismનાર્સિસિઝમ narsisijhama
Sensationalismસનસનાટીભર્યા sanasanatibharya
Traditionalismપરંપરાવાદ paramparavada

-ist

Apologistમાફી આપનાર maphi apanara
Biologistજીવવિજ્ઞાની jivavijnani
Dramatistનાટ્યકાર natyakara
Finalistફાઇનલિસ્ટ pha’inalista
Novelistનવલકથાકાર navalakathakara
Realistવાસ્તવવાદી vastavavadi
Socialistસમાજવાદી samajavadi
Touristપ્રવાસી pravasi
Typistટાઇપિસ્ટ ta’ipista

-ity

Conditionalityશરત sarata
Electricityવીજળી vijali
Eligibilityપાત્રતા patrata
Inactivityનિષ્ક્રિયતા niskriyata
Maintainabilityજાળવણીક્ષમતા jalavaniksamata
Publicityપ્રચાર pracara
Responsibilityજવાબદારી javabadari
Reversibilityવિપરીતતા viparitata

-less

Effortlessપ્રયાસરહિત prayasarahita
Endlessઅનંત ananta
Harmlessહાનિકારક hanikaraka
Hopelessનિરાશાહીન nirasahina
Seamlessસીમલેસ simalesa
Uselessનકામું nakamum
Wirelessવાયરલેસ vayaralesa

-ment

Achievementસિદ્ધિ sid’dhi
Acknowledgementસ્વીકૃતિ svikrti
Argumentદલીલ dalila
Disappointmentનિરાશા nirasa
Endorsementસમર્થન samarthana
Punishmentસજા saja

-ness

Brightnessતેજ teja
Fairnessનિષ્પક્ષતા nispaksata
Heavinessભારેપણું bharepanum
Rudenessઅસભ્યતા asabhyata
Sadnessઉદાસી udasi
Smartnessસ્માર્ટનેસ smartanesa
Smoothnessસુગમતા sugamata

-or

Auditorઓડિટર oditara
Counselorકાઉન્સેલર ka’unselara
Editorસંપાદક sampadaka
Narratorવાર્તાકાર vartakara
Protectorરક્ષક raksaka
Visitorમુલાકાતી mulakati

-sion

Compressionસંકોચન sankocana
Concessionકન્સેશન kansesana
Progressionપ્રગતિ pragati
Subdivisionપેટાવિભાગ petavibhaga
Supervisionદેખરેખ dekharekha

-tion

Abbreviationસંક્ષેપ sanksepa
Abortionગર્ભપાત garbhapata
Additionઉમેરણ umerana
Creationસર્જન sarjana
Emotionલાગણી lagani
Ignitionઇગ્નીશન ignisana
Junctionજંકશન jankasana
Sanctionમંજૂરી manjuri
Suctionસક્શન saksana
Transitionસંક્રમણ sankramana
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Suffix words in other languages (40+)

Daily use Gujarati Sentences

English to Gujarati - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Gujarati meanings with transliteration.

Good morningસુપ્રભાત Suprabhata
What is your nameતમારું નામ શું છે Tamarum nama sum che
What is your problem?તમારી સમસ્યા શું છે? tamari samasya sum che?
I hate youહું તને નફરત કરુ છુ Hum tane napharata karu chu
I love youહું તને પ્રેમ કરું છુ Hum tane prema karum chu
Can I help you?શું હું તમને મદદ કરી શકું? sum hum tamane madada kari sakum?
I am sorryહું દિલગીર છું hum dilagira chum
I want to sleepમારે સુવુ છે mare suvu che
This is very importantઆ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે a khuba ja mahatvapurna che
Are you hungry?શું તમે ભૂખ્યા છો? sum tame bhukhya cho?
How is your life?તમારું જીવન કેવું છે? tamarum jivana kevum che?
I am going to studyહું અભ્યાસ કરવા જાઉં છું hum abhyasa karava ja'um chum

Top 1000 Gujarati words

English to Gujarati - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Gujarati meanings with transliteration.

Eatખાવું khavum
Allબધા badha
Newનવું navum
Snoreનસકોરા nasakora
Fastઝડપી jhadapi
Helpમદદ madada
Painપીડા pida
Rainવરસાદ varasada
Prideગૌરવ gaurava
Senseઅર્થ artha
Largeવિશાળ visala
Skillકૌશલ્ય kausalya
Panicગભરાટ gabharata
Thankઆભાર abhara
Desireઇચ્છા iccha
Womanસ્ત્રી stri
Hungryભૂખ્યા bhukhya
Gujarati Vocabulary
Gujarati Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply