List of Pronouns in Nepali and English


To learn Nepali language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top Pronouns in English with Nepali translation. If you are interested to learn the most common Pronouns in Nepali, this place will help you to learn Pronouns in Nepali language with their pronunciation in English. Pronouns are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Nepali.


List of Pronouns in Nepali and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Pronouns in Nepali


Here is the list of Pronouns in Nepali language and their pronunciation in English.


I i i
We हामी hami
You तिमी timi
He उहाँ uham̐
She उनी uni
It यो yo
They तिनीहरू tiniharu
Me म ma
Us हामीलाई hamila'i
Her उनको unako
Him उसलाई usala'i
Them उनीहरु uniharu
Such यस्तो yasto
That त्यो tyo
These यी yi
This यो yo
Those ती ti
Mine मेरो mero
Ours हाम्रो hamro
Yours तिम्रो timro
What के ke
Which जुन juna
Who WHO WHO
Whose जसको jasako
Both दुबै dubai
Each प्रत्येक pratyeka
All सबै sabai
Any कुनै पनि kunai pani
Few थोरै thorai
Many धेरै dherai
Most धेरैजसो dheraijaso
Another अर्को arko
Others अरू aru
Several धेरै dherai
Some केही kehi
Anybody कोही पनि kohi pani
Anything केहि पनि kehi pani
Everybody सबैजना sabaijana
Everything सबै कुरा sabai kura
Somebody कोही kohi
Something केहि kehi
Nobody कोही पनि kohi pani
Nothing केही छैन kehi chaina
Myself आफैलाई aphaila'i
Yourself आफैलाई aphaila'i
Herself आफैलाई aphaila'i
Himself आफैलाई aphaila'i
Itself आफै aphai
Ourselves हामी आफैलाई hami aphaila'i
Yourselves आफैलाई aphaila'i
Themselves आफैलाई aphaila'i

Top 1000 Nepali words


Here you learn top 1000 Nepali words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Nepali meanings with transliteration.


Eat खानु khanu
All सबै sabai
New नयाँ nayam
Snore घुर्ने ghurne
Fast छिटो chito
Help मद्दत maddata
Pain दुखाइ dukha'i
Rain वर्षा varsa
Pride गर्व garva
Sense भावना bhavana
Large ठूलो thulo
Skill कौशल kausala
Panic डराउने dara'une
Thank धन्यवाद dhan'yavada
Desire इच्छा iccha
Woman महिला mahila
Hungry भोको bhoko

Daily use Nepali Sentences


Here you learn top Nepali sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Nepali meanings with transliteration.


Good morning शुभ प्रभात subha prabhata
What is your name तिम्रो नाम के हो Timro nama ke ho
What is your problem तिम्रो समस्या के हो? timro samasya ke ho?
I hate you म तपाईँलाई घृणा गर्छु Ma tapaimlai ghrna garchu
I love you म तिमीलाई माया गर्छु Ma timilai maya garchu
Can I help you के म तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्छु? ke ma tapa'imla'i maddata garna sakchu?
I am sorry म दु: खी छु ma du: khi chu
I want to sleep म सुत्न चाहन्छु ma sutna cahanchu
This is very important यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ Yo dherai mahattvapurna cha
Are you hungry के तिमीलाई भोक लगेको छ? ke timila'i bhoka lageko cha?
How is your life तिम्रो जिन्दगी कस्तो चलिराछ? timro jindagi kasto caliracha?
I am going to study म अध्ययन गर्न जाँदैछु ma adhyayana garna jamdaichu
Nepali Vocabulary
Nepali Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz