List of Homonyms in Persian and English


To learn Persian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. If you are interested to learn Persian language, this place will help you to learn Persian words like Homonyms in Persian language with their pronunciation in English.


List of Homonyms in Persian and English

Top Homonyms in Persian


Here is the list of most common Homonyms with meanings in Persian language with English pronunciations.


لهجه
صعود

تایید کنید
بجز

سازگار شدن
اتخاذ کردن

اضافه
نسخه

مشاوره
توصیه

هوا
وارث

مجاز
با صدای بلند

محراب
تغییر دهید

اصلاح
اصلاح کنید

ارزیابی کنید
اطلاع دهید

قوس
کشتی

خورد
هشت

بله
چشم

بد
بد

وثیقه
بیل

بدون مو
ناله کرد

توپ
باول

برهنه
خرس

باول
توپ

ساحل دریا
راش

لوبیا
بوده

ضرب و شتم
چغندر

زنبور عسل
بودن

بوده
صندوقچه

آبجو
بیر

در كنار
بعلاوه

بهتر
شرط بندی

تولد
اسکله

آبی
وزید

گراز
منفذ

هیئت مدیره
خسته

شاخه
تعظیم

پسر
شناور

ترمز
زنگ تفريح

دفن کنید
بری

با اتوبوس
نیم تنه

خرید کنید
توسط

بایت
بایت

حافظه پنهان
پول نقد

کدی
کدی

قابیل
نیشکر

سرمایه، پایتخت
کاپیتول

سقف
آب بندی

سلول
فروش

سنت
رایحه

ارزان
ارزان

بررسی
بررسی

ارزان
ارزان

شیک
شیخ

استناد کنید
منظره

کلیک
دسته

بالا رفتن
اقلیم

دسته
کلیک

درشت
دوره

سرهنگ
هسته

فرمان
تقدیر کنید

متمم
تعریف و تمجید

حمال
کولی

قفس
کوپه

پلیس ها
Copse

مرجان
کرال

طناب
آکورد

هسته
سپاه

سرفه کننده ها
خزانه

کولی
حمال

شورا
مشاور

دوره
درشت

کوزن
عمو زاده

مهارت
کرافت

کراپ
کرپ

خزیدن
کرال

کرک
نهر

کرول
ظالمانه

عزیز
آهو

متراکم
فرورفتگی

نزول
مخالفت

بمیر
رنگ

دان
انجام شده

رنگرزی
در حال مرگ

میش
شما

چشم
من

نمایشگاه
کرایه

سرنوشت
جشن

فاون
حنایی

فکس
حقایق

فازه
فاز

شاهکار
پا

ظاهرسازی
از هوش رفتن

فندس
مرداب

پیدا کردن
جریمه شد

کک
فرار کن

پرواز کرد
آنفولانزا

ارد
گل

بروشور
آگهی روی کاغذ کوچک

کره کرد
تا کردن

احمق
پر شده

جلو
چهار

دژ
فورته

ناپاک
مرغ

خز
صنوبر

راه رفتن
دروازه

گیب
جیبه

گوفر
گوفر

گورد
کدو حلوایی

گراهام
گرم

نمودار شده
پیوند

رنده کنید
عالی

ناله
رشد کرده است

مو
خرگوش

سالن
حمل و نقل

شفا دادن
پاشنه

شنیدن
اینجا

شنیده شد
گله

هرتز
درد می کند

هیو
رنگ

سلام
هی

سلام
بالا

بالاتر
استخدام

به او
سرود

احتکار
گروه ترکان و مغولان

خشن
اسب

بیل زدن
هو

بیلنگ ها
شلنگ

نگه دارید
سوراخ شد

سوراخ
کل

سوراخ شد
نگه دارید

ساعت
ما

بیکار
بت

تحریک کردن
بینش، بصیرت، درون بینی

مربا
جامب

ژان
ژن

ژل
ژل

جیبه
گیب

هسته
سرهنگ

کلید
اسکله

Knap
چرت زدن

ناو
شبستان

می دانست
جدید

شوالیه
شب

گره
نه

بدانید
خیر

نردبان
دومی

لید
گذاشته شد

لاین
مسیر

می گذارد
تنبلی

لیا
لی

لیچ
زالو

نشت
تره فرنگی

لاغر
حق رهن، گرو

اجاره داده شده است
کمترین

رهبری
رهبری

کاهش دادن
درس

دروغ گو
لیر

گلسنگ
تشبیه کنید

دروغ
لیوان

وام
تنها

از دست دادن
شل

ساخته شده است
خدمتکار

ایمیل
نر

اصلی
یال

گوشت
ملاقات

مدال
مداخله کنید

از دست رفته
غبار

ناله
دریده شده

خندق
حرکت

حالت
برداشت، درو

صبح
سوگواری

برداشت، درو
حالت

مخاطی
مخاط

ماهیچه
صدف

ناف
نیروی دریایی

نیاز
خمیر کنید

همسایه
نه

جدید
می دانست

دختر برادر یا خواهر و غیره
خوب

پارو
سنگ معدن

یکی
برنده شد

پر شده
نوازش شده

پائان
Paeon

سطل
رنگ پریده

درد
صفحه

جفت کردن
پاره

محله
نابود شود

صلح
قطعه

پیل
پوست کندن

جلگه
سطح

منافذ
بریزید

تمرین
تمرین

ستایش
دعا می کند

نماز خواندن
طعمه

اصلی
اصل

سود
نبی - پیامبر

باران
سلطنت کنید

رپ
بسته بندی کردن

خواندن
قرمز

واقعی
قرقره

درست
نوشتن

جاده
سوار شد

نقش
رول

ریشه
مسیر

گل سرخ
ردیف ها

ردیف ها
گل سرخ

غم و اندوه
روکس

روئد
بی ادب

فروش
سفر دریایی

صحنه
مشاهده گردید

دریا
دیدن

درز
به نظر می رسد

دوختن
بکارید

منظره
سایت

اوج گرفتن
دردناک

تنها
روح

فرزند پسر
آفتاب

دوده
کت و شلوار

پله
خیره شوید

سهام
استیک

کش رفتن
فولاد

استایل
سبک

سوئیت
شیرین

دم
داستان

اشک
ردیف

انداخت
از طریق

تخت پادشاهی
پرتاب شد

جزر و مد
گره خورده است

گفت
عوارض

بکسل شده
غوک

مورد اعتماد
اعتماد کنید

دور زدن
ترن

معلم خصوصی
توتر

پره
رگ

متفاوت
خیلی

حجاب
واله

رگ
بیهوده

کمر
هدر

صبر کن
وزن

مسیر
وزن کنید

ضعیف
هفته

پوشیدن
جایی که

کل
سوراخ

جادوگر
کدام

برنده شد
یکی

چوب
خواهد شد

بدبخت
Retch

پیچیدن
حلقه

بله
استفاده کنید

یوغ
زرده

یور
شما