Antonyms in Tamil and English

To learn Tamil language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. If you are interested to learn Tamil language, this place will help you to learn Tamil words like Antonyms in Tamil language with their pronunciation in English. The below table gives the translation of Opposites in Tamil and their pronunciation in English.

Antonyms in Tamil

Read also:  A-Z Dictionary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence

Antonyms in Tamil

Here is the list of most common Antonyms with meanings in Tamil language with English pronunciations.

Above மேலே mele
Below கீழே kile
Acceptஏற்றுக்கொள் errukkol
Refuseமறு maru
Accidentalதற்செயலானது tarceyalanatu
Intentionalவேண்டுமென்றே ventumenre
Adultவயது வந்தோர் vayatu vantor
Childகுழந்தை kulantai
Aliveஉயிருடன் uyirutan
Deadஇறந்த iranta
Allowஅனுமதி anumati
Forbidதடை tatai
Alwaysஎப்போதும் eppotum
Neverஒருபோதும் orupotum
Ancientபண்டைய pantaiya
Modernநவீன navina
Angelதேவதை tevatai
Devilபிசாசு picacu
Animalவிலங்கு vilanku
Humanமனிதன் manitan
Annoyஎரிச்சலூட்டும் ericcaluttum
Satisfyதிருப்தி tirupti
Answerபதில் patil
Questionகேள்வி kelvi
Antonymஎதிர்ச்சொல் etirccol
Synonymஒத்த சொல் otta col
Apartதவிர tavira
Togetherஒன்றாக onraka
Argueவாதிடுகின்றனர் vatitukinranar
Agreeஒப்புக்கொள்கிறேன் oppukkolkiren
Artificialசெயற்கை ceyarkai
Naturalஇயற்கை iyarkai
Ascentஏற்றம் erram
Descentஇறங்குதல் irankutal
Asleepதூங்கி tunki
Awakeவிழித்திரு vilittiru
Backwardபின்தங்கிய pintankiya
Forwardமுன்னோக்கி munnokki
Badமோசமான mocamana
Goodநல்ல nalla
Beautifulஅழகு alaku
Uglyஅசிங்கமான acinkamana
Betterசிறந்த ciranta
Worseமோசமானது mocamanatu
Bigபெரிய periya
Smallசிறிய ciriya
Birthபிறப்பு pirappu
Deathஇறப்பு irappu
Bitterகசப்பான kacappana
Sweetஇனிப்பு inippu
Blackகருப்பு karuppu
Whiteவெள்ளை vellai
Bluntமழுங்கிய malunkiya
Sharpகூர்மையான kurmaiyana
Bodyஉடல் utal
Soulஆன்மா anma
Boringசலிப்பு calippu
Excitingஉற்சாகமான urcakamana
Bottomகீழே kile
Topமேல் mel

Read also:  Synonyms in Tamil

Boyஆண் aan
Girlபெண் pen
Braveதைரியமான tairiyamana
Cowardlyகோழைத்தனமாக kolaittanamaka
Broadபரந்த paranta
Narrowகுறுகிய kurukiya
Brotherசகோதரன் cakotaran
Sisterசகோதரி cakotari
Buildகட்ட katta
Destroyஅழிக்க alikka
Buyவாங்க vanka
Sellவிற்க virka
Carefulகவனமாக kavanamaka
Carelessகவனக்குறைவு kavanakkuraivu
Cleverபுத்திசாலி putticali
Stupidமுட்டாள் muttal
Closedமூடப்பட்டது mutappattatu
Openதிறந்த tiranta
Comedyநகைச்சுவை nakaiccuvai
Dramaநாடகம் natakam
Complimentபாராட்டு parattu
Insultஅவமதிப்பு avamatippu
Constantநிலையான nilaiyana
Changeableமாறக்கூடியது marakkutiyatu
Courageousதைரியமான tairiyamana
Cowardlyகோழைத்தனமாக kolaittanamaka
Createஉருவாக்க uruvakka
Destroyஅழிக்க alikka
Cryஅழுகை alukai
Laughசிரிப்பு sirippu
Defeatதோல்வி tolvi
Victoryவெற்றி verri
Difficultகடினமான katinamana
Easyசுலபம் culapam
Dirtyஅழுக்கு alukku
Cleanசுத்தமான cuttamana
Diseaseநோய் noy
Healthஆரோக்கியம் arokkiyam
Divorceவிவாகரத்து vivakarattu
Marryதிருமணம் tirumanam

Read also:  Play vocabulary quiz

Endமுடிவு mutivu
Beginningஆரம்பம் arampam
Enemyஎதிரி etiri
Friendநண்பர் nanpar
Equalசமம் camam
Differentவெவ்வேறு vevveru
Excitingஉற்சாகம் urcaakam
Boringசலிப்பு calippu
Expensiveவிலை உயர்ந்தது vilai uyarntatu
Cheapமலிவான malivana
Fewசில cila
Manyபல pala
Finalஇறுதி iruti
Firstமுதலில் mutalil
Foreignவெளிநாட்டு velinattu
Domesticஉள்நாட்டு ulnattu
Fullமுழு mulu
Emptyகாலி kali
Goபோ po
Comeவா va
Goodநல்ல nalla
Badமோசமான mocamana
Guestவிருந்தினர் viruntinar
Hostதொகுப்பாளர் tokuppalar
Handsomeஅழகான alakana
Uglyஅசிங்கமான acinkamana
Hardகடினமான katinamana
Easyசுலபம் culapam
Healthஆரோக்கியம் arokkiyam
Diseaseநோய் noy
Heatவெப்பம் veppam
Coldகுளிர் kulir
Heavenசொர்க்கம் corkkam
Hellநரகம் narakam
Hereஇங்கே inke
Thereஅங்கே anke
Hugeபெரிய periya
Tinyசிறிய ciriya
Humaneமனிதாபிமானம் manitapimanam
Cruelகொடுமை kotumai
Hungryபசி paci
Thirstyதாகம் takam
Importஇறக்குமதி irakkumati
Exportஏற்றுமதி errumati
Includeசேர்க்கிறது cerkkiratu
Excludeவிலக்கு vilakku

Read also:  Homonyms in Tamil

Increaseஅதிகரி atikari
Reduceகுறைக்க kuraikka
Insideஉள்ளே ulle
Outsideவெளியே veliye
Juniorஇளையவர் ilaiyavar
Seniorமூத்தவர் muttavar
Largeபெரிய periya
Smallசிறிய ciriya
Maleஆண் an
Femaleபெண் pen
Manyபல pala
Fewசில cila
Nieceமருமகள் marumakal
Nephewமருமகன் marumakan
Northவடக்கு vatakku
Southதெற்கு terku
Parentsபெற்றோர்கள் perrorkal
Childrenகுழந்தைகள் kulantaikal
Plentyநிறைய niraiya
Lackபற்றாக்குறை parrakkurai
Presentதற்போது tarpotu
Pastகடந்த katanta
Prettyஅழகான alakana
Uglyஅசிங்கமான acinkamana
Protectionபாதுகாப்பு patukappu
Attackதாக்குதல் takkutal
Quickவிரைவு viraivu
Slowமெதுவாக metuvaka
Rightசரி cari
Wrongதவறு tavaru
Rudeமுரட்டுத்தனமான murattuttanamana
Politeகண்ணியமான kanniyamana
Ruralகிராமப்புற kiramappura
Urbanநகர்ப்புற nakarppura
Sadவருத்தம் varuttam
Happyசந்தோஷமாக cantosamaka
Safetyபாதுகாப்பு patukappu
Dangerஆபத்து apattu
Saveசேமிக்க cemikka
Spendசெலவிடுங்கள் celavitunkal
Smoothமென்மையான menmaiyana
Roughகடினமான katinamana
Sometimesசில நேரங்களில் cila nerankalil
Oftenஅடிக்கடி atikkati
Sourபுளிப்பான pulippana
Sweetஇனிப்பு inippu
Strongவலுவான valuvana
Weakபலவீனமான palavinamana
Subtractகழிக்கவும் kalikkavum
Addகூட்டு kuttu
Thickதடித்த tatitta
Thinமெல்லிய melliya
Townநகரம் nakaram
Villageகிராமம் kiramam
Visitorபார்வையாளர் parvaiyalar
Hostதொகுப்பாளர் tokuppalar
Wasteகழிவு kalivu
Saveசேமிக்க cemikka
Wealthyசெல்வந்தர் celvantar
Poorஏழை elai
Westமேற்கு merku
Eastகிழக்கு kilakku
Wifeமனைவி manaivi
Husbandகணவர் kanavar
Worstமோசமான mocamana
Bestசிறந்த ciranta
Wrongதவறு tavaru
Correctசரி cari
Youngஇளம் ilam
Oldபழைய palaiya
Fruits

Picture Quiz

Household Items

Picture Quiz

Stationery

Picture Quiz

Kitchen Items

Picture Quiz

Daily use Tamil Sentences

How are youநீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் Ninkal eppati irukkirirkal
I am fineநான் நன்றாக இருக்கிறேன் Nan nanraka irukkiren
What is your nameஉங்கள் பெயர் என்ன Unkal peyar enna
You’re beautifulநீ அழகாக இருக்கிறாய் Ni alakaka irukkiray
I’m in loveநான் காதலிக்கிறேன் Nan katalikkiren

Top 1000 words

English to Tamil – here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Tamil meanings with transliteration.

Actநாடகம் natakam
Addகூட்டு kuttu
Ageவயது vayatu
Aimநோக்கம் nokkam
Airகாற்று karru
Allஅனைத்து anaittu
Andமற்றும் marrum
Antஎறும்பு erumpu
Anyஏதேனும் etenum
Askகேட்க ketka
Badமோசமான mocamana
Bigபெரிய periya
Buyவாங்க vanka
Cryகலங்குவது kalankuvatu
Tamil Vocabulary
Tamil Grammar

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE  |  NEGATIVE  |  FORMAL  |  PREFIX  |  V1V2V3  |  COMPOUND  |  CONTRACTION  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  1000 tamil words  |  come  |  did  |  have  |  how  |  let  |  may  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  would  |  thank  |  #all

Tamil Dictionary

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Tamil word Quiz

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Leave a Reply