List of Suffix in Gujarati and English


To learn Gujarati language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Suffix words in English with Gujarati translation. If you are interested to learn the most common Gujarati Suffix words, this place will help you to learn Suffix words in Gujarati language with their pronunciation in English. Suffix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Gujarati.


List of Suffix in Gujarati and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Suffix words in Gujarati


Here is the list of suffixes in Gujarati language with meanings and their pronunciation in English.

-acy

Accuracy ચોકસાઈ cokasa'i
Delicacy સ્વાદિષ્ટતા svadistata
Democracy લોકશાહી lokaśahi
Diplomacy મુત્સદ્દીગીરી mutsaddigiri
Literacy સાક્ષરતા saksarata
Pharmacy ફાર્મસી pharmasi
Privacy ગોપનીયતા gopaniyata


-al

Abdominal પેટની petani
Aboriginal આદિવાસી adivasi
Accrual સંચય san̄caya
Animal પ્રાણી prani
Approval મંજૂરી man̄juri
Refusal ઇનકાર inakara

-ance

Acceptance સ્વીકૃતિ svikr̥ti
Assistance સહાય sahaya
Assurance ખાતરી khatari
Attendance હાજરી hajari
Importance મહત્વ mahatva
Maintenance જાળવણી jalavani
Substance પદાર્થ padartha


-en

Abdomen પેટ peta
Chicken ચિકન cikana
Eighteen અઢાર adhara
Kitchen રસોડું rasoduṁ
Straighten સીધું કરવું sidhuṁ karavuṁ
Strengthen મજબૂત majabuta
Written લખાયેલ lakhayela


-ence

Absence ગેરહાજરી gerahajari
Audience પ્રેક્ષકો preksako
Conference પરિષદ parisada
Confidence આત્મવિશ્વાસ atmaviśvasa
Dependence અવલંબન avalambana
Evidence પુરાવા purava
Influence પ્રભાવ prabhava
Reference સંદર્ભ sandarbha

-er

Better વધુ સારું vadhu saruṁ
Cheater છેતરનાર chetaranara
Fiber ફાઇબર pha'ibara
Reader વાચક vacaka
Trainer ટ્રેનર trenara
Traveler પ્રવાસી pravasi


-ful

Beautiful સુંદર sundara
Careful સાવચેત savaceta
Helpful મદદરૂપ madadarupa
Hopeful આશાવાદી aśavadi
Painful પીડાદાયક pidadayaka
Stressful તણાવપૂર્ણ tanavapurna
Thankful આભારી abhari
Truthful સત્યવાદી satyavadi
Wonderful અદ્ભુત adbhuta


-ism

Communism સામ્યવાદ samyavada
Exceptionalism અપવાદવાદ apavadavada
Narcissism નાર્સિસિઝમ narsisijhama
Sensationalism સનસનાટીભર્યા sanasanatibharya
Traditionalism પરંપરાવાદ paramparavada

-ist

Apologist માફી આપનાર maphi apanara
Biologist જીવવિજ્ઞાની jivavijñani
Dramatist નાટ્યકાર natyakara
Finalist ફાઇનલિસ્ટ pha'inalista
Novelist નવલકથાકાર navalakathakara
Realist વાસ્તવવાદી vastavavadi
Socialist સમાજવાદી samajavadi
Tourist પ્રવાસી pravasi
Typist ટાઇપિસ્ટ ta'ipista


-ity

Conditionality શરત śarata
Electricity વીજળી vijali
Eligibility પાત્રતા patrata
Inactivity નિષ્ક્રિયતા niskriyata
Maintainability જાળવણીક્ષમતા jalavaniksamata
Publicity પ્રચાર pracara
Responsibility જવાબદારી javabadari
Reversibility ઉલટાવી શકાય તેવું ulatavi śakaya tevuṁ


-less

Effortless સરળ sarala
Endless અનંત ananta
Harmless હાનિકારક hanikaraka
Hopeless નિરાશાજનક niraśajanaka
Seamless સીમલેસ simalesa
Useless નકામું nakamuṁ
Wireless વાયરલેસ vayaralesa

-ment

Achievement સિદ્ધિ sid'dhi
Acknowledgement સ્વીકૃતિ svikr̥ti
Argument દલીલ dalila
Disappointment નિરાશા niraśa
Endorsement સમર્થન samarthana
Punishment સજા saja


-ness

Brightness તેજ teja
Fairness નિષ્પક્ષતા nispaksata
Heaviness ભારેપણું bharepanuṁ
Rudeness અસભ્યતા asabhyata
Sadness ઉદાસી udasi
Smartness સ્માર્ટનેસ smartanesa
Smoothness સરળતા saralata


-or

Auditor ઓડિટર oditara
Counselor સલાહકાર salahakara
Editor સંપાદક sampadaka
Narrator વાર્તાકાર vartakara
Protector રક્ષક raksaka
Visitor મુલાકાતી mulakati

-sion

Compression સંકોચન sankocana
Concession છૂટ chuta
Progression પ્રગતિ pragati
Subdivision પેટાવિભાગ petavibhaga
Supervision દેખરેખ dekharekha


-tion

Abbreviation સંક્ષેપ sanksepa
Abortion ગર્ભપાત garbhapata
Addition વધુમાં vadhumaṁ
Creation બનાવટ banavata
Emotion લાગણી lagani
Ignition ઇગ્નીશન igniśana
Junction જંકશન jankaśana
Sanction મંજૂરી man̄juri
Suction સક્શન sakśana
Transition સંક્રમણ sankramana

Top 1000 Gujarati words


Here you learn top 1000 Gujarati words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Gujarati meanings with transliteration.


Eat ખાવું khavum
All બધા badha
New નવું navum
Snore નસકોરા nasakora
Fast ઝડપી jhadapi
Help મદદ madada
Pain પીડા pida
Rain વરસાદ varasada
Pride ગૌરવ gaurava
Sense અર્થ artha
Large વિશાળ visala
Skill કૌશલ્ય kausalya
Panic ગભરાટ gabharata
Thank આભાર abhara
Desire ઇચ્છા iccha
Woman સ્ત્રી stri
Hungry ભૂખ્યા bhukhya

Daily use Gujarati Sentences


Here you learn top Gujarati sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Gujarati meanings with transliteration.


Good morning સુપ્રભાત Suprabhata
What is your name તમારું નામ શું છે Tamarum nama sum che
What is your problem તમારી સમસ્યા શું છે? tamari samasya sum che?
I hate you હું તને નફરત કરુ છુ Hum tane napharata karu chu
I love you હું તને પ્રેમ કરું છુ Hum tane prema karum chu
Can I help you શું હું તમને મદદ કરી શકું? sum hum tamane madada kari sakum?
I am sorry હું દિલગીર છું hum dilagira chum
I want to sleep મારે સુવુ છે mare suvu che
This is very important આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે a khuba ja mahatvapurna che
Are you hungry શું તમે ભૂખ્યા છો? sum tame bhukhya cho?
How is your life તમારું જીવન કેવું છે? tamarum jivana kevum che?
I am going to study હું અભ્યાસ કરવા જાઉં છું hum abhyasa karava ja'um chum
Gujarati Vocabulary
Gujarati Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz