Insurance vocabulary words in Tsonga and English

To learn Tsonga language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Tsonga words that we can used in daily life. Insurance are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Insurance vocabulary words in Tsonga, this place will help you to learn all Insurance vocabulary words in English to Tsonga language. Insurance vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Insurance vocabulary words in English to Tsonga and play Tsonga quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Tsonga language, then 1000 most common Tsonga words will helps to learn Tsonga language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Insurance vocabulary words in Tsonga.


Insurance vocabulary words in Tsonga and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Insurance vocabulary words in Tsonga


Here is the list of Insurance in Tsonga language and their pronunciation in English.

Insurance vocabulary words - Tsonga

Accident nghozi
Actuary mutivi wa swa timali
Agent ejente
Application xikombelo
Assessor muhlahluvi
Broker muxavisi wa swilo
Building muako
Calculation ku hlayela
Claim xikoxo
Client muxavi
Commission khomixini
Company khamphani
Compensation ku hakeriwa ka mali
Complete hetisa
Comprehension xitsalwana
Consequence vuyelo bya kona
Customer khasimende
Damage onhaka
Death rifu
Disaster khombo
Earned ku hola
Earning ku hola
Employees vatirhi
Fire ndzilo
Firm tiya
Hospital xibedlhele
House yindlo
Inclusive ku katsa na hinkwavo
Injury vaviseka
Insurance ndzindzakhombo
Employer muthori
Liability ndzingo
Loss lahlekeriwa
Merchandise swixavisiwa
Money mali
Monthly n’hweti na n’hweti
Panic xitlhavi
Payment hakelo
Policy pholisi
Private xihundla
Process endlelo
Product ximakiwa
Property nhundzu
Protection nsirhelelo
Public rivaleni
Responsibility vutihlamuleri
Result mbuyelo
Risk khombo
Sell xavisa
Shop vhengele
Thinking ku ehleketa
Transit ku hundzisela
Transport xifambo
Value nkoka
Vehicle movha
Workers vatirhi
Worth ntikelo
Yearly lembe na lembe


Top 1000 Tsonga words


Here you learn top 1000 Tsonga words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Tsonga meanings with transliteration.


Eat dyana
All hinkwaswo
New xintshwa
Snore ku rhurhumela
Fast xihatla
Help pfuna
Pain xivavi
Rain mpfula
Pride manyunyu
Sense maimba yo twisisa
Large lexikulu
Skill xikili
Panic xitlhavi
Thank khensa
Desire navela
Woman wansati
Hungry ndlala

Daily use Tsonga Sentences


Here you learn top Tsonga sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tsonga meanings with transliteration.


Good morning Mixo lowunene
What is your name I mani vito ra wena
What is your problem Xana xiphiqo xa wena i yini?
I hate you Ndza ku venga
I love you Ndza ku rhandza
Can I help you Xana ndzi nga ku pfuna?
I am sorry Ndzi rivaleli
I want to sleep Ndzi lava ku etlela
This is very important Leswi i swa nkoka swinene
Are you hungry Xana u khomiwe hi ndlala?
How is your life Xana vutomi bya wena byi njhani?
I am going to study Ndzi ta dyondza
Tsonga Vocabulary
Tsonga Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz