Noun in English and Thai

Here you learn Noun words in English with Thai translation. If you are interested to learn the most common Noun Thai words, this place will help you to learn Noun words in Thai language with their pronunciation in English. Noun words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Thai. It helps beginners to learn Thai language in an easy way. To learn Thai language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Noun words in Thai

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Noun in Thai

Here is the list of English Thai translations of Noun in Thai language with meanings and their pronunciation in English.

Accidentอุบัติเหตุ xubatihetu
Activityกิจกรรม kickrrm
Actorนักแสดงชาย nak sædng chay
Additionส่วนที่เพิ่มเข้าไป swn thi pheim kheapi
Administrationการบริหาร kar brihar
Advertisingการโฆษณา kar ḳhosna
Adviceคำแนะนำ kha næana
Affairธุระ thura
Agencyหน่วยงาน hnwy ngan
Agreementข้อตกลง khx tklng
Alcoholแอลกอฮอล์ xælkxḥxl̒
Assistantผู้ช่วย phu chwy
Associationสมาคม smakhm
Assumptionอัสสัมชัญ xas samchay
Atmosphereบรรยากาศ brryakas
Attentionความสนใจ khwam sncı
Attitudeทัศนคติ thasnkhti
Audienceผู้ชม phu chm
Awarenessการรับรู้ kar rab ru
Birdนก nk
Birthdayวันเกิด wan keid
Bloodเลือด leuxd
Bonusโบนัส bonas
Breadขนมปัง khnmpang
Breathลมหายใจ lm haycı
Cabinetตู้ tu
Cancerมะเร็ง mareng
Candidateผู้สมัคร phu smakhr
Categoryหมวดหมู่ hmwd hmū̀
Celebrationการเฉลิมฉลอง kar chelim chlxng
Championshipการแข่งขันชิงแชมป์ kar khængkhan ching chæmp̒
Chapterบท bth
Charityการกุศล kar kusl
Cheekแก้ม kæm
Chestหน้าอก hn̂axk
Childเด็ก dek
Childhoodวัยเด็ก way dek
Churchคริสตจักร kh ri st cakr
Cityเมือง meuxng
Classroomห้องเรียน h̄̂xngreiyn
Clientลูกค้า lukkha
Climateภูมิอากาศ p̣humi xakas
Clothesเสื้อผ้า seụ̄̂xpha
Complaintร้องเรียน rxngreiyn
Computerคอมพิวเตอร์ khxmphiwtexr
Conceptแนวคิด næwkhid
Conclusionบทสรุป bth srup
Confusionความสับสน khwam sabsn
Criticismคำติชม kha ti chm
Currencyสกุลเงิน skul ngein
Customerลูกค้า lukkha
Dataข้อมูล khxmul
Dealerตัวแทนจำหน่าย tawthæn cahnay
Deathความตาย khwam tay
Decisionการตัดสินใจ kar tadsincı
Definitionคำนิยาม kha niyam
Deliveryจัดส่ง cad sng
Departmentแผนก phænk
Departureการออกเดินทาง kar xxk deinthang
Depressionภาวะซึมเศร้า p̣hawa sụm sera
Depthความลึก khwam lụk
Descriptionคำอธิบาย kha xthibay
Deskโต๊ะ toa
Developmentการพัฒนา kar phatʹhna
Deviceอุปกรณ์ xupkrn
Diamondเพชร phechr
Dramaละคร lakhr
Drawingการวาดภาพ kar wad p̣haph
Driverคนขับ khn khab
Economicsเศรษฐศาสตร์ sersṭ̄hsastr
Editorบรรณาธิการ brrnathikar
Educationการศึกษา kar sụksa
Efficiencyประสิทธิภาพ prasiththip̣haph
Effortความพยายาม khwam phyayam
Electionการเลือกตั้ง kar leuxktang
Elevatorลิฟต์ lift̒
Emotionอารมณ์ xarmn
Emphasisเน้น nen
Employeeพนักงาน phnakngan
Employerนายจ้าง nayĉang
Employmentการจ้างงาน kar ĉang ngan
Energyพลังงาน phlangngan
Engineเครื่องยนต์ kheruxngynt̒
Explanationคำอธิบาย kha xthibay
Expressionการแสดงออก kar sædngxxk
Extentขอบเขต khxbkhet
Factข้อเท็จจริง khxtheccring
Failureความล้มเหลว khwam lm helw
Familyตระกูล trakul
Farmerชาวนา chawna
Feedbackข้อเสนอแนะ khx senx næa
Findingหา ha
Foodอาหาร xahar
Fortuneโชค chokh
Foundationพื้นฐาน phụ̄̂nṭ̄han
Freedomเสรีภาพ serip̣haph
Friendshipมิตรภาพ mitrp̣haph
Funeralงานศพ ngan sph
Garbageขยะ khya
Gateประตู pratu
Girlสาว saw
Goalเป้าหมาย peahmay
Governmentรัฐบาล raṭ̄hbal
Groceryร้านขายของชำ ran khay khxngcha
Growthการเจริญเติบโต kar ceriy teibto
Guestแขก khæk
Guidanceคำแนะนำ kha næana
Hairผม phm
Hallห้องโถง h̄̂xng thong
Healthสุขภาพ sukhp̣haph
Hearingการได้ยิน kar diyin
Heartหัวใจ hawcı
Heightส่วนสูง swn sung
Honeyที่รัก thirak
Hospitalโรงพยาบาล rong phyabal
Hotelโรงแรม rongræm
Independenceอิสรภาพ xisrp̣haph
Indicationบ่งชี้ b̀ng chī̂
Industryอุตสาหกรรม xutsahkrrm
Inflationเงินเฟ้อ ngeinfex
Informationข้อมูล khxmul
Initiativeความคิดริเริ่ม khwam khid rireim
Injuryบาดเจ็บ badceb
Insectแมลง mælng
Inspectionการตรวจสอบ kar trwc sxb
Instanceตัวอย่าง tawxỳang
Instructionคำแนะนำ kha næana
Insuranceประกันภัย prakanp̣hay
Intentionเจตนา cetna
Interactionปฏิสัมพันธ์ pt̩isamphanth̒
Internetอินเทอร์เน็ต xinthexrnet
Introductionบทนำ bthna
Investmentการลงทุน kar lngthun
Judgmentคำพิพากษา khaphiphaksa
Kingกษัตริย์ ksatriy
Knowledgeความรู้ khwam ru
Labแล็บ læ̆b
Ladderบันไดปีน bandi pin
Ladyผู้หญิง phuhying
Lakeทะเลสาบ thalesab
Languageภาษา p̣hasa
Lawกฎ kd
Leaderหัวหน้า hawhn̂a
Leadershipความเป็นผู้นำ khwam pen phuna
Lengthความยาว khwam yaw
Locationที่ตั้ง thi tang
Lossการสูญเสีย kar suy seiy
Loveรัก rak
Magazineนิตยสาร nitysar
Managerผู้จัดการ phucadkar
Manufacturerผู้ผลิต phu phlit
Mapแผนที่ phænthi
Marketingการตลาด kar tlad
Marriageการแต่งงาน kar tængngan
Mathคณิตศาสตร์ khnitsastr
Mealมื้อ mụ̄̂x
Meaningความหมาย khwam hmay
Measurementการวัด kar wad
Meatเนื้อ neụ̄̂x
Messageข้อความ khxkhwam
Methodวิธี withi
Mixtureส่วนผสม swnphsm
Negotiationการเจรจาต่อรอง kar cerca t̀x rxng
Newsข่าว khaw
Nightกลางคืน klangkhun
Obligationภาระผูกพัน p̣hara phukphan
Officeสำนักงาน sanakngan
Operationการดำเนินการ kar danein kar
Opinionความคิดเห็น khwam khidhen
Opportunityโอกาส xokas
Organizationองค์กร xngkh̒kr
Outcomeผล phl
Ownerเจ้าของ ceakhxng
Paintingจิตรกรรม citrkrrm
Paperกระดาษ kradas
Passengerผู้โดยสาร phudoysar
Passionความหลงใหล khwam hlnghıl
Patienceความอดทน khwam xdthn
Paymentการชำระเงิน kar chara ngein
Penaltyการลงโทษ kar lngthos
Percentageเปอร์เซ็นต์ pexrsent̒
Perceptionการรับรู้ kar rab ru
Performanceประสิทธิภาพ prasiththip̣haph
Permissionการอนุญาต kar xnuyat
Personบุคคล bukhkhl
Personalityบุคลิกภาพ bukhlikp̣haph
Perspectiveทัศนคติ thasnkhti
Philosophyปรัชญา prachya
Platformแพลตฟอร์ม phæltfxrm
Playerผู้เล่น phu len
Poemบทกวี bth kwi
Poetกวี kwi
Poetryกวีนิพนธ์ kwiniphnth̒
Policyนโยบาย nyobay
Politicsการเมือง karmeuxng
Pollutionมลพิษ mlphis
Populationประชากร prachakr
Possessionการครอบครอง kar khrxbkhrxng
Possibilityความเป็นไปได้ khwam pen pi di
Powerพลัง phlang
Preferenceความพึงใจ khwam phụngcı
Preparationการตระเตรียม kar trateriym
Presenceการมีอยู่ kar mi xyū̀
Presentationการนำเสนอ karna senx
Priorityลำดับความสำคัญ ladab khwam sakhay
Problemปัญหา payha
Procedureขั้นตอน khan txn
Productผลิตภัณฑ์ phlitp̣hanṯh̒
Professionวิชาชีพ wichachiph
Professorศาสตราจารย์ sastracary
Promotionการส่งเสริม kar sngserim
Propertyคุณสมบัติ khunsmbati
Proposalข้อเสนอ khx senx
Protectionการป้องกัน kar p̂xngkan
Psychologyจิตวิทยา citwithya
Qualityคุณภาพ khunp̣haph
Quantityปริมาณ priman
Queenราชินี rachini
Ratioอัตราส่วน xatraswn
Reactionปฏิกิริยา pt̩ikiriya
Readingการอ่าน kar xan
Realityความเป็นจริง khwam pen cring
Receptionแผนกต้อนรับ phænk txnrab
Recipeสูตรอาหาร sutr xahar
Recognitionการยอมรับ kar yxmrab
Recommendationคำแนะนำ kha næana
Recordingการบันทึก kar banthụk
Reflectionการสะท้อน kar sathxn
Regionภูมิภาค p̣humip̣hakh
Relationความสัมพันธ์ khwam samphanth̒
Relationshipความสัมพันธ์ khwam samphanth̒
Replacementทดแทน thdthæn
Reputationชื่อเสียง chuxseiyng
Requirementความต้องการ khwam txngkar
Resolutionปณิธาน pnithan
Resourceทรัพยากร thraphyakr
Responseการตอบสนอง kar txb snxng
Responsibilityความรับผิดชอบ khwam rabphidchxb
Restaurantร้านอาหาร ran xahar
Revenueรายได้ ray di
Revolutionการปฎิวัติ kar pdi wati
Riverแม่น้ำ mæn̂a
Roadถนน thnn
Roleบทบาท bthbath
Safetyความปลอดภัย khwam plxdp̣hay
Sampleตัวอย่าง tawxỳang
Satisfactionความพึงพอใจ khwam phụng phxcı
Scienceศาสตร์ sastr
Secretaryเลขานุการ lekhanukar
Sectorภาค p̣hakh
Securityความปลอดภัย khwam plxdp̣hay
Selectionการคัดเลือก kar khadleuxk
Sonลูกชาย lukchay
Songเพลง phelng
Speakerวิทยากร withyakr
Speechคำพูด kha phud
Statementคำให้การ kha hikar
Storyเรื่องราว reuxngraw
Strangerคนแปลกหน้า khn pælk hn̂a
Strategyกลยุทธ์ klyuthth̒
Studentนักเรียน nakreiyn
Studioสตูดิโอ stu di xo
Successความสำเร็จ khwam sarec
Suggestionคำแนะนำ kha næana
Sympathyความเห็นอกเห็นใจ khwam hen xk hencı
Systemระบบ rabb
Taleเรื่อง reuxng
Technologyเทคโนโลยี thekhnoloyi
Televisionโทรทัศน์ thorthasn̒
Temperatureอุณหภูมิ xunhp̣humi
Tensionความเครียด khwamkheriyd
Thingสิ่ง sing
Topicหัวข้อ hawkhx
Townเมือง meuxng
Traditionธรรมเนียม thrrmneiym
Transportationการขนส่ง kar khnsng
Truthความจริง khwam cring
Understandingความเข้าใจ khwam kheacı
Universityมหาวิทยาลัย mhawithyalay
VariationVariation variation
Varietyความหลากหลาย khwam hlakhlay
Vehicleยานพาหนะ yan phahna
Villageหมู่บ้าน hmū̀b̂an
Volumeปริมาณ priman
Warningคำเตือน kha teuxn
Wayทาง thang
Wealthความมั่งคั่ง khwam mangkhang
Weekสัปดาห์ sapdah̄̒
Wifeภรรยา p̣hrrya
Winnerผู้ชนะ phu chna
Womanผู้หญิง phuhying
Woodไม้ mi
Workerคนงาน khn ngan
Worldโลก lok
Writingการเขียน kar kheiyn
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Nouns in other languages (40+)

Daily use Thai Sentences

English to Thai - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Thai meanings with transliteration.

Good morningสวัสดีตอนเช้า swasdi txn chea
What is your nameคุณชื่ออะไร Khun chux xari
What is your problem?คุณมีปัญหาอะไร? khun mi paỵha xari?
I hate youฉันเกลียดคุณ chan keliyd khun
I love youฉันรักคุณ chan rak khun
Can I help you?ฉันช่วยคุณได้ไหม chan chwy khun di him
I am sorryฉันขอโทษ chan khxthos
I want to sleepฉันอยากนอน chan xyak nxn
This is very importantนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก Ni pen sing thi sakhay mak
Are you hungry?คุณหิวไหม? khun hiw him?
How is your life?วิธีการที่ชีวิตของคุณ? withi kar thi chiwit khxng khun?
I am going to studyฉันกำลังไปเรียน chan kalang pi reiyn

Top 1000 Thai words

English to Thai - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Thai meanings with transliteration.

Eatกิน kin
Allทั้งหมด thanghmd
Newใหม่ him
Snoreกรน krn
Fastเร็ว rew
Helpช่วย chwy
Painความเจ็บปวด khwam ceb pwd
Rainฝน fn
Prideความภาคภูมิใจ khwam phakh phumici
Senseความรู้สึก khwam rusuk
Largeใหญ่ hiy
Skillทักษะ thaks'a
Panicตื่นตกใจ tun tkci
Thankขอบคุณ khxbkhun
Desireความต้องการ khwam txngkar
Womanผู้หญิง phu hying
Hungryหิว hiw
Thai Vocabulary
Thai Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply