List of Suffix in Basque and English


To learn Basque language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Suffix words in English with Basque translation. If you are interested to learn the most common Basque Suffix words, this place will help you to learn Suffix words in Basque language with their pronunciation in English. Suffix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Basque.


List of Suffix in Basque and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Suffix words in Basque


Here is the list of suffixes in Basque language with meanings and their pronunciation in English.

-acy

Accuracy zehaztasuna
Delicacy jaki
Democracy demokrazia
Diplomacy diplomazia
Literacy alfabetatzea
Pharmacy farmazia
Privacy pribatutasuna


-al

Abdominal sabelekoa
Aboriginal aborigena
Accrual sortzapena
Animal animalia
Approval onespena
Refusal uko

-ance

Acceptance onarpena
Assistance laguntza
Assurance bermea
Attendance asistentzia
Importance garrantzia
Maintenance mantentzea
Substance substantzia


-en

Abdomen sabelaldea
Chicken oilaskoa
Eighteen hamazortzi
Kitchen sukaldea
Straighten zuzendu
Strengthen indartu
Written idatzia


-ence

Absence absentzia
Audience publikoa
Conference hitzaldia
Confidence konfiantza
Dependence menpekotasuna
Evidence froga
Influence eragina
Reference erreferentzia

-er

Better hobeto
Cheater iruzurra
Fiber zuntz
Reader irakurle
Trainer prestatzailea
Traveler bidaiari


-ful

Beautiful ederra
Careful kontuz
Helpful lagungarria
Hopeful itxaropentsu
Painful mingarria
Stressful estresagarria
Thankful eskertuta
Truthful egiazkoa
Wonderful zoragarria


-ism

Communism komunismoa
Exceptionalism apartekotasuna
Narcissism nartzisismoa
Sensationalism sentsazionalismoa
Traditionalism tradizionalismoa

-ist

Apologist apologia
Biologist biologoa
Dramatist dramaturgo
Finalist finalista
Novelist eleberrigilea
Realist errealista
Socialist sozialista
Tourist turista
Typist mekanografoa


-ity

Conditionality baldintzagarritasuna
Electricity elektrizitatea
Eligibility hautagarritasuna
Inactivity jarduerarik eza
Maintainability mantentzea
Publicity publizitatea
Responsibility erantzukizuna
Reversibility itzulgarritasuna


-less

Effortless esfortzurik gabe
Endless amaigabea
Harmless kaltegabea
Hopeless itxaropenik gabe
Seamless josturarik gabe
Useless alferrikakoa
Wireless haririk gabekoa

-ment

Achievement lorpena
Acknowledgement aitorpena
Argument argumentua
Disappointment etsipena
Endorsement abala
Punishment zigorra


-ness

Brightness distira
Fairness zuzentasuna
Heaviness astuntasuna
Rudeness zakarkeria
Sadness tristura
Smartness adimena
Smoothness leuntasuna


-or

Auditor auditorea
Counselor aholkularia
Editor editorea
Narrator narratzailea
Protector babeslea
Visitor bisitaria

-sion

Compression konpresioa
Concession emakida
Progression progresioa
Subdivision azpizatiketa
Supervision gainbegiratzea


-tion

Abbreviation laburdura
Abortion abortua
Addition gainera
Creation sorkuntza
Emotion emozioa
Ignition piztea
Junction bilgunea
Sanction zigorra
Suction xurgapena
Transition trantsizioa

Top 1000 Basque words


Here you learn top 1000 Basque words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Basque meanings with transliteration.


Eat jan
All guztiak
New berria
Snore zurrunga
Fast azkar
Help lagundu
Pain mina
Rain euria
Pride harrotasuna
Sense zentzua
Large handia
Skill trebetasuna
Panic ikara
Thank eskerrik asko
Desire gogoa
Woman emakumea
Hungry gosea

Daily use Basque Sentences


Here you learn top Basque sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Basque meanings with transliteration.


Good morning Egun on
What is your name Zein da zure izena
What is your problem Zein da zure arazoa?
I hate you gorroto zaitut
I love you maite zaitut
Can I help you Lagundu al dizut?
I am sorry Barkatu
I want to sleep lo egin nahi dut
This is very important Hau oso garrantzitsua da
Are you hungry Gose zara?
How is your life Nolakoa da zure bizitza?
I am going to study Ikastera noa
Basque Vocabulary
Basque Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz