Prefix in English and Thai

Here you learn Prefix words in English with Thai translation. If you are interested to learn the most common Prefix Thai words, this place will help you to learn Prefix words in Thai language with their pronunciation in English. Prefix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Thai. It helps beginners to learn Thai language in an easy way. To learn Thai language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Prefix in Thai

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Prefix in Thai

Here is the list of English Thai translations of prefixes in Thai language with meanings and their pronunciation in English.

de-

Debateอภิปราย xp̣hipray
Decadeทศวรรษ thswrrs
Decentเหมาะสม hemaasm
Decisionการตัดสินใจ kar tadsincı
Declareประกาศ prakas
Decodeถอดรหัส thxdrhas
Decompositionการสลายตัว kar slay taw
Decreaseลด ld
Deductionการหักเงิน kar hak ngein
Defaultค่าเริ่มต้น kha reim tn
Defeatความพ่ายแพ้ khwam phay phæ
Defendป้องกัน p̂xngkan
Deforestตัดไม้ทำลายป่า tad mi thalay p̀a
Deformationการเสียรูป kar seiy rup
Degenerationการเสื่อมสภาพ kar seuxm sp̣haph
Demandความต้องการ khwam txngkar

dis-

Disaccordไม่ลงรอยกัน mi lngrxykan
Disaffectionความไม่พอใจ khwam mi phxcı
Disagreeไม่เห็นด้วย mi hen dwy
Disappearหายไป hay pi
Disapproveไม่อนุมัติ mi xnumati
Dischargeปล่อย pl̀xy
Disciplineการลงโทษ kar lngthos
Discountการลดราคา kar ld rakha
Discoverค้นพบ khn phb
Displeasureความไม่พอใจ khwam mi phxcı
Disqualifyตัดสิทธิ์ tad siththi̒

ex-

Exceedเกิน kein
Exchangeแลกเปลี่ยน lækpeliyn
Exhaleหายใจออก haycı xxk
Explainอธิบาย xthibay
Explosionการระเบิด kar rabeid
Exportส่งออก sng xxk

im-

Impassionเผด็จการ phed̆ckar
Implantรากฟันเทียม rakfan theiym
Importนำเข้า na khea
Impossibleเป็นไปไม่ได้ pen pi mi di
Impressประทับใจ prathabcı
Improperไม่เหมาะสม mi hemaasm
Improveทำให้ดีขึ้น thahi di khụ̂n

in-

Inactionไม่ลงมือทำ mi lngmux tha
Inactiveไม่ใช้งาน mi chi ngan
Inadequateไม่เพียงพอ mi pheiyngphx
Incomeรายได้ ray di
Incorrectไม่ถูกต้อง mi thuk txng
Indirectทางอ้อม thang x̂xm
Insecureไม่ปลอดภัย mi plxdp̣hay
Insideข้างใน khang nı
Invisibleล่องหน l̀xnghn

inter-

Interactionปฏิสัมพันธ์ pt̩isamphanth̒
Interchangeอินเตอร์เชนจ์ xin te xr chen c̒
Intermissionพักงาน phak ngan
Internationalระหว่างประเทศ rahwang prathes
Internetอินเทอร์เน็ต xinthexrnet
Interviewสัมภาษณ์ samp̣hasn

ir-

Irradiationการฉายรังสี kar chay rangsi
Irrationalไม่มีเหตุผล mimi hetuphl
Irregularผิดปกติ phid pkti
Irrelevantไม่เกี่ยวข้อง mi keiywkhxng
Irreplaceableไม่สามารถถูกแทนที่ได้ mi samarth thuk thænthi di
Irreversibleกลับไม่ได้ klab mi di

mid-

Middayเที่ยงวัน theiyng wan
Midlandมิดแลนด์ mid lænd̒
Midnightเที่ยงคืน theiyng khun
Midwayมิดเวย์ midwe y
Midwifeผดุงครรภ์ phdungkhrrp̣h̒

mis-

Misalignedผิดแนว phid næw
Misguideเข้าใจผิด kheacı phid
Misinformเข้าใจผิด kheacı phid
Misleadทำให้เข้าใจผิด thahi kheacı phid
Misplaceผิดที่ phid thi
Misruleผิดกฎ phid kd
Misspeltสะกดผิด sakd phid
Mistakeความผิดพลาด khwam phid phlad
Misunderstandเข้าใจผิด kheacı phid
Misuseใช้ผิดวิธี chi phid withi

non-

Non existentไม่มีอยู่จริง mimi xyū̀cring
Non pareilNon pareil non pareil
Nonchalantเมินเฉย mein chey
Nonfictionสารคดี sarkhdi
Nonsenseเรื่องไร้สาระ reuxng ri sara
Nonstopไม่หยุด mi hyud

over-

Overchargeขูดเลือดขูดเนื้อ khudleuxdkhudneụ̄̂x
Overcomeเอาชนะ xeachna
Overflowล้น ln
Overlapทับซ้อนกัน thab ŝxn kan
Overloadโอเวอร์โหลด xowexr hold
Overlookมองข้าม mxng kham
Overpowerเอาชนะ xeachna
Overrateเกินจริง kein cring
Overruleลบล้าง lblang

pre-

Predefineกำหนดล่วงหน้า kahnd l̀wnghn̂a
Prefixคำนำหน้า khana hn̂a
Prehistoryยุคก่อนประวัติศาสตร์ yukh k̀xn prawatisastr
Prepayชำระล่วงหน้า chara l̀wnghn̂a
Prepossessครอบครอง khrxbkhrxng
Prevailเหนือกว่า henux kwa
Previewดูตัวอย่าง du tawxỳang

pro-

Proactiveเชิงรุก cheing ruk
Proceedดำเนินการ danein kar
Proclaimประกาศ prakas
Professศาสตราจารย์ sastracary
Profitกำไร kari
Profoundลึกซึ้ง lụksụ̂ng
Programโปรแกรม porkærm
Progressความคืบหน้า khwam khub hn̂a
Prolongยืด yud

re-

Reactปฏิกิริยา pt̩ikiriya
Reappearปรากฏขึ้นอีกครั้ง prakt̩ khụ̂n xik khrang
Reclaimเรียกคืน reiyk khun
Recollectความทรงจำ khwam thrng ca
Recommendationคำแนะนำ kha næana
Reconsiderพิจารณาใหม่ phicarna hım
Recoverฟื้นตัว fụ̄̂ntaw
Redoทำซ้ำ tha ŝa
Rewriteเขียนใหม่ kheiyn hım

tele-

Telecommunicationโทรคมนาคม thorkhmnakhm
Telegramโทรเลข thorlekh
Telepathicกระแสจิต krasæcit
Telephoneโทรศัพท์ thorsaphth̒
Telescopeกล้องโทรทรรศน์ klxngthorthrrsn̒
Televisionโทรทัศน์ thorthasn̒

trans-

Transferโอนย้าย xon ŷay
Transformแปลง pælng
Transgenderคนข้ามเพศ khn kham phes
Translationการแปล kar pæl
Transparentโปร่งใส porngsı
Transportขนส่ง khnsng

un-

Undoเลิกทำ leik tha
Unequalไม่เท่ากัน mi thea kan
Unhappyไม่มีความสุข mimi khwam sukh
Unpackแกะ kæa
Unseenมองไม่เห็น mxng mi hen
Unstableไม่เสถียร mi sethiyr
Unusualผิดปกติ phid pkti

up-

Updateอัปเดต xapdet
Upgradeอัพเกรด xaphkerd
Uphillขึ้นเนิน khụ̂n nein
Upholdส่งเสริม sngserim
Upsetอารมณ์เสีย xarmn seiy
Upstairsชั้นบน chan bn
Upwardขึ้น khụ̂n
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Prefix words in other languages (40+)

Daily use Thai Sentences

English to Thai - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Thai meanings with transliteration.

Good morningสวัสดีตอนเช้า swasdi txn chea
What is your nameคุณชื่ออะไร Khun chux xari
What is your problem?คุณมีปัญหาอะไร? khun mi paỵha xari?
I hate youฉันเกลียดคุณ chan keliyd khun
I love youฉันรักคุณ chan rak khun
Can I help you?ฉันช่วยคุณได้ไหม chan chwy khun di him
I am sorryฉันขอโทษ chan khxthos
I want to sleepฉันอยากนอน chan xyak nxn
This is very importantนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก Ni pen sing thi sakhay mak
Are you hungry?คุณหิวไหม? khun hiw him?
How is your life?วิธีการที่ชีวิตของคุณ? withi kar thi chiwit khxng khun?
I am going to studyฉันกำลังไปเรียน chan kalang pi reiyn

Top 1000 Thai words

English to Thai - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Thai meanings with transliteration.

Eatกิน kin
Allทั้งหมด thanghmd
Newใหม่ him
Snoreกรน krn
Fastเร็ว rew
Helpช่วย chwy
Painความเจ็บปวด khwam ceb pwd
Rainฝน fn
Prideความภาคภูมิใจ khwam phakh phumici
Senseความรู้สึก khwam rusuk
Largeใหญ่ hiy
Skillทักษะ thaks'a
Panicตื่นตกใจ tun tkci
Thankขอบคุณ khxbkhun
Desireความต้องการ khwam txngkar
Womanผู้หญิง phu hying
Hungryหิว hiw
Thai Vocabulary
Thai Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply