Homonyms in Tamil and English

To learn Tamil language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. If you are interested to learn Tamil language, this place will help you to learn Tamil words like Homonyms in Tamil language with their pronunciation in English.

Homonym in Tamil

Read also:  A-Z Dictionary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence

Homonyms in Tamil

Here is the list of most common Homonyms with meanings in Tamil language with English pronunciations.

Accentஉச்சரிப்பு uccarippu
Ascentஏற்றம் erram
Acceptஏற்றுக்கொள் errukkol
Exceptதவிர tavira
Additionகூடுதலாக kututalaka
Editionபதிப்பு patippu
Airகாற்று karru
Heirவாரிசு varicu
Allowedஅனுமதிக்கப்பட்டது anumatikkappattatu
Aloudசத்தமாக cattamaka
Appraiseமதிப்பீடு matippitu
Appriseஅறிவிக்க arivikka
Arcவளைவு valaivu
Arkபேழை pelai
Ateசாப்பிட்டேன் cappitten
Eightஎட்டு ettu
Baldவழுக்கை valukkai
Bawledகத்தினார் kattinar
Beeதேனீ teni
Beஇரு iru
Beenஇருந்தது iruntatu
Binதொட்டி totti
Blueநீலம் nilam
Blewவீசியது viciyatu
Boarபன்றி panri
Boreதுளை tulai
Boardபலகை palakai
Boredசலித்தது calittatu
Boughகொம்பு kompu
Bowவில் vil
Boyசிறுவன் ciruvan
Buoyமிதவை mitavai
Bussedபேருந்து peruntu
Bustமார்பளவு marpalavu
Cainநாணயம் nanayam
Caneகரும்பு karumpu
Citeமேற்கோள் merkol
Sightபார்வை parvai
Climbஏறு eru
Climeகாலநிலை kalanilai
Coarseகரடுமுரடான karatumuratana
Courseநிச்சயமாக niccayamaka
Commandகட்டளை kattalai
Commendபாராட்டுங்கள் parattunkal
Complementநிரப்பு nirappu
Complimentபாராட்டு parattu
Councilசபை capai
Counselஆலோசனை alocanai
Dearஅன்பே anpe
Deerமான் man
Denseஅடர்த்தியான atarttiyana
Dentsபற்கள் parkal
Descentஇறங்குதல் irankutal
Dissentகருத்து வேறுபாடு karuttu verupatu
Dieஇறக்க irakka
Dyeசாயம் cayam
Eyeகண் kan
Iநான் nan
Fairநியாயமான niyayamana
Fareகட்டணம் kattanam

Read also:  Synonyms in Tamil

Fateவிதி viti
Feteவிழா vila
Faunவிலங்குகள் Vilankukal
Fawnபன்றி panri
Faxதொலைநகல் tolainakal
Factsஉண்மைகள் unmaikal
Featசாதனை catanai
Feetஅடி ati
Flewபறந்தது parantatu
Fluகாய்ச்சல் kayccal
Flourமாவு mavu
Flowerபூ pu
Foolமுட்டாள் muttal
Fullமுழு mulu
Foulதவறான tavarana
Fowlகோழி koli
Gaitநடை natai
Gateவாயில் vayil
Groanமுனகல் munakal
Grownவளர்ந்தது valarntatu
Hairமுடி muti
Hareமுயல் muyal
Hallமண்டபம் mantapam
Haulஇழுத்து iluttu
Healகுணப்படுத்து kunappatuttu
Heelகுதிகால் kutikal
Heardகேள்விப்பட்டேன் kelvippatten
Herdகூட்டம் kuttam
Himஅவரை avarai
Hymnதுதிப்பாடல் tutippatal
Hoarseகரகரப்பான karakarappana
Horseகுதிரை kutirai
Hoesமண்வெட்டிகள் manvettikal
Hoseகுழாய் kulay
Holdபிடி piti
Holedஓட்டை ottai
Hourமணி mani
Ourநமது namatu
Inciteதூண்டிவிடுதல் tuntivitutal
Insightநுண்ணறிவு nunnarivu

Read also:  Play vocabulary quiz

Keyசாவி cavi
Quayவளைகுடா valaikuta
Knapதட்டவும் tattavum
Napதூக்கம் tukkam
Knewதெரியும் teriyum
Newபுதிய putiya
Knightமாவீரன் maviran
Nightஇரவு iravu
Knotமுடிச்சு muticcu
Notஇல்லை illai
Knowதெரியும் teriyum
Noஇல்லை illai
Lainஅமை amai
Laneபாதை patai
Laysஇடுகிறது itukiratu
Lazeசோம்பேறி comperi
Leanஒல்லியான olliyana
Lienஉரிமை urimai
Leasedகுத்தகைக்கு kuttakaikku
Leastகுறைந்தது kuraintatu
Ledதலைமையில் talaimaiyil
Leadவழி நடத்து vali natattu
Lessenகுறைக்க kuraikka
Lessonபாடம் patam
Loanகடன் katan
Loneதனிமையான tanimaiyana
Mailஅஞ்சல் ancal
Maleஆண் an
Meatஇறைச்சி iraicci
Meetசந்திக்க cantikka
Medalபதக்கம் patakkam
Meddleதலையிடு talaiyitu
Missedதவறவிட்டேன் tavaravitten
Mistமூடுபனி mutupani
Moanமுனகல் munakal
Mownவெட்டப்பட்டது vettappattatu
Mornகாலை kalai
Mournதுக்கம் tukkam
Mowedவெட்டப்பட்டது vettappattatu
Modeமுறை murai
Navelதொப்புள் toppul
Navalகடற்படை katarpatai
Needதேவை tevai
Kneadபிசையவும் picaiyavum
Neighஅண்டை antai
Nayஇல்லை illai

Read also:  Antonyms in Tamil

Nieceமருமகள் marumakal
Niceநல்ல nalla
Oneஒன்று onru
Wonவென்றது venratu
Paddedதிணித்தது tinittatu
Pattedதட்டப்பட்டது tattappattatu
Painவலி vali
Paneபலகை palakai
Parishதிருச்சபை tiruccapai
Perishஅழிந்து alintu
Peaceசமாதானம் camatanam
Pieceதுண்டு tuntu
Plainவெற்று verru
Planeவிமானம் vimanam
Prayபிரார்த்தனை pirarttanai
Preyஇரை irai
Principalமுதன்மை mutanmai
Principleகொள்கை kolkai
Profitலாபம் lapam
Prophetதீர்க்கதரிசி tirkkatarici
Rainமழை malai
Reignஆட்சி atci
Readபடி pati
Redசிவப்பு civappu
Rightசரி cari
Writeஎழுது elutu
Roseஉயர்ந்தது uyarntatu
Rowsவரிசைகள் varicaikal
Saleவிற்பனை virpanai
Sailகப்பல் kappal
Sceneகாட்சி katci
Seenபார்த்தேன் partten
Seaகடல் katal
Seeபார்க்க parkka
Seamதையல் taiyal
Seemதெரிகிறது terikiratu
Sewதை tai
Sowவிதை vitai
Sightபார்வை parvai
Siteதளம் talam
Soleஒரே ore
Soulஆன்மா anma
Sonமகன் makan
Sunசூரியன் curiyan
Suiteதொகுப்பு tokuppu
Sweetஇனிப்பு inippu
Tailவால் val
Taleகதை katai
Tearகண்ணீர் kannir
Tierஅடுக்கு atukku
Threwஎறிந்தனர் erintanar
Throughமூலம் mulam
Throneசிம்மாசனம் cimmacanam
Thrownவீசப்பட்டது vicappattatu
Tideஅலை alai
Tiedகட்டப்பட்டது kattappattatu
Varyமாறுபடும் marupatum
Veryமிகவும் mikavum
Waistஇடுப்பு ituppu
Wasteகழிவு kalivu
Waitகாத்திரு kattiru
Weightஎடை etai
Wayவழி vali
Weighஎடை etai
Weakபலவீனமான palavinamana
Weekவாரம் varam
Wearஅணியுங்கள் aniyunkal
Whereஎங்கே enke
Wonவென்றது venratu
Oneஒன்று onru
Woodமரம் maram
Wouldசெய்வேன் ceyven
Wretchகேவலமான kevalamana
Retchமீண்டும் mintum
Wringமுறுக்கு murukku
Ringமோதிரம் motiram
Yoreபழைய palaiya
Yourஉங்கள் unkal
Fruits

Picture Quiz

Household Items

Picture Quiz

Stationery

Picture Quiz

Daily use Tamil Sentences

How are youநீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் Ninkal eppati irukkirirkal
I am fineநான் நன்றாக இருக்கிறேன் Nan nanraka irukkiren
What is your nameஉங்கள் பெயர் என்ன Unkal peyar enna
You’re beautifulநீ அழகாக இருக்கிறாய் Ni alakaka irukkiray
I’m in loveநான் காதலிக்கிறேன் Nan katalikkiren
Tamil Vocabulary

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  BUILDING  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLACES  |  TIME  |  LANDSCAPE  |  CLIMATE  |  PLANET  |  SEASON  |  ZODIAC  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  DRESS  |  ORNAMENTS  |  MINERALS  |  CEREALS  |  GOOGLE  |  CINEMA  |  OLOGY WORDS  |  TRAVEL  |  SUBJECT  |  SHAPE  |  MEASUREMENT  |  FOOD  |  MANAGEMENT  |  GROCERY STORE  |  fish |  insect  #play quiz

Tamil Grammar

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE  |  NEGATIVE  |  FORMAL  |  PREFIX  |  V1V2V3  |  COMPOUND  |  CONTRACTION  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  1000 tamil words  |  come  |  did  |  have  |  how  |  let  |  may  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  would  |  thank  |  #all

Tamil Dictionary

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Tamil word Quiz

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Leave a Reply