List of Prefix in Javanese and English


To learn Javanese language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Prefix words in English with Javanese translation. If you are interested to learn the most common Javanese Prefix words, this place will help you to learn Prefix words in Javanese language with their pronunciation in English. Prefix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Javanese.


List of Prefix in Javanese and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Prefix words in Javanese


Here is the list of prefixes in Javanese language with meanings and their pronunciation in English.

de-

Deactivate mateni
Debate debat
Decade dasawarsa
Decent prayoga
Decision kaputusan
Declare ngumumake
Decode decode
Decomposition dekomposisi
Decrease nyuda
Deduction potongan
Default gawan
Defeat asor
Defend mbela
Deforest mbabat alas
Deformation ewah-ewahan bentuk
Degeneration degenerasi
Demand panjaluk

dis-

Disaccord ora setuju
Disaffection ora seneng
Disagree ora sarujuk
Disappear ilang
Disapprove ora sarujuk
Discharge discharge
Discipline disiplin
Discompose mbubarake
Discount diskon
Discover nemokake
Displeasure ora seneng
Disqualify mbatalake

ex-

Exceed ngluwihi
Exchange ijol-ijolan
Exhale ambegan
Explain Nerangke
Explosion bledosan
Export ngekspor


im-

Impair ngrusak
Impassion impas
Implant implan
Import ngimpor
Impossible mokal
Impress ngematake
Improper ora pantes
Improve nambah

in-

Inaction ora tumindak
Inactive ora aktif
Inadequate ora nyukupi
Income penghasilan
Incorrect salah
Indirect ora langsung
Insecure ora aman
Inside ing njero
Invisible ora katon


inter-

Interaction interaksi
Interchange tukaran
Intermission istirahat
International internasional
Internet internet
Interview wawancara


ir-

Irradiation iradiasi
Irrational ora nalar
Irregular ora teratur
Irrelevant ora relevan
Irreplaceable ora bisa diganti
Irreversible ora bisa dibalèkaké

mid-

Midday awan
Midland midland
Midnight tengah wengi
Midway tengah dalan
Midwife bidan


mis-

Misaligned misaligned
Misguide nyasar
Misinform salah informasi
Mislead nyasarake
Misplace salah panggonan
Misrule salah aturan
Misspelt salah nulis
Mistake salah
Misunderstand salah paham
Misuse nyalahi panggunaan

non-

Non existent ora ana
Non pareil non pareil
Nonchalant ora peduli
Nonfiction nonfiksi
Nonsense omong kosong
Nonstop ora mandek


over-

Overcharge overcharge
Overcome ngalahake
Overflow kebanjiran
Overlap tumpang tindih
Overload kakehan
Overlook nglalekake
Overpower ngungkuli
Overrate overrate
Overrule mbantah


pre-

Predefine predefine
Prefix ater-ater
Prehistory prasejarah
Prepay prabayar
Prepossess prepossess
Prevail unggul
Preview pratinjau


pro-

Proactive proaktif
Proceed nerusake
Proclaim ngumumake
Profess ngaku
Profit bathi
Profound jero
Program program
Progress kemajuan
Prolong ndawakake

re-

React nanggepi
Reappear muncul maneh
Reclaim mbalekake
Recollect kelingan
Recommendation rekomendasi
Reconsider nimbang maneh
Recover waras
Redo malih
Rewrite nulis maneh


tele-

Telecommunication telekomunikasi
Telegram telegram
Telepathic telepati
Telephone telpon
Telescope teleskop
Television televisi


trans-

Transfer transfer
Transform ngowahi
Transgender transgender
Translation ngartekne
Transparent transparan
Transport Tumpaan

un-

Undo mbatalake
Unequal ora padha
Unhappy ora seneng
Unpack mbongkar
Unseen ora katon
Unstable ora stabil
Unusual mirunggan


up-

Update nganyari
Upgrade upgrade
Uphill munggah gunung
Uphold njunjung
Upset duka
Upstairs ndhuwur
Upward munggah

Top 1000 Javanese words


Here you learn top 1000 Javanese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Javanese meanings with transliteration.


Eat mangan
All kabeh
New anyar
Snore ngorok
Fast cepet
Help bantuan
Pain nyeri
Rain udan
Pride bangga
Sense pangertèn
Large gedhe
Skill ketrampilan
Panic geger
Thank matur nuwun
Desire kepinginan
Woman wong wadon
Hungry luwe

Daily use Javanese Sentences


Here you learn top Javanese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Javanese meanings with transliteration.


Good morning Sugeng enjang
What is your name Sopo jenengmu
What is your problem apa masalah sampeyan?
I hate you Aku sengit karo sampeyan
I love you aku tresno karo kowe
Can I help you aku bisa nulungi kowe?
I am sorry kula nyuwun pangapunten
I want to sleep aku arep turu
This is very important Iki penting banget
Are you hungry kowe luwe?
How is your life piye uripmu?
I am going to study aku arep sinau
Javanese Vocabulary
Javanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz