English to Punjabi A-Z Dictionary

English to Punjabi translation / English to Punjabi Dictionary gives the meaning of words in Punjabi language starting from A to Z. If you can read English, you can learn Punjabi through English in an easy way. English to Punjabi translation helps you to learn any word in Punjabi using English in an interesting way.

English to Punjabi translation - Words start with I

Here is a collection of words starting with I and also you can learn Punjabi translation of a word starts with I with the help of pronunciation in English.

Punjabi dictionary words starts with I

Read also:  Vocabulary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence  |  1000 Words

English to Punjabi translation - Words start with I

If you want to know the Punjabi translation of a word starts with I, you can search that word and learn Punjabi translation with the help of pronunciation in English.

Ia-Ib-Ic

Iceਬਰਫ਼ barafa
Icebergਆਈਸਬਰਗ aisabaraga
Icebreakerਆਈਸਬ੍ਰੇਕਰ aisabrekara
Ice-creamਆਇਸਕਰੀਮ aisakarima
Icelandਆਈਸਲੈਂਡ aisalainda
Iceplantਆਈਸਪਲਾਂਟ aisapalanta
Icicleਆਈਸਕਲ aisakala
Icingਆਈਸਿੰਗ aisiga
Iconਪ੍ਰਤੀਕ pratika
Iconoclasmਆਈਕਾਨੋਕਲਾਜ਼ਮ aikanokalazama
Iconoclastਆਈਕਨੋਕਲਾਸਟ aikanokalasata
Icyਬਰਫੀਲੇ baraphile

Id

Ideaਵਿਚਾਰ vicara
Idealਆਦਰਸ਼ adarasa
Identicalਸਮਾਨ samana
Identificationਪਛਾਣ pachana
Identifyਪਛਾਣ pachana
Identityਪਛਾਣ pachana
Ideologyਵਿਚਾਰਧਾਰਾ vicaradhara
Idiomਮੁਹਾਵਰੇ muhavare
Idiotਮੂਰਖ murakha
Idleਵਿਹਲਾ vihala
Idlyਵਿਹਲਾ vihala
Idolਮੂਰਤੀ murati

If-Ig-Il

Ifਜੇ je
Igniteਜਲਾਉਣਾ jalauna
Ignitionਇਗਨੀਸ਼ਨ iganisana
Ignominyਬਦਨਾਮੀ badanami
Ignoreਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ nazaraadaza
Illationਜਲਣ jalana
Illegalਗੈਰਕਨੂੰਨੀ gairakanuni
Illegibleਅਯੋਗ ayoga
Illnessਬਿਮਾਰੀ bimari
Illuminationਪ੍ਰਕਾਸ਼ prakasa
Illusionਭਰਮ bharama
Illustrateਮਿਸਾਲ misala

Read also:  Top 1000 Words

Im

Imageਚਿੱਤਰ citara
Imaginaryਕਾਲਪਨਿਕ kalapanika
Imbalanceਅਸੰਤੁਲਨ asatulana
Imbecileਬੇਵਕੂਫ bevakupha
Imbibeਗ੍ਰਹਿਣਕਰਨਾ grahinakarana
Imbrueਅਸ਼ੁੱਧ asudha
Imitateਨਕਲਕਰੋ nakalakaro
Immatureਨਾਪਾਕ napaka
Immediateਤੁਰੰਤ turata
Immenseਬੇਅੰਤ beata
Immerseਲੀਨ lina
Immigrationਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ imigresana
Immodestਨਿਰਮਲ niramala
Immoralਅਨੈਤਿਕ anaitika
Immortalਅਮਰ amara
Immuneਇਮਿਨ imina
Immunityਛੋਟ chota
Immureਪੱਕਾ paka
Impactਅਸਰ asara
Impairਖਰਾਬ kharaba
Impaleਫਾਂਸੀਦੇਣਾ phansidena
Impartਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਾ pradanakarana
Impassiveਬੇਚੈਨ becaina
Impelਪ੍ਰੇਰਣਾ prerana
Impendਭਰਪੂਰ bharapura
Imperviousਅਣਹੋਣੀ anahoni
Implantਇਮਪਲਾਂਟ imapalanta
Implicationਮਤਲਬ matalaba
Implicitਸੰਕੇਤ saketa
Imploreਬੇਨਤੀ benati
Importਆਯਾਤ ayata
Importantਮਹੱਤਵਪੂਰਨ mahatavapurana
Importanceਮਹੱਤਤਾ mahatata
Imposeਲਗਾਉਣਾ lagauna
Impossibleਅਸੰਭਵ asabhava
Impressਪ੍ਰਭਾਵਿਤਕਰੋ prabhavitakaro
Impressionsਪ੍ਰਭਾਵ prabhava
Imprintਛਾਪ chapa
Improperਗਲਤ galata
Improveਸੁਧਾਰ sudhara
Improvementਸੁਧਾਰ sudhara
Impudenceਬੇਵਕੂਫੀ bevakuphi
Impureਅਪਵਿੱਤਰ apavitara
Impurityਅਸ਼ੁੱਧਤਾ asudhata
Imputeਲਾਉਣਾ launa

Read also:  Learn Vocabulary

In

Inਵਿੱਚ vica
Inabilityਅਯੋਗਤਾ ayogata
Inactiveਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ akiriasila
Inadequateਨਾਕਾਫ਼ੀ nakafi
Inaneਬੇਕਾਰ bekara
Inanityਅਸ਼ੁੱਧਤਾ asudhata
Inapplicableਲਾਗੂਕਰਨਯੋਗਨਹੀਂ lagukaranayoganahim
Incestਅਨਾਜ anaja
Inchਇੰਚ ica
Inchoateਇਨਚੋਏਟ inacoeta
Incidentਘਟਨਾ ghatana
Inciteਉਕਸਾਉਣਾ ukasauna
Includeਸ਼ਾਮਲਹਨ samalahana
Incoherentਅਸੰਗਤ asagata
In combustibleਜਲਣਸ਼ੀਲਵਿੱਚ jalanasilavica
Incomeਆਮਦਨੀ amadani
Incomingਆਉਣਵਾਲੇ aunavale
Incompleteਅਧੂਰਾ adhura
Incorrectਗਲਤ galata
Incorruptਖਰਾਬ kharaba
Increaseਵਾਧਾ vadha
Incredibleਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ avisavasayoga
Incrementਵਾਧਾ vadha
Incubateਪ੍ਰਫੁੱਲਤਕਰਨਾ praphulatakarana
Incurਚੁੱਕਣਾ cukana
Indecentਅਸ਼ਲੀਲ asalila
Indeedਸੱਚਮੁੱਚ sacamuca
Indefiniteਸਦਾ sada
Indentਵਿੱਥ vitha
Independentਸੁਤੰਤਰ sutatara
Indexਸੂਚਕਾਂਕ sucakanka
Indianਭਾਰਤੀ bharati
Indicateਸੰਕੇਤ saketa
Indigenceਬਦਹਜ਼ਮੀ badahazami
Indigoਨੀਲ nila
Indirectਅਸਿੱਧੇ asidhe
Individualਵਿਅਕਤੀਗਤ viakatigata
Indoorਅੰਦਰ adara
Inductionਸ਼ਾਮਲਕਰਨਾ samalakarana
Indulgeਉਲਝਾਉਣਾ ulajhauna
Industrialਉਦਯੋਗਿਕ udayogika
Industryਉਦਯੋਗ udayoga
Inedibleਅਯੋਗ ayoga
Ineffectiveਬੇਅਸਰ beasara
Inefficientਅਕੁਸ਼ਲ akusala
Inelegantਅਕਲਮੰਦ akalamada
Ineptਅਯੋਗ ayoga
Inequityਅਸਮਾਨਤਾ asamanata
Inertਅਟੁੱਟ atuta
Inertiaਜੜਤਾ jarata
Inexactਅਯੋਗ ayoga
Inexpedientਅਨੁਭਵੀ anubhavi
Infancyਬਚਪਨ bacapana
Infantਬਾਲ bala
Infantryਪੈਦਲਸੈਨਾ paidalasaina
Inflectਘੁਮਾਉਣਾ ghumauna
Infectionਲਾਗ laga
Inferenceਅਨੁਮਾਨ anumana
Inferiorਘਟੀਆ ghatia
Infestਲਾਗ laga
Infiniteਅਨੰਤ anata
Infinityਅਨੰਤਤਾ anatata
Infirmਕਮਜ਼ੋਰ kamazora
Inflationਮਹਿੰਗਾਈ mahigai
Inflictਫਸਾਉਣਾ phasauna
Influenceਪ੍ਰਭਾਵ prabhava
Informਸੂਚਿਤਕਰੋ sucitakaro
Informationਜਾਣਕਾਰੀ janakari
Infraਇਨਫਰਾ inaphara
Infrastructureਬੁਨਿਆਦੀਾਂਚਾ buniadi̔anca
Infringeਉਲੰਘਣਾ ulaghana
Infuseਭਰਨਾ bharana
Ingressਦਾਖਲਾ dakhala
Inhabitਵੱਸਣਾ vasana
Inhaleਸਾਹਲੈਣਾ sahalaina
Inhibitਰੋਕਦਾ rokada
Initialਸ਼ੁਰੂਆਤੀ suruati
Injectionਟੀਕਾ tika
Injureਜ਼ਖਮੀ zakhami
Injuryਸੱਟ sata
Inkਸਿਆਹੀ siahi
Inlandਅੰਦਰੂਨੀ adaruni
Innateਜਨਮਜਾਤ janamajata
Innerਅੰਦਰੂਨੀ adaruni
Inningsਪਾਰੀ pari
Innocentਨਿਰਦੋਸ਼ niradosa
Innocuousਨਿਰਦੋਸ਼ niradosa
Innovationਨਵੀਨਤਾ navinata
Inoculateਟੀਕਾਲਗਾਉਣਾ tikalagauna
Inorganicਅਕਾਰਬਨਿਕ akarabanika
Inputਇੰਪੁੱਟ iputa
Inquiryਪੜਤਾਲ paratala
Insaneਪਾਗਲ pagala
Insanityਪਾਗਲਪਨ pagalapana
Inscriptionਸ਼ਿਲਾਲੇਖ silalekha
Insectਕੀੜੇ kire
Insertਸ਼ਾਮਲਕਰੋ samalakaro
Insideਅੰਦਰ adara
Insightਸਮਝ samajha
Inspectਜਾਂਚ janca
Inspectionਨਿਰੀਖਣ nirikhana
Inspirationਪ੍ਰੇਰਣਾ prerana
Inspireਪ੍ਰੇਰਣਾ prerana
Installਇੰਸਟਾਲਕਰੋ isatalakaro
Installmentਕਿਸ਼ਤ kisata
Insteadਇਸਦੀਬਜਾਏ isadibajae
Institutionਸੰਸਥਾ sasatha
Instructionਹਿਦਾਇਤ hidaita
Instrumentਸਾਧਨ sadhana
Insufficientਨਾਕਾਫ਼ੀ nakafi
Insulationਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ inasulesana
Insulinਇਨਸੁਲਿਨ inasulina
Insultਅਪਮਾਨ apamana
Insuranceਬੀਮਾ bima
Intactਬਰਕਰਾਰ barakarara
Integrationਏਕੀਕਰਨ ekikarana
Intellectਬੁੱਧੀ budhi
Intelligentਬੁੱਧੀਮਾਨ budhimana
Intendਇਰਾਦਾ irada
Intenseਤੀਬਰ tibara
Intensityਤੀਬਰਤਾ tibarata
Intentਇਰਾਦਾ irada
Interਅੰਤਰ atara
Interactionਗੱਲਬਾਤਕਰਨੀ galabatakarani
Interceptਰੋਕਣਾ rokana
Interestਦਿਲਚਸਪੀ dilacasapi
Interiorਅੰਦਰੂਨੀ adaruni
Intermediateਵਿਚਕਾਰਲਾ vicakarala
Intermentਦਖਲ dakhala
Internਇੰਟਰਨ itarana
Internalਅੰਦਰੂਨੀ adaruni
Internationalਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ atararasatari
Interpolਇੰਟਰਪੋਲ itarapola
Interpretਵਿਆਖਿਆ viakhia
Interpretationਵਿਆਖਿਆ viakhia
Interruptਵਿਘਨ vighana
Intersectਕੱਟਣਾ katana
Intervalਅੰਤਰਾਲ atarala
Interviewਇੰਟਰਵਿ itaravi
Intestineਅੰਤੜੀ Atari
Intimacyਦੋਸਤੀ dosati
Intimateਗੂੜ੍ਹਾ gurha
Intoਵਿੱਚ vica
Intoleranceਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ asahinasilata
Intonationਅਨੁਵਾਦ anuvada
Intrepidਨਿਡਰ nidara
Intricacyਗੁੰਝਲਤਾ gujhalata
Introduceਪੇਸ਼ਕਰਨਾ pesakarana
Introductionਜਾਣਪਛਾਣ janapachana
Invalidਅਵੈਧ avaidha
Invasionਹਮਲਾ hamala
Inverseਉਲਟਾ ulata
Invertਉਲਟਾ ulata
Invertebrateਇਨਵਰਟੇਬਰੇਟ inavaratebareta
Investਨਿਵੇਸ਼ nivesa
Investigationਜਾਂਚ janca
Invisibleਅਦਿੱਖ adikha
Invitationਸੱਦਾ sada
Invoiceਚਲਾਨ calana
Inwardਅੰਦਰਵੱਲ adaravala

Ir-Is

Ironਲੋਹਾ loha
Irradiationਰੇਡੀਏਸ਼ਨ rediesana
Irrationalਤਰਕਹੀਣ tarakahina
Irregularਅਨਿਯਮਿਤ aniyamita
Irrigationਸਿੰਚਾਈ sicai
Irruptionਰੁਕਾਵਟ rukavata
Isਹੈ hai
Islandਟਾਪੂ tapu
Isleਟਾਪੂ tapu
Isn’tਨਹੀਹੈ nahihai
Isolationਇਕਾਂਤਵਾਸ ikantavasa
Isotopeਆਈਸੋਟੋਪ aisotopa
Isothermਆਈਸੋਥਰਮ aisotharama
Issueਮੁੱਦੇ mude

Read also:  Play vocabulary quiz

It-Iv-Ix-Iz

Itਇਹ iha
Italicsਇਟਾਲਿਕਸ italikasa
Itchਖਾਰਸ਼ kharasa
Itemਆਈਟਮ aitama
Iterationਦੁਹਰਾਓ duharao
Itsਇਸਦੇ isade
Itselfਖੁਦ khuda
Ivoryਹਾਥੀਦੰਦ hathidada
Ivyਆਈਵੀ aivi
Izarਈਜ਼ਰ izara
Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  BUILDING  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLACES  |  TIME  |  LANDSCAPE  |  CLIMATE  |  PLANET  |  SEASON  |  ZODIAC  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  DRESS  |  ORNAMENTS  |  MINERALS  |  CEREALS  |  GOOGLE

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE  |  NEGATIVE  |  HOMONYM  |  FORMAL  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  COMPOUND  |  CONTRACTION  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  ADVERB  |  PRONOUN  |  PREPOSITION  |  CONJUNCTION  |  INTERJECTION  |  determiner  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  don’t  |  have  |  how  |  let  |  may  |  my  |  please  |  she  |  that  |  there  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  would  |  whose  |  thank

DICTIONARY

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Leave a Reply