Suffix in English and Malayalam

Here you learn Suffix words in English with Malayalam translation. If you are interested to learn the most common Suffix Malayalam words, this place will help you to learn Suffix words in Malayalam language with their pronunciation in English. Suffix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Malayalam. It helps beginners to learn Malayalam language in an easy way. To learn Malayalam language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Suffix in Malayalam

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Suffix in Malayalam

Here is the list of English Malayalam translations of Suffixes in Malayalam language with meanings and their pronunciation in English.

-acy

Accuracyകൃത്യത krtyata
Delicacyസ്വാദിഷ്ടത svadistata
Democracyജനാധിപത്യം janadhipatyam
Diplomacyനയതന്ത്രം nayatantram
Literacyസാക്ഷരത saksarata
Pharmacyഫാർമസി pharmasi
Privacyസ്വകാര്യത svakaryata

-al

Abdominalഉദരഭാഗം udarabhagam
Aboriginalആദിവാസികൾ adivasikal
Accrualസമാഹരണം samaharanam
Animalമൃഗം mrgam
Approvalഅംഗീകാരം angikaram
Refusalവിസമ്മതം visam’matam

-ance

Acceptanceസ്വീകാര്യത svikaryata
Assistanceസഹായം sahayam
Assuranceഉറപ്പ് urapp
Attendanceഹാജർ hajar
Importanceപ്രാധാന്യം pradhan’yam
Maintenanceമെയിന്റനൻസ് meyinranans
Substanceപദാർത്ഥം padart’tham

-en

Abdomenഉദരം udaram
Chickenകോഴി keali
Eighteenപതിനെട്ടു patinettu
Kitchenഅടുക്കള atukkala
Straightenനേരെയാക്കുക nereyakkuka
Strengthenശക്തിപ്പെടുത്തുക saktippetuttuka
Writtenഎഴുതിയത് elutiyat

-ence

Absenceഅഭാവം abhavam
Audienceപ്രേക്ഷകർ preksakar
Conferenceസമ്മേളനം sam’melanam
Confidenceആത്മവിശ്വാസം atmavisvasam
Dependenceആശ്രിതത്വം asritatvam
Evidenceതെളിവ് teliv
Influenceസ്വാധീനം svadhinam
Referenceറഫറൻസ് rapharans

-er

Betterനല്ലത് nallat
Cheaterചതിയൻ catiyan
Fiberനാര് nar
Readerവായനക്കാരൻ vayanakkaran
Trainerപരിശീലകൻ parisilakan
Travelerസഞ്ചാരി sancari

-ful

Beautifulമനോഹരം maneaharam
Carefulശ്രദ്ധയോടെ srad’dhayeate
Helpfulസഹായകരമാണ് sahayakaraman
Hopefulപ്രതീക്ഷയുള്ളത് pratiksayullat
Painfulവേദനാജനകമായ vedanajanakamaya
Stressfulപിരിമുറുക്കം pirimurukkam
Thankfulനന്ദിയുള്ള nandiyulla
Truthfulസത്യസന്ധൻ satyasandhan
Wonderfulഅത്ഭുതം atbhutam

-ism

Communismകമ്മ്യൂണിസം kam’myunisam
Exceptionalismഅസാധാരണത്വം asadharanatvam
Narcissismആത്മാരാധന atmaradhana
Sensationalismസെൻസേഷണലിസം sensesanalisam
Traditionalismപാരമ്പര്യവാദം paramparyavadam

-ist

Apologistക്ഷമാപണം ksamapanam
Biologistജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ jivasastrajnan
Dramatistനാടകകൃത്ത് natakakrtt
Finalistഫൈനലിസ്റ്റ് phainalisrr
Novelistനോവലിസ്റ്റ് neavalisrr
Realistറിയലിസ്റ്റ് riyalisrr
Socialistസോഷ്യലിസ്റ്റ് seasyalisrr
Touristടൂറിസ്റ്റ് turisrr
Typistടൈപ്പിസ്റ്റ് taippisrr

-ity

Conditionalityസോപാധികത seapadhikata
Electricityവൈദ്യുതി vaidyuti
Eligibilityയോഗ്യത yeagyata
Inactivityനിഷ്ക്രിയത്വം niskriyatvam
Maintainabilityപരിപാലനക്ഷമത paripalanaksamata
Publicityപബ്ലിസിറ്റി pablisirri
Responsibilityഉത്തരവാദിത്തം uttaravadittam
Reversibilityറിവേഴ്സിബിലിറ്റി rivelsibilirri

-less

Effortlessആയാസരഹിതം ayasarahitam
Endlessഅനന്തമായ anantamaya
Harmlessനിരുപദ്രവകാരി nirupadravakari
Hopelessപ്രതീക്ഷയില്ല pratiksayilla
Seamlessതടസ്സമില്ലാത്തത് tatas’samillattat
Uselessഉപയോഗശൂന്യമായ upayeagasun’yamaya
Wirelessവയർലെസ് vayarles

-ment

Achievementനേട്ടം nettam
Acknowledgementഅംഗീകാരം angikaram
Argumentവാദം vadam
Disappointmentനിരാശ nirasa
Endorsementഅംഗീകാരം angikaram
Punishmentശിക്ഷ siksa

-ness

Brightnessതെളിച്ചം teliccam
Fairnessന്യായം n’yayam
Heavinessഭാരം bharam
Rudenessപരുഷത parusata
Sadnessദുഃഖം duḥkham
Smartnessമിടുക്ക് mitukk
Smoothnessസുഗമമായ sugamamaya

-or

Auditorഓഡിറ്റർ odirrar
Counselorഉപദേഷ്ടാവ് upadestav
Editorഎഡിറ്റർ edirrar
Narratorആഖ്യാതാവ് akhyatav
Protectorസംരക്ഷകൻ sanraksakan
Visitorസന്ദർശകൻ sandarsakan

-sion

Compressionകംപ്രഷൻ kamprasan
Concessionഇളവ് ilav
Progressionപുരോഗതി pureagati
Subdivisionഉപവിഭാഗം upavibhagam
Supervisionമേൽനോട്ടത്തിലാണ് melneattattilan

-tion

Abbreviationചുരുക്കെഴുത്ത് curukkelutt
Abortionഗർഭച്ഛിദ്രം garbhacchidram
Additionകൂട്ടിച്ചേർക്കൽ kutticcerkkal
Creationസൃഷ്ടി srsti
Emotionവികാരം vikaram
Ignitionജ്വലനം jvalanam
Junctionജംഗ്ഷൻ jangsan
Sanctionഅനുമതി anumati
Suctionസക്ഷൻ saksan
Transitionസംക്രമണം sankramanam
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Suffix words in other languages (40+)

Daily use Malayalam Sentences

English to Malayalam - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Malayalam meanings with transliteration.

Good morningസുപ്രഭാതം suprabhatam
What is your nameനിന്റെ പേരെന്താണ് ninre perentan
What is your problem?എന്താണു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? entanu ninnalute prasnam?
I hate youഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു nan ninnale verukkunnu
I love youഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു nan ninne snehikkunnu
Can I help you?എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകുമോ? enikk ninnale sahayikkanakumea?
I am sorryഎന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ enneat ksamikku
I want to sleepഎനിക്ക് ഉറങ്ങണം enikk urannanam
This is very importantഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് it valare pradhanaman
Are you hungry?നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ninakk visakkunnuntea?
How is your life?നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട്? ninnalute jivitam ennaneyunt?
I am going to studyഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു nan pathikkan peakunnu

Top 1000 Malayalam words

English to Malayalam - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Malayalam meanings with transliteration.

Eatകഴിക്കുക kalikkuka
Allഎല്ലാം ellam
Newപുതിയത് putiyat
Snoreകൂർക്കംവലി kukkanvali
Fastവേഗം vegam
Helpസഹായം sahayam
Painവേദന vedana
Rainമഴ mala
Prideഅഹംഭാവം ahambhavam
Senseഇന്ദ്രിയം indriyam
Largeവലിയ valiya
Skillവൈദഗ്ധ്യം vaidagdhyam
Panicപരിഭ്രാന്തി paribhranti
Thankനന്ദി nandi
Desireആഗ്രഹം agraham
Womanസ്ത്രീ stri
Hungryവിശക്കുന്നു visakkunnu
Malayalam Vocabulary
Malayalam Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply